Kenya

Kenya har, precis som många andra afrikanska länder, utvecklats i rask takt de senaste decennierna. Den ekonomiska tillväxten har varit förhållandevis hög och andelen människor som lever i absolut fattigdom har minskat. Men fortfarande är tillvaron otrygg och skör för många i Kenya, inte minst bland de som bor på landsbygden. Och särskilt utsatta är barnen. Kenya är dessutom hårt drabbat av klimatförändringarna.

Med stöd av våra givare arbetar vi på plats tillsammans med barn, familjer, personal och omgivande samhälle för att skapa en bättre framtid för människorna i Kenya.

Här arbetar vi i Kenya

Vårt arbete i Kenya är koncentrerat till tre områden – Othaya, Naromoru och Timau. Alla ligger i närheten av Mount Kenya och mellan 10 – 20 mil norr om Nairobi. Familjerna odlar kaffe och te, arbetar som daglönare på plantager, föder upp djur eller arbetar med trädgårdsodling. Andra sysselsättningar är att arbeta som turistguider, bärare, taxichaufförer eller med sömnad och snickeri. De bor ofta i lerhus med halm- eller metalltak och jordgolv, bestående av 2 – 3 rum. Man äter olika sorters rätter gjorda på framförallt majs, bönor, potatis, sötpotatis, lök, tomater, grönkål, spenat, arrowrot och morötter.

Det här gör vi i Kenya

För att kunna ge barn i Kenya en tryggare uppväxt och en bättre framtid genomför vi insatser som syftar till att:

-Ge fler barn möjlighet att gå i skolan, lära sig läsa och räkna och få en utbildning som kan hjälpa dem vidare i livet

-Minska alla former av våld mot barn och se till att det finns en grundmurad respekt för barns rättigheter i hela samhället

-Ge fler barn och familjer tillgång till rent vatten och näringsrik mat, samt öka kunskapen om vikten av god hygien

-Minska förekomsten av dödliga sjukdomar, exempelvis diarré, malaria och hiv/aids

-Stärka lokalsamhällets förmåga att hantera klimatförändringarna och olika typer av naturkatastrofer, till exempel torka och översvämningar

-Underlätta för ungdomar att vidareutbilda sig, hitta arbete och egen försörjning samt generellt finna en trygg och stabil plats i ett samhälle med hög arbetslöshet och stor generell utsatthet för just ungdomar

-Öka kunskapen hos ungdomar om sexuell och reproduktiv hälsa, bland annat för att motverka spridning av hiv och för att ge ungdomar möjlighet att känna större eget ansvar för sin familjeplanering.

 

Brist på rent vatten, näringsrik mat och god hälsa

Många i Kenya – framförallt på landsbygden – saknar säker tillgång till rent vatten. På grund av dålig vattenkvalitet drabbas en stor andel barn av vattenburna infektionssjukdomar, till exempel diarré. Hälften av befolkningen på landsbygden saknar dessutom tillgång till egen toalett. Det råder ofta brist på näringsrik mat vilket kan leda till undernäring hos barn och långsiktigt påverka barnets utveckling negativt. Malaria är vanligt förekommande, liksom hiv/aids. Hälso- och sjukvården är ofta underdimensionerad och av sämre kvalitet på landsbygden.

Stöd vårt arbete i Kenya

Du kan stödja vårt arbete i Kenya genom att bli fadder eller månadsgivare.

Det här får du genom fadderskapet

  • Du får ett foto på ditt fadderbarn samt information om familjen, området och arbetet som görs på plats.
  • En gång om året får du en rapport som berättar hur ditt fadderbarn har det, om projektets arbete och om de förändringar som skett i området.
  • Du får Barnfondens nyhetsbrev via e-post.
  • Du kan brevväxla med ditt fadderbarn och även ge personliga gåvor till födelsedag och jul.

Fakta om Kenya

Korta fakta om Kenya

Yta: 569 140 km² (Sverige: 450 295 km²)
Antal invånare: 54 miljoner (2020)
Befolkningstillväxt: 2,28% (2020)
Befolkningstäthet: 94/km² (Sverige: 25/km²)
Andel som bor i städer: 27,8%
Medellivslängd: 67 år (2020)
Statsskick: Republik
Huvudstad: Nairobi
Språk: Swahili och engelska är officiella språk. Drygt 60 olika språk totalt.
Valuta: Kenyansk shilling