Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

God utbildning för alla

Rätt till utbildning

Utbildning är en mänsklig rättighet. Trots det går miljontals barn inte i skolan eller hoppar av sin utbildning i förtid. I stället tvingas många in i barnarbete eller blir bortgifta. Flickor och barn med funktionsvariation är i en särskilt utsatt position när det kommer till deras skolgång. Barn som går i skolan har möjlighet att bli medvetna om sina rättigheter och har större chans att ta sig ur fattigdom. Din gåva bidrar till att fler barn får tillgång till en trygg och säker utbildning som ger dem chansen att utvecklas.

Läs mer om vårt arbete för barns rätt till utbildning

Ange valfritt belopp

 kr