Vårt arbete - barnet i fokus och hjälp till självhjälp

Vår utgångspunkt är alltid densamma – barnet i fokus. Vår verkliga hjärtefråga är barns rätt till ett tryggt liv. Ett liv utan våld och hunger. Ett liv där det finns möjlighet att gå klart skolan. Vägen dit går via hjälp till självhjälp. Då blir utvecklingen långsiktigt hållbar.

Tillsammans för en bättre framtid

Barnfonden tillsammans med givare samt barnen och familjerna själva skapar en bättre framtid. Vi gör det genom att se till att fler barn får gå i skolan, fler barn får en bättre hälsa och fler familjer får möjlighet att försörja sig på egen hand. Vi kämpar också för alla barns rätt till trygghet och skydd.

Här finns vi

Barnfonden stödjer utvecklingsprojekt i 25 länder i Afrika, Asien och Latinamerika genom våra samarbetspartners inom ChildFund Alliance och BØRNEfonden. Just nu söker vi barnfaddrar till Indien, Kambodja, Etiopien, Kenya och Uganda.

Benin

Brasilien

Burkina Faso

Ecuador

Filippinerna

Gambia

Guatemala

Honduras

Indonesien

Kap Verde

Mali

Mexiko

Myanmar (Burma)

Senegal

Sri Lanka

Thailand

Togo

Zambia

Östtimor

Vill du stödja vårt arbete? Du kan bli barnfadder, projektfadder eller ge en allmän gåva. Här kan du läsa mer om olika möjligheter att stödja utsatta barn i världen genom Barnfonden.

Aktuella projekt

Barnfonden är en politiskt och religiöst obunden hjälporganisation och har funnits sedan 1991. Vi förmedlar stöd från svenska givare till barn i Afrika, Asien och Latinamerika.

Unga bryter våldsspiralen

I detta våldsförebyggande projekt arbetar vi för att förändra våldsamma attityder och beteenden hos föräldrar, lärare och elever.

Läs mer

Lärocenter ger helt nya möjligheter

I Barnfondens projekt i Rajasthan tar vi ett första steg för att förbättra situationen för utsatta barn där många aldrig fått gå i skolan.

Läs mer

Bättre rustad befolkning

Kambodja drabbas ofta av starka vindar och översvämningar. Vi arbetar för att både barn och vuxna ska bli bättre rustade inför naturkatastrofer.

Läs mer

Swisha en gåva:

123 901 3020

Genom ditt stöd till Barnfonden bidrar du till att förverkliga de globala målen.

Globala mål som rör oss alla

På Barnfonden är de globala målen ett ständigt närvarande ramverk. Genom långsiktigt arbete med fokus på barn och insatser inom utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd bidrar vi till att flera av delmålen ska bli verklighet.

Vi har lyft fram elva av de globala målen som är särskilt centrala i vårt utvecklingsarbete. Läs mer om hur vi arbetar för att bidra till att uppnå dem.