Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

God utbildning för alla
Hållbar energi för alla
Bekämpa klimat­förändringarna

Hållbar teknik

Hållbar teknik skapar möjligheter för en trygg framtid i ett föränderligt klimat. I områden där tillgången till el är begränsad kan en lampa som drivs av solceller göra enorm skillnad för ett barn som läser läxor när solen gått ner. Energisparande ugnar förenklar matlagning och minskar tiden som krävs för att samla ved vilket gör att barn som annars måste hjälpa till med veden, nu kan börja gå i skolan. Din gåva bidrar även till utbildning inom hållbart jordbruk och förnybar energi i skolor och på hälsokliniker, hållbara bevattningsmetoder och geotagteknik* som används för att följa upp träd som planterats.

*Med hjälp av GPS kan man följa upp trädplanteringar för att säkerställa att de tas omhand och ej blir nedhuggna.

Ange valfritt belopp

 kr