Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

God utbildning för alla

Utbildning

Idag är det många barn som inte går i skola eller som hoppar av i förtid. En del stängs ute från skolvärlden på grund av funktionsvariationer, andra på grund av sitt kön. Många barn tvingas ut i arbete istället för att gå i skolan. Din gåva bidrar till utbildning, inkludering och möjligheter för fler barn att till fullo utveckla sin personlighet, talang och förmåga. Alla barn har rätt till utbildning!

Pris: 200 kr
Antal: