Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

Ingen hunger
Hälsa och välbefinnande

Företagsgåva - Förhindra undernäring

Nära hälften av alla dödsfall bland barn under fem år sker på grund av undernäring. Det är ett livshotande och allvarligt tillstånd som påverkar både immunförsvaret och hjärnans utveckling negativt med permanenta skador som följd. Er gåva bidrar till att förebygga och förhindra undernäring för barn i riskzonen genom regelbundna tillväxtkontroller i hälsovården. Föräldrar får även utbildning i hur de kan påverka sin familjs hälsa med hjälp av hygien, näringsrik mat och rent vatten så att fler barn kan överleva och hålla sig friska på lång sikt.

Som tack vid företagsgåvor över 10 000 kr får ni ett digitalt paket att dela i era egna kanaler.

  • Gåvodiplom att publicera på hemsidan samt dela med anställda och kunder
  • Mejlsignatur som berättar att ni skänkt en gåva till Barnfonden
  • Inlägg till sociala medier för att sprida i egna kanaler

Ange valfritt belopp

 kr