Skänk en företagsgåva

Vi arbetar för att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid. Som företag kan ni vara med och bidra till långsiktig utveckling inom våra fokusområden: Utbildning, klimat, hälsa och barns trygghet. 

Litet som stort, färdiggjort eller skräddarsytt, varje partnerskap hos oss på Barnfonden bidrar till att fler barn som bor i områden drabbade av klimatförändringarna kan få en tryggare uppväxt. Tillsammans skapar vi ett samarbete som ger ert företag chansen att utveckla er kunskap och stärka ert engagemang inom områden med fokus på barn och klimat.

När ditt företag skänker en gåva till Barnfonden kan ni vara trygg med att pengarna kommer fram och går till de avsedda ändamålen. Barnfonden har 90-konto och är medlem i branschorganisationen Giva Sverige som ställer krav på vårt kvalitetsarbete. Vi granskas till exempel årligen av externa revisorer. Läs mer här

Samarbeta med oss

Har du frågor om företagssamarbeten?

  • Johan Brattström
  • Chef Finansiering & Engagemang
  • 040-12 18 85
  • johan.brattstrom@barnfonden.se

Så gör andra företag

Villervalla

Klädföretaget Villervalla har tillsammans med Barnfonden tagit fram en kollektion barnkläder där en del av inkomsterna från försäljningen har använts till Barnfondens arbete mot malaria och undernäring bland barn i Mali.

Villervalla har stöttat många olika organisationer genom åren. Att göra en hel kollektion till förmån för en barnfokuserad organisation som Barnfonden är ett unikt initiativ som går i linje med företagets grundvärden:

MJ MarCable Consulting AB

Företaget MJ MarCable Consulting AB har stött Barnfondens arbete under flera år. Först vårt projekt på Shubi Gemo-skolan i Dugda, Etiopien, och därefter vår insats i världens största flyktingläger i Cox’s Bazar i Bangladesh

Tack för ert stöd genom åren!