Steg för steg - Så här fungerar gåvoshoppen

1. Köp gåvor som gör världen lite bättre

Köp en eller flera gåvor i vår gåvoshop. Du kan till exempel välja mellan en solcellslampa, en get eller skolböcker. Alla gåvorna är en del av våra långsiktiga projekt för att ge barn runt om i världen en chans till en bättre framtid.

2. Du får ett gåvokort att ge bort

Som tack för din beställning får du ett digitalt gåvokort som du kan ladda ned och skriva ut eller mejla. Vill du hellre ha ett tryckt gåvokort beställer du detta som en vanlig gåva. De tryckta korten kostar 49 kronor per kort och du hittar dem längst ned i gåvoshoppen. Vi skickar det tryckta gåvokortet med post så att du har det inom en vecka.

3. Dina gåvor gör skillnad där behovet är som störst

Gåvan du köper ingår i ett av våra större projekt som Barnfonden driver. I de fall vi köper in en gåva, görs detta på plats för att stödja den lokala ekonomin och för att reducera transportkostnader och miljöpåverkan.

Frågor och svar

Hur används pengarna?

Vi använder gåvopengarna till att köpa in skolböcker, solcellslampor och de andra produkterna till barn, familjer, skolor och byar i våra projekt runt om i världen. Alla gåvor köps in på plats för att stödja de lokala ekonomierna och för att reducera transportkostnader och miljöpåverkan.

Hur väljer ni ut vem som ska få getter, solcellslampor, skolböcker mm?

Alla gåvorna delas ut i Barnfondens fokusområden där vi arbetar långsiktigt för att ge barn en chans till en bättre framtid. Det är alltid de mest utsatta och mest behövande som får ta del av våra insatser.

Jag har inte fått mitt digitala gåvokort

Kolla gärna en extra gång i din skräppost, ibland hamnar det där! Annars går det fint att kontakta oss på info@barnfonden.se eller 040-12 18 85, så mejlar vi en ny länk till dig.

Kan man ge bort t ex en get till sitt fadderbarn?

Nej, tyvärr inte. Gåvorna i vår gåvoshop går till barn och familjer runt om i våra fokusområden. För att gåvorna ska göra största möjliga nytta är de del av ett större program i ett specifikt område.

Hur snabbt kan jag få mitt gåvokort?

Så fort du köpt en gåva får du en länk så att du kan skapa ett digitalt gåvokort, eller skicka det via mejl. Om du istället har köpt ett tryckt gåvokort skickar vi det så att du har det inom en vecka. Oftast tar det bara 3-4 dagar.