Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

God utbildning för alla

Utbildning

Idag är det många barn som inte går i skola eller fullföljer sin skolgång. En del tillåts inte att delta på grund av funktionsvariationer, andra på grund av sitt kön. Istället för utbildning tvingas många barn ut i arbete. Din gåva bidrar till utbildning, inkludering och möjligheter för barn att till fullo utveckla sin personlighet, talang och förmåga, liksom sin rätt till utbildning enligt konventionen om barns rättigheter.

Pris: 200 kr
Antal: