Barn i fokus sedan 1991

Barnfonden är en partipolitiskt och religiöst obunden utvecklingsorganisation som arbetar för att alla barn ska kunna utvecklas och nå sin fulla potential. Vi är en del av det globala nätverket ChildFund Alliance och tillsammans stödjer vi cirka 13 miljoner barn och familjer världen över.

Vi följer pengarna hela vägen

Barnfonden strävar efter att göra så mycket gott som möjligt av de bidrag vi får. Vi arbetar ständigt med att säkerställa att bidragen används så effektivt som möjligt. Det är vårt löfte till alla våra givare.

Om Barnfondens ekonomi

Del av ett globalt nätverk

Barnfonden är en politiskt och religiöst obunden insamlingsstiftelse som har funnits sedan 1991. Vi ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance som tillsammans samlar in runt 4 miljarder varje år.

Mer om Barnfondens organisation

Barnfonden i korthet

Barnfondens vision är en värld där alla barn har möjlighet till en bättre framtid.

Barnfonden grundades 1991 och är en del av det globala nätverket ChildFund Alliance.

Tillsammans stödjer vi cirka 13 miljoner barn och familjer världen över.

Den första ChildFund-organisationen grundades 1938 i USA.

Barnfondens kontor finns i Malmö och här arbetar alla anställda.

Barnfondens arbete leds av en oavlönad styrelse där alla ledamöter är faddrar.

Barnfondens arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Barnfondens personal

Barnfondens huvudkontor finns i Malmö och här arbetar all vår personal.

Vi som arbetar på Barnfonden

Barnfondens styrelse

Barnfonden leds av en oavlönad styrelse som högsta styrande organ. Arbetet på kontoret leds av generalsekreteraren som har en ledningsgrupp till stöd.

Barnfondens styrelse & ledningsgrupp

Din integritet är viktig för oss. Precis som vi är transparenta med hur vi arbetar, är vi också transparenta med hur vi använder din persondata och vilka rättigheter du har. Lär vår integritetspolicy här.