Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

Ingen hunger
Hälsa och välbefinnande

Vård och medicin

Alla barn har rätt till en god hälsa. Trots det är det många barn som inte överlever sin femårsdag på grund av sjukdomar som malaria och diarré. För att minska de dödligaste sjukdomarna krävs det att fler barn får tillgång till förebyggande vård. Genom regelbundna hälsokontroller, vaccinationer och näringsrik mat kan fler barn hålla sig friska. Din gåva bidrar till att fler barn kan växa upp och bli stora.

Ange valfritt belopp

 kr