Barnfonden sätter barnen i fokus

Barn har rätt till en trygg uppväxt

I Barnfondens arbete står barnen och barns rätt till en trygg uppväxt i fokus. En uppväxt utan våld där det är en självklarhet att få börja och gå klart skolan. En uppväxt där det finns möjlighet till god hälsa genom tillgång till näringsrik mat, rent vatten, mediciner och hälsokontroller. En uppväxt där det finns hopp om framtiden och där det finns möjlighet till en försörjning när man går från barn och ungdom till att bli vuxen.

Tillsammans för en bättre framtid

Genom att arbeta i samma område under en längre tid bidrar vi till långsiktig och hållbar förändring av samhället. Tillsammans med våra samarbetspartners och med stöd från våra givare förbättrar vi barns och familjers villkor både här och nu och i framtiden. Vi gör det genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Samt på klimatförändringarna – vår tids största utmaning – eftersom de utgör ett särskilt stort hot mot barnen.

Läs Barnfondens strategi 2021-2025: Keeping Children Safe in a Changing Climate

Läs Barnfondens förändringsteori

Läs Barnfondens Cross-Cutting Issues Handbook

Det här fokuserar vi på

Barnarbete och barnäktenskap är två tydliga hot mot barns trygghet som vi arbetar för att minska omfattningen av.

Hjälp till självhjälp, åldersspecifika insatser och jämställdhet

Vi tror att hjälp till självhjälp lägger grund för en långsiktigt hållbar utveckling.

Vi gör olika typer av insatser beroende på barnets ålder.

Vi arbetar för att öka jämställdheten i våra programområden.

 

Här arbetar vi

Barnfonden stödjer utvecklingsprojekt i 21 länder genom våra samarbetspartners inom ChildFund Alliance. Just nu söker vi faddrar till barn i Bolivia, Etiopien, Kenya och Uganda.

Bangladesh

Brasilien

Ecuador

Filippinerna

Gambia

Guatemala

Honduras

Indonesien

Mexiko

Senegal

Sri Lanka

Thailand

Zambia

Ukraina

Palestinska territorierna

Moldavien

Vill du stödja vårt arbete och bidra till att fler barn får en trygg uppväxt och en bättre framtid? Bli barnfadder, månadsgivare eller ge en gåva

Aktuella projekt

Barnfonden grundades 1991. Genom åren har vårt arbete förändrat livet för barn och familjer över hela världen. Barnfondens fokus är att bidra till att fler barn i världen får en trygg uppväxt och en bättre framtid – oavsett om det handlar om rent vatten, rätten att gå i skolan eller att stoppa könsstympning.  Vi arbetar alltid med helheten för att barn ska må bra just nu – och i framtiden.

När du stödjer Barnfonden som månadsgivare bidrar du till våra projekt. Ger du en gåva till vårt allmänna arbete är du också med och bidrar till våra insatser. I flera av våra projekt samarbetar vi med Radiohjälpen, ForumCiv, EU, stiftelser och företag.

 

Exempel på vad vi gör just nu:

– Ökar tryggheten för barn i världens största flyktingläger

– Arbetar mot barnarbete i Etiopien

– Försörjningsprojekt för ungdomar i Etiopien

– Skolgång för barn i Indien

– Bygger barnvänlig motståndskraft i Etiopien och Kambodja

För Globala målen och utifrån barnkonventionen