Hjälp till självhjälp sedan 1991

Barnfonden är en politiskt och religiöst obunden insamlingsstiftelse som har funnits sedan 1991. Vi samarbetar med amerikanska ChildFund International, danska BØRNEfonden och ChildFund Australia. Vi ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance som tillsammans samlar in cirka fyra miljarder kronor varje år.

Vi följer pengarna hela vägen

Barnfonden strävar efter att göra så mycket gott som möjligt av de bidrag vi får. Och vi jobbar ständigt med att förbättra våra rutiner för kontroll och uppföljning för att säkerställa att bidragen används så effektivt som möjligt. Det är vårt löfte till alla våra givare.

Om Barnfondens ekonomi

Del av ett globalt nätverk

Barnfonden är en politiskt och religiöst obunden insamlingsstiftelse och har funnits sedan 1991. Projekten i fält drivs av oss själva och av våra samarbetspartners. Vi ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance som tillsammans samlar in runt 4 miljarder varje år.

Mer om Barnfondens organisation

Barnfonden i korthet

Barnfondens vision är en värld där alla barn har möjlighet till en bättre framtid.

Barnfonden grundades 1991 och är en självständig del av det internationella nätverket ChildFund Alliance.

Den första ChildFund-organisationen grundades 1938 i USA.

ChildFund Alliance stödjer fler än 15 miljoner barn och deras familjer i över 50 länder.

Barnfondens kontor finns i Malmö och här arbetar alla anställda.

Barnfondens arbete leds av en oavlönad styrelse där alla ledamöter är faddrar.

Barnfondens arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Barnfondens personal

Barnfondens huvudkontor finns i Malmö och här arbetar all vår personal.

Vi som arbetar på Barnfonden

Barnfondens styrelse

Barnfonden leds av en oavlönad styrelse som högsta styrande organ. Arbetet på kontoret leds av generalsekreteraren som har en ledningsgrupp till stöd.

Barnfondens styrelse