Barnfonden är en del av Världens Barn

Vi på Barnfonden är väldigt stolta över att vara en del av Världens Barn, samarbetet mellan Radiohjälpen,
SVT, Sveriges Radio P4 och 14 olika barnfokuserade organisationer i Sverige. Sedan Världens Barn grundades 1997 har över 1,5 miljarder kronor samlats in. Det här är ett bevis på att vi kan åstadkomma mer tillsammans och göra verklig skillnad för barn över hela världen.

Utbildning, hälsa och trygghet

Precis som Barnfonden så fokuserar Världens Barn på utbildning, hälsa och trygghet. Grundstommar för att skapa en bättre framtid för individer och för hela samhällen.

Du kan vara med!

Våra Världens Barn-projekt

Just nu arbetar vi med att undernärda barn i Mali får mat med näringstillskott. Bristen på näring hämmar kraftigt barnens utveckling och små barn som är undernärda riskerar också att dö. Den här viktiga insatsen i Mali är möjlig tack vare Världens Barn. Vi arbetar också med att bekämpa våld mot barn i både hem och skola i Bolivia. Projektet i Bolivia är ytterligare ett exempel på en insats som är möjlig tack vare alla som stödjer Världens Barn.

Barnfonden har genom åren gjort flera insatser i utsatta delar av världen där stödet från Världens Barn varit avgörande. Vi har bland annat kunnat ge tusentals barn i Burkina Faso livsviktiga födelsebevis och vi har minskat förekomsten av könsstympning i Etiopien.

Barnfonden arbetar för att stoppa våld i Bolivia. Nyligen besökte svenske boxaren Armand Krajnc Barnfondens projekt i Oruro tillsammans med personal från Barnfonden. 

Armand Krajnc är Barnfondens Världens Barn-ambassadör, något vi så klart är mycket glada och stolta över! Armand har ett stort engagemang inom idrotten och har stor erfarenhet av arbete med ungdomar och attityder. 

Barn som får en tryggare vardag tack vare Barnfondens arbete mot våld i Bolivia.

I Mali har Barnfonden i flera gjort insatser för att ge undernärda barn i Mali bättre hälsa, bland annat genom näringstillskott som räddar liv.