Barn i fokus sedan 1991

Barnfonden är en partipolitiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska kunna utvecklas och nå sin fulla potential. Vi är en del av det globala nätverket ChildFund Alliance och tillsammans stödjer vi cirka 16 miljoner barn och familjer världen över.

Barnfonden i korthet

Barnfondens vision är en värld där alla barn har möjlighet till en bättre framtid.

Barnfonden grundades 1991 och är en del av det globala nätverket ChildFund Alliance.

Tillsammans stödjer vi cirka 16 miljoner barn och familjer världen över.

Den första ChildFund-organisationen grundades 1938 i USA.

Barnfondens kontor finns i Malmö och här arbetar alla anställda.

Barnfondens arbete leds av en oavlönad styrelse där alla ledamöter är faddrar.

Barnfondens arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Din integritet är viktig för oss. Precis som vi är transparenta med hur vi arbetar, är vi också transparenta med hur vi använder din persondata och vilka rättigheter du har. Lär vår integritetspolicy här.