Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

God utbildning för alla
Bekämpa klimat­förändringarna

Solceller och ny teknik

Med ny teknik får familjer ett tryggare och enklare liv med större möjlighet till skolgång och samvaro. En solcellslampa ger barn ljus till läxläsning när solen gått ner. Energisparande ugnar förenklar matlagningen och minskar tiden som krävs för att samla ved. Telefoner och surfplattor ger barn och vuxna tillgång till utbildning och kontakt med omvärlden. Din gåva bidrar till användandet av förnybar energi som solenergi i skolor och hälsokliniker, soldriven bevattning och andra hållbara innovationer som förändrar människors liv i grunden.

Pris:
 kr