Barn i fokus sedan 1991

Barnfonden etablerades i Malmö 1991 och är en icke-religiös och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation.

Medlem i ChildFund Alliance

Som medlem i ChildFund Alliance arbetar vi med och för barn för att stärka deras rättigheter och för deras trygghet i en föränderlig värld. Allt vi gör har barnet i fokus.

Helhetsperspektiv med fokus på utbildning, hälsa och barns trygghet

Det är genom ett helhetsperspektiv på barns utveckling vi noggrant planerar och genomför vårt arbete i nära samarbete med barn, familjer och andra viktiga aktörer som verkar för positiv samhällsförändring.

Oavsett typ av insats är barns rättigheter, barns trygghet, omtanke för miljö och klimat samt jämställdhet och inkludering centrala delar.

Adresserar grundorsakerna till fattigdom

Vi adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet, med ledmotivet hjälp till självhjälp och hållbarhet. 356 miljoner barn lever i extrem fattigdom (Unicef/Världsbanken 2020). Tillsammans kan vi ändra på detta och ge dem en bättre framtid.

Läs mer i vår strategi för 2021-2025

Barnfondens strategi för 2021 – 2025: Keeping Children Safe in a Changing Climate

Din integritet är viktig för oss. Precis som vi är transparenta med hur vi arbetar, är vi också transparenta med hur vi använder din persondata och vilka rättigheter du har. Läs vår integritetspolicy

Kort om Barnfonden

Barnfondens vision är en hållbar värld där barn blir lyssnade på, tas om hand och blir respekterade. En värld där varje barn kan säga:

Jag är trygg! – Jag är frisk! –  Jag är glad! –  Jag har en utbildning! –  Jag har en röst!

Tillsammans med barn skapar vi hållbara lösningar som skyddar och stärker deras rättigheter och välmående. Detta gör vi genom partnerskap, hjälp till självhjälp och helhetsperspektiv.

Barnfonden grundades 1991 och är en del av det globala nätverket ChildFund Alliance.

Tillsammans stödjer vi cirka 23 miljoner barn och familjer världen över.

Den första ChildFund-organisationen grundades 1938 i USA.

Barnfondens kontor finns i Malmö och här arbetar alla anställda.

Barnfondens arbete leds av en oavlönad styrelse där alla ledamöter är faddrar.

Barnfondens arbete utgår från FN:s barnkonvention.

 

Vi står på barnens sida

Som barnrättsorganisation anser vi att barnets rättigheter alltid ska skyddas och främjas, genom alla delar av barnets liv. Vi drivs av att genom olika metoder nå bästa möjliga effekter, och vi mäter oss på hur väl vi lyckas bidra till en positiv och hållbar utveckling för barn. Vårt engagemang och vår lojalitet är gentemot barn, och vi kommer otröttligt att kämpa för barnets bästa i hemmet, i skolan, i närområdet samt på nationell och global nivå. Med barnet i fokus väljer vi att göra det som är rätt och inte det som är lätt.

 

Tillsammans gör vi skillnad

Genom partnerskap tar vi tillvara andras styrkor för att vi tillsammans ska nå längre för barns rättigheter än vad någon av oss skulle kunna på egen hand. Att arbeta tillsammans innebär att vara inkluderande, att inte tolerera någon form av diskriminering och att vi visar respekt i kommunikation, samtal, möten, programarbete och insamling. Vi möter människor där de är och ser vikten av olika infallsvinklar och erfarenheter.

Vi håller vad vi lovar

Vi tar ansvar för att göra det vi säger att vi ska göra, och är transparenta med hur vi jobbar, vad vi uppnår likväl som när vi inte uppnår det vi tänkt. Vi ska kunna ställas till svars av alla som väljer att samarbeta med oss, från det enskilda barnet och familjen till myndigheter, faddrar, finansiärer och kollegor emellan. Vi ska förtjäna andras tillit. Vi visar tillit till varandra i vårt dagliga arbete eftersom det är så vi kan utvecklas och göra det bästa för barnen.

 

Vi är handlingskraftiga

Vi är nyfikna på att hela tiden hitta bättre sätt att arbeta på. Vi vågar se nya möjligheter på samma sätt som vi vågar rannsaka gamla vanor, alltid med strävan efter förbättring. Vi har mod att agera på möjligheter och testa nya vägar för att nå hållbara resultat och arbeta så effektivt, effektfullt och ansvarsfullt som möjligt. Vi kan visa respekt för de barn, partners, samhällen och givare vi arbetar med genom att vara flexibla, öppna och lyhörda.