Samarbeta med oss

Gör som Jollyroom, Syster P, Euroflorist, Villervalla och många andra företag – bli en del av lösningen. Tillsammans skapar vi långsiktig samhällsutveckling.

Så blir ert företag en del av lösningen

Barn i stora delar av världen behöver bättre levnadsvillkor. Vi vill skapa bättre levnadsvillkor genom hjälp till självhjälp där familjer kan försörja sig på egen hand. Som företag kan ni vara med och bidra till långsiktig utveckling inom våra fokusområden: utbildning, klimat och jämställdhet. Ett partnerskap för att ditt företag ska kunna stödja utsatta barn och familjer att utvecklas, känna trygghet och bli självförsörjande.

Socialt ansvar en del av framtidens företagande

Att hjälpa andra kan också bidra till att stärka er egen affär. Socialt ansvarstagande är viktigare än någonsin tidigare. När fler företag inser vilken inverkan sociala och miljömedvetna insatser har på konsumenters och andra intressenters uppfattning, blir samtidigt chansen större att fler påbörjar egna initiativ. En positiv spiral.

Bli företagspartner hos Barnfonden

Som partner till oss guidar vi er rätt i utvecklingsarbetet

Vi erbjuder er partnerskap inom viktiga områden där vi guidar er i hur ni kan stödja barn bäst och hur ert csr-arbete blir så effektivt och framgångsrikt som möjligt. Vi ser till att er satsning verkligen ger resultat. Viktigt är att ni hjälper barnen och familjerna direkt. Vi finns med som facilitator.

Stort eller smått – alla samarbeten är viktiga för barnen

Ni bestämmer storleken på ert årliga engagemang, inget är för litet eller för stort. Vi kan erbjuda färdiga partnerskap men vi kan också sätta oss ned och diskutera hur ni skulle vilja bidra, kanske med ett eget större initiativ.

 Ni stödjer barnen direkt. Barnfondens roll är att leda projektet på plats.

Klimatpartner

Ett av de globala målen är att stärka motståndskraften och förmågan till anpassning vid klimatrelaterade faror och naturkatastrofer i alla länder. Det är vi på Barnfonden duktiga på. Målet är att bygga en stark, barnvänlig motståndskraft. En prioriterad del i projekten handlar om att öka kunskapen om barns rätt till trygghet och skydd vid katastrofer för att minska diskriminering, sexuell exploatering och alla former av utnyttjande av barn.

Läs mer

Jämställdhetspartner

Barnfonden arbetar mot skadliga traditioner, såsom barnäktenskap, tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning. Vi fokuserar också på sexuell och reproduktiv hälsa i de områden vi arbetar i. Det innebär bland annat att alla ska ha tillgång till utbildning och information om preventivmedel, liksom att alla kvinnor ska ha den kunskap som krävs för att kunna ta välgrundade beslut kring sexuella relationer och preventivmedel.

Läs mer

Utbildningspartner

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Alla barn har rätt att gå i skolan. Och vi vet att barn som går i skolan har större chanser att ta sig ur fattigdom. På Barnfonden arbetar vi för att barn ska få gå i en trygg skola där miljön är stimulerande och barnvänlig. Det innebär att vi tar ett helhetsgrepp om allt från en hälsosam och stimulerande miljö till att utbilda lärarna i metoder som låter barnen själva vara delaktiga i undervisningen.

Läs mer
Vi berättar gärna mer

Som samarbetspartner kan du bidra på många sätt. Välj ett av våra fokusområden; klimat, utbildning eller jämställdhet, eller gå in i ett eget projekt. Det kan handla om att bygga en skola, borra en brunn eller ge hjälp till självhjälp genom små affärsrörelser. Under projektets gång får ni bilder och rapporter om hur pengarna används. Den informationen kan ni använda i er interna och externa kommunikation. Vill ni besöka projektet kan vi hjälpa er att arrangera en resa.

Andra sätt att stödja

Det finns även andra sätt för ert företag att stödja barn i världen på genom Barnfonden. Ni kan bli företagsfadder till ett eller flera fadderbarn. Eller så kan ni tillsammans med oss genomföra ett större eget projekt i något av våra programländer.

Bli företagsfadder

Som företagsfadder är ni med och stödjer ett helt samhälle. Vi vet att önskemålen ser olika ut – en del företagsfaddrar vill hålla kontakt via brev med sitt fadderbarn, medan andra vill stödja utan att hålla kontakt. Ni kan därför välja att stödja ett fadderbarn och få regelbundna rapporter och möjlighet att hålla kontakt via brev. Det går också bra att bli företagsfadder till våra projekt där ni får rapporter från området.

Eget projekt

Vill ni engagera er lite extra? På Barnfonden är vi öppna för alla typer av samarbeten. Om ert företag känner att ni vill engagera er mer och skapa egna projekt där ni till exempel bygger en skola, borrar brunnar till vattenförsörjning eller vill stödja kvinnors entreprenörskap då hjälper vi gärna till. Er möjlighet att påverka världen till det bättre är stor! Låt oss träffas och diskutera möjligheter!

Kontakta Pia Skoog, ansvarig företagspartners på Barnfonden. 040 12 18 85 / 073 346 82 20.

Här nedan ser ni exempel på pågående och tidigare samarbeten som ni kan inspireras av.

Så gör andra företag

Visa att ni stödjer Barnfonden – här finns signatur och logotyp

Säleby Consulting

Säleby Consulting stödjer ett projekt på Yelekeni-skolan i Uganda med målet att höja utbildningskvaliteten och få fler barn att gå klart skolan.

”Att det blev Barnfonden jag valde att samarbeta med var helt givet. Deras upplägg att stötta projekt tilltalar mig. När vi diskuterade projektets form utgick vi från mitt önskemål att få bidra till en bättre och tryggare skolmiljö för utsatta barn.”
Marie Säleby, Säleby Consulting

Vatten åt Alla

Vatten åt alla är Atlas Copcos  och Epirocs personalstiftelse. Den drivs av företagets anställda och under flera år har de stött Barnfondens vattenprojekt i bland annat Uganda. Där har hittills har 1 000 hushåll fått tillgång till rent vatten tack vare nya brunnar som byggts genom projekten. Personal som driver stiftelsen har tillsammans med Barnfonden också besökt projektet i Uganda.

 

Headon

En dag om året under tre år har alla frisörer på Headons salonger klippt för Barnfonden. Pengarna har gått till ett treårigt projekt i byn Kiyuni i Uganda. På tre år har Headon samlat in 456 459 till projektet.

”Jag vill ge tillbaka. Vi kan jobba med våra händer och tillföra mycket glädje med en minimal insats som ger maximalt för de mest utsatta.”
Henrik Danielsson, frisör och ägare Headon

InfoMediaTech

Vi på Barnfonden kämpar för att fler barn ska få gå i barnvänliga skolor. Utbildningsföretaget, InfoMediaTech, stödjer oss genom att skänka en del av sina kursavgifter till vårt arbete med utbildning.

– InfoMediaTech ser fram emot att bidra till utbildningsinsatser där de behövs som allra mest. Att genom skolan få känna sig trygg, lära sig nya saker och att få känna samhörighet är alla barns rätt. Det vill vi värna om, säger Karin Ohlsén, VD på InfoMediaTech.

DFDS Seaways Båtresor

Tillsammans med DFDS erbjuder vi våra givare möjligheten att stödja barn i Etiopien med skolmaterial, och samtidigt få en Minikryssning med DFDS på köpet.

”Hos DFDS är vi väldigt glada att kunna stötta Barnfondens insatser för att skapa en säker uppväxt och skolgång för utsatta barn på den etiopiska landsbygden. På Oslobåten värnar vi om barns nyfikenhet och utveckling genom våra många barnaktiviteter. Därför känns samarbetet extra viktigt för oss – alla barn har rätt till en trygg skolgång med duktiga pedagoger, barnvänliga utrymmen och bra läromaterial.”
Iben Stilling, DFDS.

Tack för ert stöd!