Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

Ingen hunger
Hälsa och välbefinnande
Rent vatten och sanitet
Fredliga och inkluderande samhällen

Företagsgåva - Akutstöd till barn drabbade av krig

Barn är de som drabbas hårdast av krig och konflikter. Tusentals barn i Gaza och Ukraina har dödats eller skadats och tillgången till vatten, mat, vård, skolgång, trygghet och skydd är just nu kraftigt begränsad. Vi, tillsammans med vår partnerorganisation WeWorld, är på plats för att stötta de människor som befinner sig mitt i kaoset. Er gåva ger barn och deras familjer akutstöd i form av bland annat vatten, mat, skydd, medicin och psykosocialt stöd.

Som tack vid företagsgåvor över 10 000 kr får ni ett digitalt paket att dela i era egna kanaler.

  • Gåvodiplom att publicera på hemsidan samt dela med anställda och kunder
  • Mejlsignatur som berättar att ni skänkt en gåva till Barnfonden
  • Inlägg till sociala medier för att sprida i egna kanaler

Ange valfritt belopp

 kr