Barnfondens gåvoshop

Gåvorna går till familjer i klimatdrabbade områden där behovet är som störst.

Här kan du läsa mer om hur vår gåvoshop fungerar.