Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

God utbildning för alla

Företagsgåva - Rätt till utbildning

Utbildning är en mänsklig rättighet. Trots det går miljontals barn inte i skolan eller hoppar av sin utbildning i förtid. I stället tvingas många in i barnarbete eller blir bortgifta. Flickor och barn med funktionsvariation är i en särskilt utsatt position när det kommer till deras skolgång. Barn som går i skolan har möjlighet att bli medvetna om sina rättigheter och har större chans att ta sig ur fattigdom. Er gåva bidrar till att fler barn får tillgång till en trygg och säker utbildning som ger dem chansen att utvecklas.

Barnfonden arbetar på många olika sätt för att främja utbildning för barn i utsatta områden. Läs mer om vårt arbete för barns rätt till utbildning här: Utbildning

Som tack vid företagsgåvor över 10 000 kr får ni ett digitalt paket att dela i era egna kanaler.

  • Gåvodiplom att publicera på hemsidan samt dela med anställda och kunder
  • Mejlsignatur som berättar att ni skänkt en gåva till Barnfonden
  • Inlägg till sociala medier för att sprida i egna kanaler

Ange valfritt belopp

 kr