Barnfondens årsredovisningar

I årsredovisningen, som upprättats i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls krav, rapporterar vi hur insamlade medel använts, väsentliga händelser under året och förväntad utveckling.

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2010