Gåvor som ger skattereduktion

För gåvor skänkta till Barnfonden på eller efter den 1 januari 2020 kan du få upp till 1 500 kronor i skattereduktion. Reduktionen för gåvor till Barnfonden kommer synas i din deklaration 2021 första gången. Här har vi samlat information som är bra att känna till när det är dags att deklarera.

Detta behöver du bidra med

  • Du måste ge minst 200 kronor till samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle. Om du delar upp betalningen ses varje inbetalning som ett gåvotillfälle, även om betalningarna går till samma gåvomottagare.
  • Du måste skänka minst 2 000 kronor under året. Det kan vara gåvor till en eller flera godkända gåvomottagare.
  • Rätten till skattereduktion gäller bara privatpersoner.
  • Du måste ha fyllt 18 år senast den 31 december det året du vill ha skattereduktion för.
  • Du måste betala skatt i Sverige.

Det här får du tillbaka

  • Skattereduktionen är 25 procent av det du har skänkt och kan uppgå till högst 1 500 kronor per år.
  • Det motsvarar gåvor på totalt 6 000 kronor per år.

Så här går det till

Barnfonden skickar in underlag till Skatteverket
I början av varje år skickar vi på Barnfonden in underlag till Skatteverket utifrån det personnummer som vi har lagt in i vårt system på dig som givare. Det här kommer vi att göra med start år 2021, alltså för år 2020. I det underlag som vi skickar över finns alla gåvor med som du är skatteberättigad till.

Du som givare behöver inte göra något själv utöver att kontrollera summan som står i din deklaration.

Ifyllt redan när deklarationen kommer
I din inkomstdeklaration kommer ett sammanlagt gåvobelopp mellan 2 000 kronor och 6 000 kronor att vara förifyllt.  Det kommer också vara angivet vem eller vilka du har skänkt till och gåvobelopp. Detta gäller endast när gåvobeloppet är minst 200 kronor per tillfälle.

Här finns mer information
Det finns mer information att läsa om skattereduktionen för gåvor på Skatteverkets hemsida.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Barnfonden!