Steg för steg - Så här fungerar gåvoshoppen

1. Köp gåvor som gör världen lite bättre

Köp en eller flera gåvor i vår gåvoshop. Du kan till exempel välja mellan vatten, boskap eller trygg förlossning. Alla gåvorna är en del av våra långsiktiga projekt för att ge barn runt om i världen en chans till en bättre framtid.

2. Du får ett gåvokort att ge bort

Som tack för din beställning får du ett digitalt gåvokort. Du hittar länken i tackmejlet som skickas efter ditt köp. Du kan ladda ned och skriva ut gåvokortet eller mejla det till den du vill ge din gåva. Vill du hellre ha ett tryckt gåvokort beställer du detta som en vanlig gåva. De tryckta gåvokorten kostar 50 kronor och du hittar dem längst ned i gåvoshoppen. Vi skickar det tryckta gåvokortet med post så att du har det inom en vecka.

3. Dina gåvor gör skillnad där behovet är som störst

Genom att köpa en gåva bidrar du till arbetet i projekten som Barnfonden driver runt om i världen. Barnfonden arbetar med att skapa långsiktiga och hållbara lösningar som möjliggör självständighet. Tillsammans med våra samarbetspartners och med stöd från våra givare förbättrar vi barns och familjers villkor både här och nu och i framtiden. När du köper en gåva hos Barnfonden kan du vara säker på att den alltid når fram där den behövs som mest. Tack för att du bidrar till att öka tryggheten för klimatdrabbade barn.

Frågor och svar

  • Gåvorna i gåvoshopen utgör exempel på delar inom Barnfondens projekt runt om i världen och representerar vad ditt bidrag kan komma att användas till. Alla gåvor är framtagna efter hur arbetet bedrivs utifrån våra fokusområden: utbildning, hälsa, klimat, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Din gåva används alltid där behovet är som störst. Oavsett typ av insats är barns rättigheter, barns trygghet, omtanke för miljö och klimat samt jämställdhet och inkludering centrala delar.

  • Det är alltid de mest utsatta och mest behövande som får ta del av våra insatser.

  • När du köpt en gåva får du ett tackmejl med länk till gåvokort. Det skickas så fort köpet är avslutat. Har du köpt mer än en gåva får du en länk per gåva. Köper du ett tryckt gåvokort skickar vi det så att du har det inom en vecka. Oftast tar det bara 3 – 4 dagar.

  • Nej, det går inte att ge gåvor från vår gåvoshop till ditt fadderbarn. Gåvorna är en del i ett större projekt och används till insatser för de barn och familjer som bor i området där projektet drivs.  På så vis gör din gåva allra störst nytta och förändrar livet för många utsatta barn.

  • Kontrollera din skräppost, ibland hamnar det där! Hittar du inte ditt tackmejl ber vi dig kontakta oss på info@barnfonden.se eller 040-12 18 85, så mejlar vi en ny länk till dig.