Barnfonden är en del av Världens Barn

Insamlingen till Världens Barn 2020 var, på grund av corona-pandemin, om möjligt ännu viktigare än vanligt.

Pandemin har förödande konsekvenser för utsatta barn i världen. Inkomster, mat och vatten sinar, skolorna är stängda, våld i hemmen ökar och möjligheten till viktiga vaccinationer blir färre. Världens barn är i mycket stort behov av stöd utifrån.

Årets Världens Barn-gala sändes på SVT1 fredagen den 2 oktober. Insamlingen 2020 uppgick till drygt 60 miljoner kronor, en fantastisk summa som kommer ge många barn i världen mat, rent vatten, mediciner, utbildning och trygghet.

Stort tack till alla som bidragit!

Samarbete som samlat in över 1,5 miljarder

Vi på Barnfonden är väldigt stolta över att vara en del av Världens Barn, samarbetet mellan Radiohjälpen,
SVT, Sveriges Radio P4 och 14 olika barnfokuserade organisationer i Sverige.

Sedan Världens Barn grundades 1997 har över 1,5 miljarder kronor samlats in.

Ett bevis på att vi kan åstadkomma mer tillsammans och göra verklig skillnad för barn över hela världen.

Fokus på utbildning, hälsa och trygghet

Precis som Barnfonden så fokuserar Världens Barn på utbildning, hälsa och trygghet. Grundstommar för att skapa en bättre framtid för individer och för hela samhällen.

Du kan vara med!

Våra Världens Barn-projekt

2020 har en del av de insamlade pengarna från Världens Barn 2019 använts till ett av Barnfondens projekt i Kambodja, ett land som ofta drabbas av naturkatastrofer. Vårt mål med projektet – som genomförs i provinsen Kratie där många faddrar genom Barnfonden har fadderbarn – är att stärka lokalsamhällets möjlighet att stå emot de enorma påfrestningar som en naturkatastrof innebär, inte minst för barn.

 

Tidigare insatser

Barnfonden har genom åren gjort flera insatser i utsatta delar av världen där stödet från Världens Barn varit avgörande.

Vi har bland annat kunnat ge tusentals barn i Burkina Faso livsviktiga födelsebevis och vi har minskat förekomsten av könsstympning i Etiopien. I Mali har vi sett till att undernärda barn fått mat med näringstillskott. Bristen på näring hämmar kraftigt barnens utveckling och små barn som är undernärda riskerar också att dö.

Vi har också arbetat med att bekämpa våld mot barn i både hem och skola i Bolivia.

Den här viktiga insatserna har varit möjliga tack vare Världens Barn.

Barnfonden arbetar för att stoppa våld i Bolivia. Här besöker svenske boxaren Armand Krajnc Barnfondens projekt i Oruro tillsammans med personal från Barnfonden. 

Armand Krajnc är Barnfondens Världens Barn-ambassadör, något vi så klart är mycket glada och stolta över! Armand har ett stort engagemang inom idrotten och har stor erfarenhet av arbete med ungdomar och attityder. 

Barn som får en tryggare vardag tack vare Barnfondens arbete mot våld i Bolivia.

I Mali har Barnfonden i flera gjort insatser för att ge undernärda barn i Mali bättre hälsa, bland annat genom näringstillskott som räddar liv.