Bli fadder till ett barn

Ditt stöd ger barn utbildning, bättre hälsa och en trygg uppväxt

Som fadder till ett fadderbarn stödjer du vårt arbete i ett helt område. Vi ser till att barn får gå i förskola och skola, har tillgång till rent vatten, näringsrik mat, mediciner, vaccinationer och annan hälsovård. Vi förbättrar familjernas försörjningsmöjligheter och skapar trygghet i akuta situationer.

Fadderskapet ger en personlig kontakt

Genom brev från fadderbarnet och rapporter från personalen ser du hur ditt stöd gör nytta och bidrar till ditt fadderbarns och hela det omgivande samhällets utveckling.

Du kan få skattereduktion

Du kan få upp till 3 000 kronor i skattereduktion per år för gåvor du ger till Barnfonden.  Läs mer.

”Har känt mig så trygg med att ha stöttat er och det har varit toppen att få tidningen regelbundet samt en rapport då och då om vårt fadderbarn. Allt har fungerat jättebra och jag har rekommenderat andra att bli fadder hos Barnfonden!” /Karin från Västerås.

Ge bort ett fadderskap

Vill du ge bort ett fadderskap i present? Läs mer via knappen nedan eller kontakta oss så hjälper Kristina, Kia, Sevgi eller Julia på Givarservice dig. Du når oss på 040 – 12 18 85 eller info@barnfonden.se.

Som fadder till ett barn förändrar du liv

Det personliga fadderskapet innebär kontakt med människor i en annan del av världen. Vi ser hur fadderskapet ger ökad förståelse och en vilja att vara med och förändra. Att vara fadder ger insikter om barns olika förutsättningar runt om i världen och om den egna möjligheten att påverka barns liv till det bättre. Som fadder förändrar du liv. Ditt fadderbarns och kanske ditt eget.

Första stegen i ditt fadderskap

Att vara fadder i Barnfonden är stort. Jag har själv varit det i många år och vet vilken glädje det är att kunna hjälpa ett barn – och samtidigt stödja ett helt samhälle. Jag tror på Barnfondens grundtanke; för att kunna hjälpa ett barn till ett bättre liv måste hela samhället kring barnet förändras.

Det är därför det är så härligt när jag får brev från mitt fadderbarn där hon berättar om att skolan har fått nya bänkar eller att hälsocentret har fått en ny våg. Då vet jag att jag inte bara hjälper till att förändra världen för mitt fadderbarn – utan att jag hjälper henne att förändra hela den värld vi alla lever i. Det är stort. Bli fadder du också!

Hälsningar Lena Endre

Hur länge är jag fadder?

Du väljer själv hur länge du vill vara fadder till ett barn. Ditt stöd är inte bindande. Läs mer om hur länge ett fadderskap kan pågå.

Det här arbetar vi med

Vi gör olika typer av insatser beroende på fadderbarnets ålder. Läs mer om hur vi följer fadderbarnets utveckling.

Här behöver vi fler faddrar

Just nu behöver vi faddrar till barn i Bolivia, Kenya, Uganda och Etiopien.

Det här får du som fadder:

  • Ett foto på ditt fadderbarn och du får veta lite mer om barnets och familjens situation och hur deras liv ser ut.
  • En beskrivning av det lokala projekt som familjen deltar i. Här kan du läsa vad fadderbidragen används till i just ditt projekt.
  • En gång om året får du en rapport som berättar hur ditt fadderbarn har det, om projektets arbete och om de förändringar som skett i området.
  • Våra nyhetsbrev via e-post.
  • Du kan också brevväxla med ditt fadderbarn och på så sätt lära känna både barnet och familjen bättre.
  • Och framförallt – du får möjlighet till kontakt med ett barn, en familj och ett område i en annan del av världen. En kontakt som ofta utvecklas till en långvarig, nära och personlig relation.

Bli fadder idag – du kommer inte att ångra dig!