Samarbeta med oss

Gör som Syster P, Euroflorist, Delicard, Villervalla och många andra företag – bli en del av lösningen. Tillsammans skapar vi långsiktig samhällsutveckling.

Välj en samarbetsform som passar er

Som företag kan ni stödja ett befintligt projekt eller bidra som företagsfadder. Vi vet att en insats är beroende av en annan och därför arbetar vi med helheten – i allt vi gör. Som företag kan ni vara med och bidra till långsiktig utveckling inom våra fokusområden: hälsa, utbildning, entreprenörskap och barns rätt till trygghet och skydd. Vi vill skapa bättre levnadsvillkor genom hjälp till självhjälp där familjer kan försörja sig på egen hand.

Så gör andra företag

Vi berättar gärna mer

Som samarbetspartner kan du bidra på många sätt. Det kan handla om att bygga en skola eller en hälsoklinik, borra en brunn eller ge hjälp till självhjälp genom små affärsrörelser. Det finns olika projekt inom våra arbetsområden hälsa, utbildning och entreprenörskap. Under projektets gång får ni bilder och rapporter om hur pengarna används. Den informationen kan ni använda i er interna och externa kommunikation. Vill ni besöka projektet kan vi hjälpa er att arrangera en resa.

Stöd ett av våra aktuella projekt!

Tema: Entreprenörskap

I vårt försörjningsprojekt arbetar vi tillsammans med ungdomar i Dugda i centrala Etiopien. Ungdomarna som är med i projektet kommer att få stöd i att starta eget, bland annat inom mensskyddsproduktion och kycklinguppfödning.

Läs mer

Tema: Stoppa sextrafficking

Burkina Faso är ett av världens fattigaste länder och Boucle de Mouhoun-regionen är en av de platser där flest flickor utsätts för trafficking och sexuellt utnyttjande. I det här området driver Barnfonden ett projekt och ni som företag kan vara med och stödja vår insats.

Läs mer

Tema: Barnvänlig motståndskraft

Vi arbetar för att stärka motståndskraften både bland barn och vuxna för att de ska vara bättre rustade när nästa naturkatastrof slår till. Var med och stöd vårt projekt där vi bygger barnvänlig motståndskraft i Dugda, Etiopien.

Läs mer

Visa att ni stödjer Barnfonden – här finns signatur och logotyp

Barnfonden i samarbete med DFDS

Tillsammans med DFDS erbjuder vi våra givare möjligheten att stödja barn i Etiopien med skolmaterial, och samtidigt få en Minikryssning med DFDS på köpet.

”Hos DFDS är vi väldigt glada att kunna stötta Barnfondens insatser för att skapa en säker uppväxt och skolgång för utsatta barn på den etiopiska landsbygden. På Oslobåten värnar vi om barns nyfikenhet och utveckling genom våra många barnaktiviteter, och därför känns samarbetet extra viktigt för oss – alla barn har rätt till en trygg skolgång med duktiga pedagoger, barnvänliga utrymmen och bra läromaterial.”

Vatten åt Alla

Vatten åt alla är Atlas Copcos  och Epirocs personalstiftelse. Den drivs av företagets anställda och under flera år har de stött Barnfondens vattenprojekt i bland annat Uganda. Där har hittills har 1 000 hushåll fått tillgång till rent vatten tack vare nya brunnar som byggts genom projekten. Personal som driver stiftelsen har tillsammans med Barnfonden också besökt projektet i Uganda.

 

Tack för ert stöd!