Bli fadder till ett barn

För en liten summa per månad ger du barn utbildning, bättre hälsa, en trygg uppväxt och därefter möjlighet till en stabil försörjning.

Som fadder till ett fadderbarn i Barnfonden stödjer du vårt arbete i ett helt område. Vi ser till att barn får gå i förskola och skola, har tillgång till rent vatten, näringsrik mat, mediciner, vaccinationer och annan hälsovård. Vi förbättrar familjernas försörjningsmöjligheter och skapar trygghet i akuta situationer.

Genom brev och rapporter ser du hur ditt stöd gör nytta och bidrar till ditt fadderbarns och hela det omgivande samhällets utveckling.

Du kan få upp till 3 000 kronor i skattereduktion per år för gåvor du ger till Barnfonden.  Läs mer.

”Har känt mig så trygg med att ha stöttat er och det har varit toppen att få tidningen regelbundet samt en rapport då och då om vårt fadderbarn. Allt har fungerat jättebra och jag har rekommenderat andra att bli fadder hos Barnfonden!” /Karin från Västerås.

Ge bort ett fadderskap

Vill du ge bort ett fadderskap i present? Läs mer via knappen nedan eller kontakta oss så hjälper Kristina, Kia, Sevgi eller Julia på Givarservice dig. Du når oss på 040 – 12 18 85 eller info@barnfonden.se.

Som fadder till ett fadderbarn förändrar du liv

Det personliga fadderskapet innebär kontakt och utbyte med människor i en annan del av världen. Vi ser hur det skapar en ökad förståelse och en vilja att vara med och förändra. Att vara fadder ger insikter och kunskap om barns liv runt om i världen och om den egna möjligheten att påverka detta liv till det bättre. Som fadder förändrar du liv. Ditt fadderbarns och kanske ditt eget.

Första stegen i ditt fadderskap

Du väljer själv hur länge du vill vara fadder till ett barn. Ditt stöd är inte bindande. Läs mer om hur länge ett fadderskap kan pågå.

Att vara fadder i Barnfonden är stort. Jag har själv varit det i många år och vet vilken glädje det är att kunna hjälpa ett barn – och samtidigt stödja ett helt samhälle.

Jag tror på Barnfondens grundtanke; för att kunna hjälpa ett barn till ett bättre liv måste hela samhället kring barnet förändras.

Det är därför det är så härligt när jag får brev från mitt fadderbarn där hon berättar om att skolan har fått nya bänkar eller att hälsocentret har fått en ny våg. Då vet jag att jag inte bara hjälper till att förändra världen för mitt fadderbarn – utan att jag hjälper henne att förändra hela den värld vi alla lever i. Det är stort. Bli fadder du också!

Hälsningar,

Lena Endre

Vi ser alltid till helheten

Helheten finns med i allt vi på Barnfonden gör. Våra fokusområden är hälsa, utbildning, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd, och vi vet alla delar är beroende av varandra. När vi ser till helheten blir våra insatser effektiva och långsiktigt hållbara. Barnen och ungdomarna får en så stabil grund som möjligt att stå på inför sitt fortsatta liv.

Vill du veta mer om vilka typer av insatser vi gör beroende på fadderbarnets ålder? Läs mer om hur vi följer fadderbarnets utveckling.

Just nu behöver vi faddrar till barn i Bolivia, Kenya, Uganda och Etiopien.

Det här får du som fadder:

  • Ett foto på ditt fadderbarn och du får veta lite mer om barnets och familjens situation och hur deras liv ser ut.
  • En beskrivning av det lokala projekt som familjen deltar i. Här kan du läsa vad fadderbidragen används till i just ditt projekt.
  • En gång om året får du en rapport som berättar hur ditt fadderbarn har det, om projektets arbete och om de förändringar som skett i området.
  • Du får Barnfondens faddertidning och vårt nyhetsbrev via e-post.
  • Du kan också brevväxla med ditt fadderbarn och på så sätt lära känna både barnet och familjen bättre.

Och framförallt – du får möjlighet till kontakt med ett barn, en familj och ett område i en annan del av världen. En kontakt som ofta utvecklas till en långvarig, nära och personlig relation.

Bli fadder idag!