”Barns rättigheter i fara när utvecklingen backar”. Debattartikel av Barnfonden och 13 andra Världens Barn-organisationer publicerad i GP 23/9 2022.

Barnfonden är en del av Världens Barn

Vi på Barnfonden är väldigt stolta över att vara en del av Världens Barn, samarbetet mellan Radiohjälpen,
SVT, Sveriges Radio P4 och 14 olika barnfokuserade organisationer i Sverige.

Pandemin fortsatt ett stort hot mot barn i världen

Pandemin har haft förödande konsekvenser för utsatta barn i världen. Familjer har förlorat jobb och inkomster, det har blivit svårare att få tag på mat och i många länder har skolorna varit stängda under långa perioder. Antalet barnäktenskap har ökat, likaså förekomsten av våld mot barn. I en del länder – bland annat Sverige – har en stor del av befolkningen nu vaccinerats, men globalt är det fortfarande relativt få som fått vaccin. Pandemin är för många människor i världen fortfarande högst verklig.

Måste kunna hantera flera kriser samtidigt

Samtidigt ser vi allt tydligare konsekvenserna av klimatförändringarna. Även här är det människor som redan lever i stor utsatthet – och bland dem i synnerhet barn – som drabbas hårdast. Och det senaste året har dessutom miljontals barn och familjer tvingats fly, eller leva under mycket svåra omständigheter på grund av Rysslands krig mot Ukraina. Ett krig som fått globala återverkningar i form av inflation och minskad tillgång på livsmedel i stora delar av världen. En stark påminnelse om att vi måste kunna hantera flera kriser samtidigt.

Samarbete som samlat in över 1,5 miljarder

Sedan Världens Barn grundades 1997 har över 1,5 miljarder kronor samlats in. Insamlingen 2021 uppgick till drygt 45 miljoner kronor, en fantastisk summa som har gett många barn i världen mat, rent vatten, mediciner, utbildning och trygghet.

Insamlingen är ett bevis på att vi tillsammans kan göra stor och verklig skillnad för barn över hela världen.

Fokus på utbildning, hälsa och trygghet

Precis som Barnfonden så fokuserar Världens Barn på utbildning, hälsa och trygghet. Grundstommar för att skapa en bättre framtid för individer och för hela samhällen.

Du kan vara med!

Våra Världens Barn-projekt

2020 har en del av de insamlade pengarna från Världens Barn 2019 använts till ett av Barnfondens projekt i Kambodja, ett land som ofta drabbas av naturkatastrofer. Vårt mål med projektet – som genomförs i provinsen Kratie där många faddrar genom Barnfonden har fadderbarn – är att stärka lokalsamhällets möjlighet att stå emot de enorma påfrestningar som en naturkatastrof innebär, inte minst för barn.

 

Tidigare insatser

Barnfonden har genom åren gjort flera insatser i utsatta delar av världen där stödet från Världens Barn varit avgörande.

Vi har bland annat kunnat ge tusentals barn i Burkina Faso livsviktiga födelsebevis och vi har minskat förekomsten av könsstympning i Etiopien. I Mali har vi sett till att undernärda barn fått mat med näringstillskott. Bristen på näring hämmar kraftigt barnens utveckling och små barn som är undernärda riskerar också att dö.

Vi har också arbetat med att bekämpa våld mot barn i både hem och skola i Bolivia.

Den här viktiga insatserna har varit möjliga tack vare Världens Barn.

Barnfonden arbetar för att stoppa våld i Bolivia. Här besöker svenske boxaren Armand Krajnc Barnfondens projekt i Oruro tillsammans med personal från Barnfonden. 

Armand Krajnc är Barnfondens Världens Barn-ambassadör, något vi så klart är mycket glada och stolta över! Armand har ett stort engagemang inom idrotten och har stor erfarenhet av arbete med ungdomar och attityder. 

Barn som får en tryggare vardag tack vare Barnfondens arbete mot våld i Bolivia.

I Mali har Barnfonden i flera gjort insatser för att ge undernärda barn i Mali bättre hälsa, bland annat genom näringstillskott som räddar liv.