Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

God utbildning för alla

Utbildning

Idag är det många barn som inte går i skolan eller som hoppar av i förtid på grund av klimatförändringarna. En del stängs ute från skolvärlden på grund av funktionsvariationer, andra på grund av sitt kön. I stället för utbildning tvingas många barn att arbeta. Utbildning är en förutsättning för inkludering och skapar möjligheter för barn att till fullo utveckla sin personlighet, talang och förmåga. Alla barn har rätt till utbildning!

Pris:
 kr