Tillsammans med ditt företag vill vi göra skillnad

Samarbeta med oss

Gör som Jollyroom, Syster P, Euroflorist, Villervalla och många andra företag – bli en del av lösningen. Tillsammans skapar vi långsiktig samhällsutveckling.

Så blir ert företag en del av lösningen

Barn i stora delar av världen behöver bättre levnadsvillkor. Vi vill skapa bättre levnadsvillkor genom hjälp till självhjälp där familjer kan försörja sig på egen hand. Som företag kan ni vara med och bidra till långsiktig utveckling inom våra fokusområden: utbildning, klimat och jämställdhet. Ett partnerskap för att ditt företag ska kunna stödja utsatta barn och familjer att utvecklas, känna trygghet och bli självförsörjande.

Socialt ansvar en del av framtidens företagande

Att hjälpa andra kan också bidra till att stärka er egen affär. Socialt ansvarstagande är viktigare än någonsin tidigare. När fler företag inser vilken inverkan sociala och miljömedvetna insatser har på konsumenters och andra intressenters uppfattning, blir samtidigt chansen större att fler påbörjar egna initiativ. En positiv spiral.

Bli företagspartner hos Barnfonden – gör skillnad för både barn och klimat

Litet som stort, färdiggjort eller skräddarsytt, varje partnerskap hos oss på Barnfonden bidrar till fler barns trygghet i ett föränderligt klimat. Tillsammans skapar vi ett samarbete som ger ert företag chansen att utveckla er kunskap och stärka ert engagemang inom områden med fokus på barn och klimat. Som samarbetspartner kan ni bidra på många sätt.  Det kan handla om att bygga en skola, borra en brunn eller ge hjälp till självhjälp genom små affärsrörelser. Under projektets gång får ni bilder och rapporter om hur pengarna används. Den informationen kan ni använda i er interna och externa kommunikation. Vill ni besöka projektet kan vi hjälpa er att arrangera en resa.

Andra sätt att stödja

Det finns även andra sätt för ert företag att stödja barn i världen på genom Barnfonden. Ni kan bli företagsfadder till ett eller flera fadderbarn. Eller så kan ni tillsammans med oss genomföra ett större eget projekt i något av våra programländer.

Eget projekt

Vill ni engagera er lite extra? På Barnfonden är vi öppna för alla typer av samarbeten. Om ert företag känner att ni vill engagera er mer och skapa egna projekt där ni till exempel bygger en skola, borrar brunnar till vattenförsörjning eller vill stödja kvinnors entreprenörskap då hjälper vi gärna till. Er möjlighet att påverka världen till det bättre är stor! Låt oss träffas och diskutera möjligheter!

Kontakta oss på 040 – 12 18 85 eller via info@barnfonden.se.

Här nedan ser ni exempel på pågående och tidigare samarbeten som ni kan inspireras av.

Så gör andra företag

Villervalla

Klädföretaget Villervalla har tillsammans med Barnfonden tagit fram en kollektion barnkläder där en del av inkomsterna från försäljningen har använts till Barnfondens arbete mot malaria och undernäring bland barn i Mali.

Villervalla har stöttat många olika organisationer genom åren. Att göra en hel kollektion till förmån för en barnfokuserad organisation som Barnfonden är ett unikt initiativ som går i linje med företagets grundvärden:

– Vi arbetar för hållbarhet och för att motverka en slit- och slängmentalitet. Vi månar om mjuka värden och arbetar för att vara inkluderande. Våra kläder ska vara för alla barn. Det här samarbetet känns bra i magen och vi ser många likheter mellan det Villervalla och Barnfonden arbetar för: att barn ska få vara barn, säger Hanna Håkansson, Villervallas grundare och VD.

Euroflorist

Sedan 2013 har Euroflorist i sitt sortiment haft ”Barnfonden-buketter” där en del av försäljningen blir en gåva till Barnfonden. En bukett som sprider dubbel glädje vid födelsedagar och andra högtider. Buketten levereras, tillsammans med beskrivning av gåvan, till dörren.

Under våren 2020 tog vi tillsammans fram buketten ”Rent vatten och god hälsa” där 200 kronor gick till Barnfondens arbete för att minska spridningen av corona-viruset i våra programländer. En bukett som spred glädje hos nära och kära under perioden när vi inte kunde träffa varandra fysiskt.

Euroflorist har med sina Barnfonden-buketter bidragit till viktiga insatser inom bland annat utbildning, hälsa och försörjning. Sedan start har Euroflorist bidragit med över en miljon kronor till Barnfondens arbete.

MJ MarCable Consulting AB

Serve Power Cable Industry Stakeholders with Technical and Market Knowledge to Increase Success and Reduce Risks throughout All Project Phases .” Så beskriver företaget MJ MarCable Consulting AB sitt uppdrag. MarCable har stött Barnfondens arbete under flera år. Först vårt projekt på Shubi Gemo-skolan i Dugda, Etiopien, och därefter vår insats i världens största flyktingläger i Cox’s Bazar i Bangladesh

Tack för ert stöd genom åren!