Frågor och svar om att ge stöd via Barnfonden

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om fadderskapet, månadsbidraget, personliga gåvor, brevväxling med mera. Du får gärna ringa oss på 040-12 18 85 eller mejla info@barnfonden.se om du har fler frågor eller funderingar!

Om att vara fadder

 • Du kan anmäla dig att bli barnfadder här: Bli fadder
  Du kan också kontakta oss på telefon: 040-12 18 85 eller e-post: info@barnfonden.se så hjälper vi dig att komma igång med ditt fadderskap.

  När du har anmält dig får du ett välkomstpaket med information om ditt fadderskap. Du får här ett foto på ditt fadderbarn tillsammans med information om barnet, familjen och arbetet som vi bedriver i området.

  Som fadder har du möjlighet att välja vilket av de länder vi arbetar i du vill att ditt fadderbarn bor i. Du kan också önska ungefärlig ålder på barnet och du kan också välja om du vill stödja en flicka eller en pojke. Det här är möjligheter som är helt valfria. Du kan också låta Barnfonden välja ett barn i ett område där behovet är störst.

  Vill du bli månadsgivare kan du anmäla dig via vårt anmälningsformulär: Bli månadsgivare

  Du kan också kontakta oss om du vill att vi hjälper dig att komma igång med ditt månadsgivande.

 • Som fadder har du möjlighet att följa ditt fadderbarn från barnsben tills han eller hon gått ut skolan och tagit steget ut i vuxenlivet. Redan i ditt välkomstpaket får du ett foto på ditt fadderbarn tillsammans med information om barnet, familjen och arbetet som vi bedriver i området. Du kan brevväxla med ditt fadderbarn och på så sätt lära känna både barnet och familjen bättre.

  En gång om året får du en rapport från området där ditt fadderbarn bor. I den kan du läsa om hur ditt fadderbarn har det och om utvecklingen som skett senaste året i området. Du kan också hålla dig uppdaterad om hur ditt stöd gör skillnad och om hur vi arbetar via vårt nyhetsbrev och via sociala media.

 • Du är fadder så länge du själv vill, men bra att känna till är att åldersgränsen för när ett fadderskap måste avslutas är 24 år. Efter det går det förstås bra att vara fadder till ett annat barn. Om du vill avbryta ditt fadderskap meddelar du bara oss. Ditt fadderskap är inte bindande.

  En vanlig uppfattning är att 18 år är gränsen och inte 24 år, men en del fadderbarn har inte gått klart skolan när de är 18 år och är då inte heller självförsörjande än. Personalen från våra lokala samarbetspartners har kontinuerlig kontakt med familjerna och kan motivera ungdomar till att stanna kvar i skolan och få en examen. Personalen kan också ge dem en ökad kunskap om familjeplanering. De ungdomar som ändå hoppar av eller av andra anledningar inte går klart skolan får hjälp genom speciella ungdomsgrupper eller med enklare yrkesutbildningar.

  Det händer att fadderskap avslutas före 24 års ålder och det kan bero på att barnet flyttat till annat område, att familjen klarar sig utan stöd utifrån eller på grund av giftermål. Vi informerar alltid dig som fadder vilka omständigheter som ligger bakom ett avslut om detta inträffar.

 • Ring oss på 040-12 18 85 eller mejla till info@barnfonden.se så hjälper vi dig. Ange ditt givarnummer eller personnummer så vi kan söka fram ditt fadderskap. Beskriv gärna varför du önskar avsluta – kanske finns något vi kan åtgärda eller hjälpa dig med?

  Vi har alltid möjlighet att erbjuda ett kortare betalningsfritt uppehåll eller lägre månadsbelopp under en period om du har behov av det. Möjligheten finns också att fortsätta bidra till Barnfondens arbete som månadsgivare på valfritt belopp – ditt fortsatta stöd är viktigt för arbetet!

Om fadderbidraget

 • Det kostar från 250 kronor i månaden att vara fadder till ett barn. Det går bra att vara fadder till flera barn och du bestämmer själv om du vill ge 250 kronor i månaden eller ett högre belopp. Du kan få upp till 3 000 kronor i skattereduktion per år för gåvor skänkta till Barnfonden. Läs mer om möjligheten till skattereduktion här. Ditt fadderbidrag kan i framtiden komma att justeras. Du meddelas i så fall senast en månad i förväg.

 • För att kunna stödja ditt fadderbarn vet vi att hela det omgivande samhället måste förändras och utvecklas. Ditt bidrag går därför inte direkt till ditt fadderbarns familj utan till hela programområdet. För att skapa en varaktig förändring arbetar vi i området och följer barnen under lång tid – många gånger från barnsben tills de skaffat utbildning, egen försörjning och kanske egna barn. Fadderbidragen används till projekt inom utbildning, hälsa och försörjning. Det kan handla om att bygga en skola, se till att det finns skolmaterial, utbildade lärare eller bygga toaletter så att flickor kan fortsätta gå i skolan när de fått mens. Men även att ge barnen regelbundna hälsokontroller och vaccinationer eller om att hjälpa kvinnorna att starta en kvarn som ger familjen en inkomst och möjlighet att skicka barnen till skolan. Du ser hur ditt bidrag gör skillnad – både för ditt fadderbarn, familjen och de andra barnen i området.

  Som fadder kan du följa barnets och områdets utveckling genom foton, berättelser och årliga rapporter. Varje år överför vi cirka 85 procent av våra insamlade medel till arbetet i de länder där vi arbetar tillsammans med våra lokala samarbetspartners. Svensk Insamlingskontroll har tilldelat Barnfonden två 90-konton och granskar årligen vår ekonomiska redovisning för att säkerställa att vår insamling sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.

 • Det enklaste och säkraste sättet att betala ditt fadderbidrag är via autogiro. Genom att välja autogiro hjälper du oss att hålla nere våra administrativa kostnader. Bidraget överförs tidigast den 26:e varje månad. Som givare kan du även välja att betala via plusgiro.

 • Om du vill börja betala via autogiro kan du anmäla det digitalt här. Du kan även kontakta oss så skickar vi en blankett till dig.

 • Du kan vara säker på att ditt bidrag når fram. Barnfonden har 90-konto, vilket innebär att Svensk Insamlingskontroll kontrollerar hur våra insamlade medel används. Vår ekonomi redovisas öppet och våra räkenskaper granskas av en auktoriserad revisor (Baker Tilly Saxos KB). Verksamheten följs upp kontinuerligt för att säkerställa att våra givares medel används effektivt, ansvarsfullt och ändamålsenligt. Det är din garanti för att pengarna används på ett riktigt sätt.

  Barnfonden har låga administrationskostnader. Vår högsta tjänsteperson, generalsekreteraren, har en månadslön på 73 957 kronor. Ingen övertid utgår till generalsekreteraren. Organisationer med 90-konto måste överföra minst 75 procent av insamlade medel till arbetet i fält. Barnfonden överför årligen runt 85 procent av de insamlade medlen till arbetet i de länder där vi verkar. Resterande 15 procent används till insamling och administration av vår verksamhet.

  Allt arbete som vi genomför sker i nära samarbete med barnen, deras familjer och personalen på plats. Vi vet att det är så vi når bäst resultat för dem som behöver det mest – barnen. Läs mer om Barnfondens ekonomi.

 • För gåvor skänkta till Barnfonden på eller efter den 1 januari 2020 kan du få skattereduktion på upp till 3 000 kronor per år. Grundregeln är att du under året måste ha skänkt minst 2 000 kronor till Barnfonden eller annan organisation som är godkänd för skattereduktion. Varje gåva om minst 200 kronor räknas in i totalbeloppet. Läs mer här.

Om personliga gåvor, brev och fadderbesök

 • Det går bra att skriva till ditt fadderbarn, antingen via traditionellt brev eller digitalt via Min Sida. Att brevväxla är det bästa sättet att få veta mer om barnet och familjen. Ställ gärna frågor och berätta om dig själv. Du behöver inte skriva långa brev. Korta hälsningar, foton och vykort är mycket uppskattat. Du skriver på engelska men breven översätts till barnets modersmål innan de levereras till fadderbarnet. Här kan du läsa mer om brevväxling samt få tips på små presenter du kan skicka till ditt fadderbarn.

 • Små presenter som ryms i ett A5-kuvert passar bra att skicka. Några förslag på presenter är pennor, pennskrin, solcellsdriven miniräknare, hårspännen, små böcker och leksaker. Här kan du läsa mer om vad du kan tänka på när du skickar små presenter via post.

 • När du ger en personlig gåva går den direkt till ditt fadderbarns familj, med undantag för fadderbarn i Kambodja där man valt att använda gåvor gemensamt till barnen. Ungefär fyra månader efter att du har betalat in gåvan får du ett tackbrev där du får veta vad familjen har köpt för pengarna. Det brukar variera från allt mellan kläder och skor till en stor säck ris, en solcellslampa eller getter. För att undvika att det blir stora skillnader mellan familjerna i ett område rekommenderar vi på Barnfonden att inte ge mer än 1 500 kronor per fadderbarn och år. Det går bra att sprida ut gåvan under året, från 200 kronor per tillfälle. Läs mer här: Personliga gåvor.

  Du kan se inbetalningsuppgifter till fadderbarnet när du loggar in på Min Sida.

 • Ett mervärde i fadderskapet är den kontakt man har möjlighet till under tiden att fadderskapet pågår. Ett personligt utbyte där båda kan lära känna varandra och dela tankar, frågor och händelser i vardagen. Du som fadder följer barnet och tar på det sättet del av utvecklingen i området som ditt fadderbidrag bidrar till. När fadderskapet avslutas upphör kontakten. Barnfondens barnskyddspolicy omfattar hela fadderskapet och innebär bland annat att inga privata kontaktadresser eller kanaler på sociala medier delas.

 • Om du blir kontaktad av ditt fadderbarn eller någon som uppger sig känna ditt fadderbarn, meddela Barnfonden detta.

Diverse frågor

 • Barnfonden stödjer barn och familjer oavsett tro, ursprung eller politisk övertygelse. I de områden där fadderprojekten startas är en stor del av familjerna i behov av stöd. Eftersom behoven ser olika ut på olika platser sätter varje projekt upp kriterier för vilka familjer som kan delta. Dessa kriterier ser till barnens levnadsvillkor, hälsa och även till föräldrarnas möjlighet att försörja familjen. De familjer som uppfyller kriterierna väljer själva om de vill vara med i projektet. Men det är inte bara fadderbarnen och deras familjer som får ta del av projektets arbete.  Alla i området drar nytta av de insatser som görs, till exempel när skolor renoveras och lärare utbildas.

 • Ja, du kan ha med Barnfonden i ditt testamente och vara med att göra skillnad för barn även långt fram i tiden. Barnfondens arbete är möjligt tack vare gåvor som till största del kommer från privatpersoner. En testamenterad gåva gör stor skillnad för många barn och skapar nya möjligheter till en bättre framtid. Väljer du att ha med Barnfonden i ditt testamente ska vårt organisationsnummer finnas med: 846003-9020. Läs mer här: Testamentsgåva

 • Barnfonden är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska kunna utvecklas och nå sin fulla potential. Vi grundades 1991 och är medlem i det internationella nätverket, ChildFund Alliance, och tillsammans är vi 11 barnfokuserade organisationer som stödjer fler än 36 miljoner barn.

  Alla medlemmarna i ChildFund Alliance är självständiga organisationer men vi har ett tätt samarbete och gemensamma riktlinjer för bland annat fadderverksamhet, insamling och ekonomi.

  Vi adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet, med ledmotivet lokalt ägarskap och hållbarhet.

  Vi får stöd från privata givare (faddrar, månadsgivare m.fl.), företag, stiftelser och institutioner som EU, ForumCiv och Radiohjälpen.

  Barnfonden har idag ca 20 000 faddrar som stödjer barn i något eller några av de länder där vi arbetar.

 • Logga in på Min Sida och uppdatera dina uppgifter där, eller kontakta oss på info@barnfonden.se alternativt 040-121885 så hjälper vi dig.

 • Som månadsgivare stödjer du varje månad insatser som vi gör på olika platser runt om i världen. Alla med det grundläggande syftet att ge fler barn en trygg uppväxt och en bättre framtid. Till skillnad från fadderskapet så har du inte kontakt med en specifik familj.

  Projekten vi driver är många, angelägna och alltid med barnen i fokus.

  Vi återrapporterar löpande under året framför allt via våra nyhetsbrev och våra sociala kanaler.

  Läs mer om att vara månadsgivare. 

   

 • Första gången du vill logga in på Min Sida behöver du först registrera dig här, följ länken under fälten för att logga in. Ange din mejladress och välj ett lösenord. När du registrerat dig och kommit in på Min Sida begär du en bekräftelselänk som skickas till din mejl. Via länken kommer du tillbaka till Min Sida och kan se uppgifterna om ditt fadderskap. Därefter kan du logga in och ut som vanligt, registreringen är klar.

  Tänk på…

  …att det behöver vara samma mejladress som är inlagd på ditt fadderskap, om du är osäker eller om det står att fadderskap inte kan hämtas så hör gärna av dig till oss.

  …att mejl med bekräftelselänk kan hamna i din skräppost, håll utkik där om du inte får något mejl när du begärt bekräftelselänk.

  …att du som ny fadder behöver avvakta med att skicka en digital hälsning till dess att ett första fadderbidrag är skickat. Först då kan personal på plats se vilket fadderbarn som ska få hälsningen. Läs gärna mer om brevväxling, digital och postal, här!

 • Du kan alltid meddela oss på info@barnfonden.se om du inte önskar att få post och utskick från Barnfonden. Då skickas information till dig via mejl i första hand, försäkra dig gärna om att vi har rätt mejladress till dig. Du har också alltid tillgång till Barnfondens tidning här https://barnfonden.se/givarsida/barnfondens-tidning/