Barnfondens tidning

I tidningen har vi bland annat skrivit om arbetet som görs i våra programområden, om våra givare, om pågående akutinsatser och om olika teman med koppling till Barnfondens arbete i stort. Sista numret av tidningen gavs ut hösten 2023.