Tillsammans kan vi nå de globala målen

De globala målen för hållbar utveckling riktar sig till alla världens länder. Målen gäller oss alla och världens ledare har förbundit sig till de 17 olika målen för att vi till år 2030 tillsammans ska: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa.

På Barnfonden är de globala målen ett ständigt närvarande ramverk. Genom långsiktigt arbete med fokus på barn och insatser inom utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd bidrar vi till att flera av delmålen ska bli verklighet.

De elva globala målen vi lyft fram är de som är särskilt centrala i vårt utvecklingsarbete. Här kan du också se vilka områden vi arbetar med för att bidra till att uppnå de olika målen.