Barnfonden är en del av Världens Barn

Vi på Barnfonden är väldigt stolta över att vara en del av Världens Barn, samarbetet mellan Radiohjälpen,
SVT, Sveriges Radio P4 och 13 barnfokuserade organisationer i Sverige.

Stort tack till alla som bidrog till Världens Barn-insamlingen 2023! Insamlingen slutade på över 100 miljoner kronor efter att Akelius Foundation dubblerat en stor del av de gåvor som inkommit. En otrolig summa som kommer hjälpa till att förändra livet till det bättre för många barn som lever i utsatthet.

Nu är insamlingen 2024 igång. Skänk gärna en gåva!

Världens barn behöver vårt stöd

En utsatt situation för många barn i världen

Det är en svår tid för många barn i världen. Pandemin har haft förödande konsekvenser. Familjer har förlorat jobb och inkomster, det har blivit svårare att få tag på mat och i många länder var skolorna varit stängda under långa perioder. Antalet barnäktenskap har ökat, likaså förekomsten av våld mot barn.

Samtidigt ser vi allt tydligare konsekvenserna av klimatförändringarna. Även här är det människor som redan lever i stor utsatthet – och bland dem i synnerhet barn – som drabbas hårdast.

Och det senaste året har dessutom miljontals barn och familjer tvingats fly, eller leva under mycket svåra omständigheter på grund av Rysslands krig mot Ukraina. Ett krig som fått globala återverkningar i form av ökad inflation och minskad tillgång på livsmedel i stora delar av världen.

Sedan oktober 2023 har situationen för barn i Gaza blivit allt mer katastrofal. Även om de exakta siffrorna är osäkra tyder det mesta på att över 10 000 barn dödats och många tiotusentals skadats. En stor del är på intern flykt och i norra delarna av Gaza råder svält.

Det är tydligt att vi måste kunna hantera flera kriser samtidigt.

Samarbete som samlat in över 1,5 miljarder

Sedan Världens Barn grundades 1997 har över 1,5 miljarder kronor samlats in. Pengar som gett många barn i världen mat, rent vatten, mediciner, utbildning och trygghet.

Insamlingen är ett bevis på att vi tillsammans kan göra stor och verklig skillnad för barn över hela världen.

Fokus på utbildning, hälsa och trygghet

Precis som Barnfonden så fokuserar Världens Barn på utbildning, hälsa och trygghet. Grundstommar för att skapa en bättre framtid för individer och för hela samhällen.

Du kan vara med!

Pågående Världens barn-projekt

Ett av våra pågående projekt som får stöd från Världens Barn är ett projekt för att hjälpa barn på flykt undan Rysslands krig mot Ukraina. Kriget i Ukraina har orsakat stort lidande för miljontals människor, särskilt för barn och unga som drabbats av trauman och stress. De riskerar också övergrepp och exploatering, särskilt under flykten.

Barnfonden genomför tillsammans med vår samarbetspartner inom ChildFund Alliance, WeWorld,  ett projekt i Reni- och Ismaildistrikten i Odessaregionen, Ukraina, och i Chisinaudistriktet, Moldavien. Moldavien har tagit emot upp till 600 000 ukrainska flyktingar, varav nästan 100 000 fortfarande är kvar, främst kvinnor, barn och äldre.

Projektets mål är att ge barn, unga och deras vårdnadshavare psykosocialt stöd samt att säkerställa att barn och ungdomar på flykt får tillgång till utbildning.

Tidigare Världens barn-projekt

Barnfonden har genom åren gjort flera insatser i utsatta delar av världen där stödet från Världens Barn varit avgörande.

Vi har bland annat kunnat ge tusentals barn i Burkina Faso livsviktiga födelsebevis och vi har minskat förekomsten av könsstympning i Etiopien. I Mali har vi sett till att undernärda barn fått mat med näringstillskott. Bristen på näring hämmar kraftigt barnens utveckling och små barn som är undernärda riskerar också att dö.

Vi har också arbetat med att bekämpa våld mot barn i både hem och skola i Bolivia.

Den här viktiga insatserna har varit möjliga tack vare Världens Barn.

Ett av de projekt som vi genomfört med stöd av insamlade pengar från Världens Barn är ett klimatprojekt i Kambodja, ett land som ofta drabbas av naturkatastrofer. Vårt mål med projektet – som genomförts i provinsen Kratie där många faddrar genom Barnfonden har fadderbarn – var att stärka lokalsamhällets möjlighet att stå emot de enorma påfrestningar som en naturkatastrof innebär, inte minst för barn.