Barnfondens strategi 2021 - 2025

Alla barn har rätt till trygghet – även i ett föränderligt klimat

Tänk dig en värld där alla barn kan säga: ”Jag är trygg. Jag är frisk. Jag är glad. Jag har en utbildning. Jag har en röst.” Det är vår vision. Vi på Barnfonden är hoppfulla om framtiden, men för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda måste vi arbeta tillsammans med ett ännu starkare klimatfokus.

Barnfondens strategi för åren 2021–2025 har utvecklats i en tid som inte liknar något vi upplevt tidigare. En tid som visar hur viktiga våra samarbeten är med lokala partners runt om i världen. En tid som visar att vi som organisation måste kunna ställa om och rikta våra insatser när omvärlden förändras.

Inget står ensamt, allt hänger ihop. För att fler barn ska få växa upp friska och trygga behöver vi se till alla de faktorer som påverkar dem. Ett av de allra största hoten mot barn – idag och i framtiden – är klimatförändringarnas effekter.

Barnfondens generalsekreterare, Martina Hibell, vill lyfta vikten av att rannsaka våra partnerskap och hela tiden undersöka hur vi tillsammans kan åstadkomma förändring. Hon berättar:

– I vår nya strategi lyfter vi hur olika former av partnerskap kan se ut. När vi utmanar vår syn på traditionella samarbeten kan vi öppna upp för nya vägar. Det kan till exempel handla om att vi för samman organisationer som arbetar med grön teknologi så att nya innovationer kan göra nytta där de behövs som allra mest.

Läs hela strategin

Läs hela vår strategi Strategic Plan 2021 – 2025: Keeping Children Safe in a Changing Climate. I den får du även veta mer om hur vi tänker kring huset nedan.