Den personliga gåvan som gör skillnad

Som fadder har du även möjlighet att ge en extra gåva, utöver fadderbidraget. Vi kallar det en personlig gåva. Skillnaden mellan fadderbidrag och personlig gåva är att den senare används vid sidan av de långsiktigt planerade insatserna, för behov som dyker upp här och nu. En personlig gåva kan till exempel användas till en cashtransfer för de familjer som har det allra sämst. Eller till att förse så kallade barnvänliga platser med leksaker och böcker. Hur den används beror på gåvans storlek och vilka behov som finns på plats. Du får alltid ett brev som talar om vad din gåva har gått till.

Det är också möjligt att ge en personlig gåva direkt till fadderbarnet. Många faddrar väljer att ge en gåva vid jul eller födelsedag. Då är det familjen själv som utifrån sina behov bestämmer vad de använder gåvan till. Även dessa gåvor följs upp av ett brev som berättar om hur gåvan har använts.

Att dela eller inte dela upp gåvan

För att undvika stora skillnader mellan familjerna i ett område rekommenderar vi att inte ger mer än 1 500 kronor per fadderbarn och år. Gåvan kan med fördel spridas ut flera gånger under året, från 200 kronor per tillfälle. Väljer du som fadder att ge 200 kronor per år är det bättre att inte dela upp den utan ge den vid ett tillfälle.

– Den lägre gränsen är rekommenderad till 200 kronor. Vi har satt den gränsen för att trots att allt stöd är viktigt, så kan det bli kostsamt för projektpersonalen på plats att administrera summor som är lite lägre, berättar Karin Bergqvist, ansvarig för Barnfondens arbete med personliga gåvor.

Karin berättar vidare att många familjer behöver resa långt för att hämta ut pengarna och när de är borta kan arbetet hemma helt stanna upp. Vi har fortfarande många faddrar som ger 100 kronor på autogiro som extragåva, ibland två gånger per år. Vår rekommendation är att slå ihop och ge 200 kronor en gång per år istället.

Karin Bergqvist har besökt många av länderna vi arbetar med och fått stor inblick i hur de personliga gåvorna administreras, kontrolleras och delas ut.

Många faddrar väljer autogiro

Fler väljer att ge sin personliga gåva till fadderbarnet via autogiro. Det är ett smidigt sätt att komma ihåg, särskilt om gåvan ges till fadderbarnets födelsedag. En tid efter att barnet och familjen tagit emot den personliga gåvan skickas ett tackbrev. Det här är ett brev som fyller fler funktioner än att rikta ett tack.

– En viss tid efter att familjen hämtat ut pengarna kommer de tillbaka och berättar vad de köpt. Det är också då som de skriver ett tackbrev till dig som fadder. Att familjen kommer till lokalkontoret är en kontrollfunktion för att säkerställa att pengarna går till barnen och familjen, säger Karin.

När Haymanot i Etiopien fyllde 17 år fick hon en personlig gåva av sin fadder. Hon bestämde själv vad pengarna skulle gå till och köpte en get. Av födelsedagsgåvorna hon har fått genom åren har hon köpt fem getter, skolböcker och lite kläder. Getterna har fått tre killingar, som Haymanot ska sälja vidare på den lokala marknaden.

Så gör du för att ge en gåva

Autogiro:
Ger du redan idag ditt fadderbidrag via autogiro kan du välja att ge personliga gåvor på samma sätt. När du valt belopp och tidpunkt sker överföringen automatiskt vid samma tillfälle varje år, till exempel vid jul och födelsedag. Fyll i formuläret eller kontakta oss om du vill lägga in en personlig gåva via autogiro.

Plusgiro och Internetbank

Du kan alltid betala in din personliga gåva via plusgiro. Du finner dessa uppgifter när du loggar in på Min Sida. Du kan också kontakta oss på telefon 040-12 18 85 eller  info@barnfonden.se om du saknar plusgiro- och OCR-nummer för den specifika gåvan.

Är du fadder till ett barn i Kambodja?

För dig som är fadder till ett barn i Kambodja är det bra att känna till att där går de personliga gåvorna inte direkt till fadderbarnet och familjen. I våra fadderprojekt i Kambodja samlas istället gåvorna ihop och används till insatser som alla barn och familjer har glädje av.