Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

Ingen hunger
Hälsa och välbefinnande
Rent vatten och sanitet
Bekämpa klimat­förändringarna

Tillgång till vatten

Vatten är inte bara en nödvändighet för överlevnad och hälsa, utan är också en grund för matproduktion, minskad fattigdom, tillgång till utbildning och motståndskraft mot klimatförändringar. Din gåva bidrar till att fler skolor får tillgång till rent vatten vilket ger fler barn möjlighet att hålla sig friska och fortsätta gå i skolan. Solvattenteknik ger en familj tillgång till rent vatten i hemmet och hållbara bevattningssystem underlättar odling av mat. Rent vatten är också avgörande för att kunna föda upp och ta hand om boskapsdjur som bidrar till familjers försörjning. Din gåva ger barn och deras familjer tillgång till vatten – en gåva som förändrar liv.

Läs mer om hur Barnfonden arbetar med rent vatten 

Ange valfritt belopp

 kr