Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla
Jämställdhet

Lek och rörelse

Att barn får leka och röra på sig är en rättighet enligt Barnkonventionen. Genom lekar utvecklar barnen sin kreativitet, kommunikation och sin förmåga att samarbeta. Tyvärr är lekar inte alltid en självklarhet för barn i utsatta områden som ofta tvingas in i barnarbete eller barnäktenskap. Din gåva bidrar till att skapa forum och platser som bjuder in till lek. Lekplatser med gungor ger fler barn utrymmen att leka på och sociala aktiviteter i skolan där alla barn inkluderas skapar gemenskap. Lärare och föräldrar får även utbildning i hur lek och rörelse är avgörande för barns positiva utveckling så att fler barn får chansen att fortsätta vara barn.

Ange valfritt belopp

 kr