NYHETER OCH AKTUELLT

Projekt för att stärka ungas röster i Indonesien

Extremväder, torka och översvämningar leder till att barns rättigheter på olika sätt hamnar i kläm. På grund av bristande kunskap om klimatet och en omvärld som i första hand prioriterar vuxnas röster i klimatdebatten har barn sämre chanser att påverka utvecklingen i en positiv riktning. Trots detta vill allt fler unga vara med och påverka…