Det här är Barnfonden

En barnrättsorganisation med stort fokus på klimatförändringarna

Barnfonden är en icke-religiös och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som startade i Malmö 1991. Vi arbetar för att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid. Vi ser hur klimatförändringarna har en stor inverkan på barns livsvillkor och möjlighet till trygghet. Vi har därför ett stort klimatfokus i alla delar av vårt arbete.

Barnfonden är en del av ChildFund Alliance

Vi är medlemmar i ChildFund Alliance, en internationell allians av barnrättsorganisationer som arbetar i 70 länder och stödjer 36 miljoner barn och familjer.  Tillsammans arbetar vi med och för barn i utsatta områden för att stärka deras rättigheter och öka deras trygghet. Allt vi gör har barnet i fokus.

Vi arbetar långsiktigt och med ett helhetsperspektiv på barns utveckling

Genom ett helhetsperspektiv på barns utveckling och genom långvarigt arbete i våra programområden uppnår vi långsiktig och hållbar förändring. Eftersom det finns en stark koppling mellan utbildning, god hälsa, trygg försörjning och barns trygghet när det handlar om att uppnå en hållbar utveckling, gör vi insatser inom alla dessa områden. I allt vårt arbete är barns rättigheter, omtanke om miljö och klimat samt jämställdhet och inkludering centrala inslag.

Det är tillsammans som vi gör skillnad

Vi planerar och genomför vårt arbete i nära samarbete med barn, familjer, personal, lokala myndigheter och andra aktörer som verkar för positiv samhällsförändring. Och det är våra givare – faddrar, månadsgivare, företag, institutioner och andra – som gör vårt arbete möjligt.

Barnfonden adresserar grundorsakerna till fattigdom

Vi adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet, och tillsammans med barn, familjer och personal i våra programområden bygger vi en bättre framtid. Över 350 miljoner barn lever i extrem fattigdom. Tillsammans kan vi ändra på detta.

Läs mer i vår strategi för 2021-2025

Du läser mer om oss och vårt arbete i Barnfondens strategi för 2021 – 2025: Keeping Children Safe in a Changing Climate

Din integritet är viktig för oss. Precis som vi är transparenta med hur vi arbetar, är vi också transparenta med hur vi använder din persondata och vilka rättigheter du har. Läs vår integritetspolicy

Kort om Barnfonden

Barnfondens vision är en hållbar värld där barn blir lyssnade på, tas om hand och blir respekterade. En värld där varje barn kan säga: Jag är trygg! – Jag är frisk! –  Jag är glad! –  Jag har en utbildning! –  Jag har en röst!

Tillsammans med barn skapar vi hållbara lösningar som skyddar och stärker deras rättigheter och välmående. Detta gör vi genom partnerskap, lokalt ägarskap och helhetsperspektiv.

Barnfonden grundades 1991 och är en del av det globala nätverket ChildFund Alliance.

Tillsammans stödjer vi cirka 36 miljoner barn och familjer världen över.

Den första ChildFund-organisationen grundades 1938 i USA.

Barnfondens kontor finns i Malmö och här arbetar alla anställda.

Barnfondens arbete leds av en oavlönad styrelse med bred kunskap och stort engagemang.

Barnfondens arbete utgår från FN:s barnkonvention.

 

Vi står på barnens sida

Som barnrättsorganisation anser vi att barnets rättigheter alltid ska skyddas och främjas, genom alla delar av barnets liv. Vi drivs av att genom olika metoder nå bästa möjliga effekter, och vi mäter oss på hur väl vi lyckas bidra till en positiv och hållbar utveckling för barn. Vårt engagemang och vår lojalitet är gentemot barn, och vi kommer outtröttligt att kämpa för barnets bästa i hemmet, i skolan, i närområdet samt på nationell och global nivå. Med barnet i fokus väljer vi att göra det som är rätt och inte det som är lätt.

 

Tillsammans gör vi skillnad

Genom partnerskap tar vi tillvara andras styrkor för att vi tillsammans ska nå längre för barns rättigheter än vad någon av oss skulle kunna på egen hand. Att arbeta tillsammans innebär att vara inkluderande, att inte tolerera någon form av diskriminering och att vi visar respekt i kommunikation, samtal, möten, programarbete och insamling. Vi möter människor där de är och ser vikten av olika infallsvinklar och erfarenheter.

Vi håller vad vi lovar

Vi tar ansvar för att göra det vi säger att vi ska göra, och är transparenta med hur vi jobbar, vad vi uppnår likväl som när vi inte uppnår det vi tänkt. Vi ska kunna ställas till svars av alla som väljer att samarbeta med oss, från det enskilda barnet och familjen till myndigheter, faddrar, finansiärer och kollegor emellan. Vi ska förtjäna andras tillit. Vi visar tillit till varandra i vårt dagliga arbete eftersom det är så vi kan utvecklas och göra det bästa för barnen.

 

Vi är handlingskraftiga

Vi är nyfikna på att hela tiden hitta bättre sätt att arbeta på. Vi vågar se nya möjligheter på samma sätt som vi vågar rannsaka gamla vanor, alltid med strävan efter förbättring. Vi har mod att agera på möjligheter och testa nya vägar för att nå hållbara resultat och arbeta så effektivt, effektfullt och ansvarsfullt som möjligt. Vi kan visa respekt för de barn, partners, samhällen och givare vi arbetar med genom att vara flexibla, öppna och lyhörda.