Vårt arbete för barns rätt till en trygg uppväxt

I Barnfondens arbete står barns rätt till en trygg uppväxt i fokus. En uppväxt utan våld där barn får börja och gå klart skolan. En uppväxt där det finns möjlighet till god hälsa genom tillgång till näringsrik mat, rent vatten, mediciner och hälsokontroller. En uppväxt där det finns hopp om framtiden.

Tillsammans för en bättre framtid

Genom att arbeta i samma område under en längre tid bidrar vi till långsiktig och hållbar förändring. Tillsammans med våra samarbetspartners och givare förbättrar vi barns och familjers villkor både här och nu och i framtiden.

Det här fokuserar vi på

Vår vision är en värld där alla barn kan säga ”Jag är trygg. Jag är frisk. Jag är glad. Jag har en utbildning. Jag har en röst.”

För att lyckas förverkliga denna vision fokuserar vi på fem övergripande områden: utbildning, hälsa, försörjning, trygghet och skydd samt röst, deltagande och påverkan. Vi ser hur dessa områden hänger ihop och påverkar varandra. Vi behöver ha ett helhetsperspektiv för att åstadkomma långsiktig och hållbar förändring.

Klimatförändringarna påverkar i hög utsträckning förutsättningarna för barns möjlighet till utbildning, god hälsa och en trygg uppväxt utan våld. Vi har därför också ett stort fokus på klimatfrågan i allt vårt arbete.

Åldersspecifika insatser och jämställdhet

Vi gör olika typer av insatser beroende på barnets ålder.

Vi arbetar för att öka jämställdheten i våra programområden.

Barnarbete och barnäktenskap är två tydliga hot mot barns trygghet som vi arbetar för att minska omfattningen av.

Här arbetar vi

Barnfonden stödjer utvecklingsprojekt i 21 länder genom våra samarbetspartners inom ChildFund Alliance. Just nu söker vi faddrar till barn i Bolivia, Etiopien, Kenya och Uganda.

Bangladesh

Brasilien

Ecuador

Filippinerna

Gambia

Guatemala

Honduras

Indonesien

Mexiko

Senegal

Sri Lanka

Thailand

Zambia

Ukraina

Palestinska territorierna

Moldavien

Aktuella projekt

Barnfondens fokus är att bidra till att fler barn i världen får en trygg uppväxt och en bättre framtid – oavsett om det handlar om rent vatten, rätten att gå i skolan eller att stoppa könsstympning.  Vi arbetar alltid med helheten för att barn ska må bra just nu – och i framtiden.

När du stödjer Barnfonden som månadsgivare eller genom att ge enstaka gåvor bidrar du till detta arbete. I flera av våra projekt samarbetar vi med Radiohjälpen, ForumCiv, EU, stiftelser och företag.

 

Vi arbetar för de globala målen och utifrån barnkonventionen