Barnfondens Effektrapporter

I vår effektrapport presenterar vi de resultat Barnfonden har uppnått under det gångna året. Vi berättar först om hur vi arbetar och sedan avslutar vi med att lyfta fram konkreta exempel på förändringar vi och våra givare bidragit till. Effektrapporten är en del av Giva Sveriges så kallade kvalitetskod och gäller för alla organisationer som har 90-konto.

Från och med 2021 ingår Effektrapporten i Barnfondens årsrapport vilken även innehåller verksamhetsberättelse och årsredovisning.

Års- och effektrapport 2022

Års- och effektrapport 2021

Effektrapporten för 2020

Effektrapporten för 2019

Effektrapporten för 2018

Effektrapporten för 2017

Effektrapporten för 2016

Effektrapporten för 2015

Effektrapporten för 2014

Effektrapporten för 2013