Barnfondens personal

Barnfondens huvudkontor finns i Malmö och här arbetar all vår personal.

Martina Hibell

Generalsekreterare 
martina.hibell@barnfonden.se
040-12 18 85 / 0704-95 10 68

Se en intervju med Martina.

Mikael Sallander Hellman

Insamlings- och marknadschef
mikael.sallander.hellman@barnfonden.se
0706-99 44 94

 

Staffan Rosenblad

Tf Ekonomichef
staffan.rosenblad@barnfonden.se
040-12 18 85

Kristin Rosqvist

Teamledare givarservice
kristin.rosqvist@barnfonden.se
040-25 85 91 / 040-12 18 85

Sevgi Até

Handläggare givarservice
sevgi.ate@barnfonden.se
040-12 18 85

Julia Carlsson

Handläggare givarservice
julia.carlsson@barnfonden.se
040-12 18 85

Seonhee Schuster

Administration givarservice
seonhee.schuster@barnfonden.se
040-12 18 85

Karin Bergqvist

Ansvarig givarrelationer  
karin.bergqvist@barnfonden.se
040-12 18 85

Catherine Larsson

Programhandläggare 
catherine.larsson@barnfonden.se
040-12 18 85

Anna-Maria Romberg

Programhandläggare
anna-maria.romberg@barnfonden.se
040-12 18 85

Ellen Gustafsson

Projektcontroller
ellen.gustafsson@barnfonden.se
040-12 18 85

Lovisa Demirci

Kommunikationsansvarig (föräldraledig)
lovisa.demirci@barnfonden.se
040-25 88 22 / 0703-48 85 50

Fredrik Salomonsson

Kommunikatör
fredrik.salomonsson@barnfonden.se
040-12 18 85

Emil Svensson

Kommunikatör 
emil.svensson@barnfonden.se
040-12 18 85

Susanne Melms

Värvningsansvarig
susanne.melms@barnfonden.se
040-12 18 85 / 070-641 18 01

Peter Jörgensen

Ekonomiassistent
peter.jorgensen@barnfonden.se
040-12 18 85

Läs mer om Barnfondens styrelse här.