Gåvor som ger skattereduktion

För gåvor skänkta till Barnfonden kan du få upp till 3 000 kronor i skattereduktion. Reduktionen för gåvor till Barnfonden syns i din deklaration året efter du skänkt dina gåvor. Här har vi samlat information som är bra att känna till när det är dags att deklarera.

Detta behöver du bidra med

  • Du måste ge minst 200 kronor till samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle. Om du delar upp betalningen ses varje inbetalning som ett gåvotillfälle, även om betalningarna går till samma gåvomottagare.
  • Du måste skänka minst 2 000 kronor under året. Det kan vara gåvor till en eller flera godkända gåvomottagare.
  • Rätten till skattereduktion gäller bara privatpersoner.
  • Du måste ha fyllt 18 år senast den 31 december det året du vill ha skattereduktion för.
  • Du måste betala skatt i Sverige.

Det här får du tillbaka

  • Skattereduktionen är 25 procent av det du har skänkt och kan uppgå till högst 3 000 kronor per år.
  • Det motsvarar gåvor på totalt 12 000 kronor per år.

Kommer alla gåvor som uppfyller ovanstående kriterier med?

De gåvor som kommer med i sammanställningen är de gåvor vi kan koppla till ditt personnummer, det vill säga fadderbidrag, månadsbidrag, personliga gåvor till ditt fadderbarn och alla gåvor där du vid gåvotillfället uppgett ditt personnummer. Gällande swish så kommer gåvorna med om vi kan koppla telefonnumret via vilket gåvan är skänkt till ditt personnummer, förutsatt att du redan finns inlagd som givare sedan tidigare i vårt system.

Så här går det till

Barnfonden skickar in underlag till Skatteverket

I början av varje år skickar vi på Barnfonden in underlag till Skatteverket utifrån det personnummer som vi har lagt in i vårt system på dig som givare. I det underlag som vi skickar över finns alla gåvor med som du är skatteberättigad till.

Du som givare behöver inte göra något själv utöver att kontrollera summan som står i din deklaration.

Ifyllt redan när deklarationen kommer

I din inkomstdeklaration kommer ett sammanlagt gåvobelopp mellan 2 000 kronor och 12 000 kronor att vara förifyllt.  Det kommer också vara angivet vem eller vilka du har skänkt till och gåvobelopp. Detta gäller endast när gåvobeloppet är minst 200 kronor per tillfälle.

Här finns mer information

Det finns mer information att läsa om skattereduktionen för gåvor på Skatteverkets hemsida.

Har du frågor?

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Barnfonden!