Barnfonden är en del av Världens Barn

Vi på Barnfonden är väldigt stolta över att vara en del av Världens Barn, samarbetet mellan Radiohjälpen,
SVT, Sveriges Radio P4 och 13 barnfokuserade organisationer i Sverige.

Skänk en gåva till Världens barn

Just nu dubbleras din gåva!

Stort tack till alla som bidragit till årets Världens Barn-insamling! Efter TV-galan lördagen den 7 oktober är insamlingen uppe i över 77 miljoner kronor. En otrolig summa som kommer hjälpa till att förändra livet till det bättre för många barn som lever i utsatthet.

Insamlingen till Världens Barn 2023 pågår året ut men fram till den 31 oktober dubblar Akelius Foundation samtliga gåvor. Så passa på att skänka en gåva innan dess!

Världens barn behöver vårt stöd

En utsatt situation för många barn i världen

Det är en svår tid för många barn i världen. Pandemin har haft förödande konsekvenser. Familjer har förlorat jobb och inkomster, det har blivit svårare att få tag på mat och i många länder har skolorna varit stängda under långa perioder. Antalet barnäktenskap har ökat, likaså förekomsten av våld mot barn.

Samtidigt ser vi allt tydligare konsekvenserna av klimatförändringarna. Även här är det människor som redan lever i stor utsatthet – och bland dem i synnerhet barn – som drabbas hårdast. Och det senaste året har dessutom miljontals barn och familjer tvingats fly, eller leva under mycket svåra omständigheter på grund av Rysslands krig mot Ukraina. Ett krig som fått globala återverkningar i form av ökad inflation och minskad tillgång på livsmedel i stora delar av världen.

Det är tydligt att vi måste kunna hantera flera kriser samtidigt.

Samarbete som samlat in över 1,5 miljarder

Sedan Världens Barn grundades 1997 har över 1,5 miljarder kronor samlats in. Pengar som gett många barn i världen mat, rent vatten, mediciner, utbildning och trygghet.

Insamlingen är ett bevis på att vi tillsammans kan göra stor och verklig skillnad för barn över hela världen.

Fokus på utbildning, hälsa och trygghet

Precis som Barnfonden så fokuserar Världens Barn på utbildning, hälsa och trygghet. Grundstommar för att skapa en bättre framtid för individer och för hela samhällen.

Du kan vara med!

Pågående Världens barn-projekt

Ett av våra pågående projekt som får stöd från Världens Barn är ett projekt för att minska förekomsten av barnarbete i Etiopien. I Etiopien tvingas idag omkring 16 miljoner barn mellan 5 och 17 år att arbeta. I den här siffran ingår arbete i hemmen och på gatan, i industrier och på jordbruk och inom sexhandeln.

På den etiopiska landsbygden, ungefär tre timmars bilfärd från huvudstaden Addis Abeba ligger ett av Barnfondens fokusområden – Dugda. Här är effekterna av klimatförändringarna tydliga, något som slår hårt mot sårbara familjer.

En konsekvens av torka och andra naturkatastrofer är att risken för barnarbete ökar. När barn och unga måste bidra till försörjningen hemma blir skolan lidande och deras trygghet äventyras. I vårt projekt arbetar vi tillsammans med barn och vuxna för att minska förekomsten av barnarbete och skapa en tryggare framtid för alla i Dugda.

Tidigare Världens barn-projekt

Barnfonden har genom åren gjort flera insatser i utsatta delar av världen där stödet från Världens Barn varit avgörande.

Vi har bland annat kunnat ge tusentals barn i Burkina Faso livsviktiga födelsebevis och vi har minskat förekomsten av könsstympning i Etiopien. I Mali har vi sett till att undernärda barn fått mat med näringstillskott. Bristen på näring hämmar kraftigt barnens utveckling och små barn som är undernärda riskerar också att dö.

Vi har också arbetat med att bekämpa våld mot barn i både hem och skola i Bolivia.

Den här viktiga insatserna har varit möjliga tack vare Världens Barn.

Ett av de projekt som vi genomfört med stöd av insamlade pengar från Världens Barn är ett klimatprojekt i Kambodja, ett land som ofta drabbas av naturkatastrofer. Vårt mål med projektet – som genomförts i provinsen Kratie där många faddrar genom Barnfonden har fadderbarn – var att stärka lokalsamhällets möjlighet att stå emot de enorma påfrestningar som en naturkatastrof innebär, inte minst för barn.

 

 

Barnfonden arbetar för att stoppa våld i Bolivia. Här besöker svenske boxaren Armand Krajnc Barnfondens projekt i Oruro tillsammans med personal från Barnfonden. 

Armand Krajnc är Barnfondens Världens Barn-ambassadör, något vi så klart är mycket glada och stolta över! Armand har ett stort engagemang inom idrotten och har stor erfarenhet av arbete med ungdomar och attityder. 

Barn som får en tryggare vardag tack vare Barnfondens arbete mot våld i Bolivia.