Barnfondens styrelse

Barnfonden leds av en oavlönad styrelse som högsta styrande organ.

Ledningsgrupp och arbetsordning

Arbetet på kontoret leds av generalsekreteraren som har en ledningsgrupp till stöd. Insamlings-, program-, och ekonomichef ingår i ledningsgruppen. Barnfonden har en arbetsordning för styrelsen och en instruktion för generalsekreteraren, som beskriver arbetsfördelning dem emellan. Styrelsen beslutar om generalsekreterarens befogenheter genom bland annat fastställande av budget för kommande verksamhetsår och fastställande av instruktion för generalsekreteraren. Styrelsen sammanträder minst tre gånger om året.

Val av ledamöter utifrån erfarenhet och kompetens

Ledamöterna väljs utifrån den erfarenhet och kompetens de kan tillföra arbetet i styrelsen. Nuvarande styrelse består av ledamöter med erfarenhet och kompetens inom ekonomi, juridik, marknadsföring och kommunikation samt utvecklingsarbete. I samband med val till styrelsen utses en valberedning som ansvarar för rekryteringen. Valbar är den som är fadder i Barnfonden och faddrar är välkomna att nominera nya ledamöter till valberedningen.

Väljs på fyra år

Ledamöter väljs för en fyraårsperiod och kan väljas om för ytterligare fyra år. I särskilda fall kan mandatperioden, för att ta tillvara på en styrelseledamots kompetens och erfarenhet av styrelsearbete i Barnfonden, förlängas med max två år. Beslut om nya ledamöter fattas av styrelsen

Nuvarande styrelse

Yasemin Arhan Modéer – Ordförande

Grundare och VD, Altitude Meetings

Yasemin har tidigare arbetat med stora evenemang runt om i Skåne för Anagram Live och Media Evolution. Idag driver hon ett eget bolag som arrangerar möten och konferenser. Hon har engagemang i flera andra styrelser med bas i Malmö och Skåne. Yasemin har en masterutbildning i statsvetenskap från Lunds Universitet och har även studerat journalistik vid Poppius Journalistskola i Stockholm.

– Jag är övertygad om att om vi designar världen utifrån alla barns välbefinnande och trygghet så skulle vi ha en väldigt mycket bättre och mer rättvis värld. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt och få de bästa förutsättningarna för att kunna utvecklas, utbilda sig och leva ett bra liv. Barnfonden är en bidragande organisation för att skapa just dessa förutsättningar och jag hoppas att vi långsiktigt inte ska behövas. Det ska vara självklart att alla barn har rätt till bästa möjliga liv och framtid.

Yasemin är fadder till Bridget i Uganda och Netik i Indien.

Läs om Yasemins besök med Barnfonden i Indien 

Karin Grauers – Vice ordförande

Advokatfirman Vinge AB

Karin Grauers är delägare i Advokatfirman Vinge. Hon är främst verksam inom IT-rätt och därutöver även inom bolagsrätt, bolagsförvärv och immaterialrätt. Karin har bred internationell erfarenhet och var mellan 2006 och 2010 ansvarig för Advokatfirman Vinges verksamhet i Kina.

– Jag vill gärna ha någon vettig ideell verksamhet och donationsmål i mitt liv och valde Barnfonden för längesedan. Jag gillar den individuella touchen med ett namngivet fadderbarn och uppskattar korrespondensen och rapporterna.  

Karin är fadder till Legaciny i Indien.

Petra Bergarp – Vice ordförande

Petra har lång erfarenhet av strategisk affärsutveckling för stora svenska företag och myndigheter. Hon har tidigare arbetat på Tele2 och Telia som försäljningsdirektör. Petra har en utbildning i företagsekonomi och management och och läser just nu en Executive MBA vid University of Oregon.

 –  Jag vill vara involverad i Barnfonden för att kunna bidra till att vi kan hjälpa så många barn i världen som möjligt att få en bra uppväxt och möjligheter att förverkliga sina drömmar.

Petra är fadder till Eldora i Kenya och Usc i Kambodja.

Maria Thomelius

Verksamhetsutvecklare, Stockholm stad

Tidigare generalsekreterare på Barnfonden. Utbildad inom statsvetenskap och nationalekonomi. Idag jobbar Maria som verksamhetsutvecklare i Stockholm stad. I uppdraget ingår bland annat frågor som rör barns rättigheter inom socialtjänsten och frågor kring våld i nära relationer.

– För mig är Barnfonden viktig därför att arbetet med att förbättra barns levnadsvillkor formas utifrån behov och utmaningar som definieras av människorna som berörs och inte primärt utifrån givarens preferenser. Eftersom arbetet sker i befintliga lokala strukturer bidrar det till att stärka inte bara människorna utan också lokalsamhället. Det gör att utvecklingen kan hålla över tid och inte bli avhängig av givaren. Som fadder är Barnfonden också viktig därför att det ger mig en möjlighet att konkret bidra till det här arbetet. Nu har jag ju haft förmånen att arbeta för organisationen och vet att arbetet gör skillnad, men även som fadder känner jag att det jag bidrar med har betydelse. Jag tycker också att Barnfonden som organisation bidrar till ökad förståelse för att barn växer upp med olika förutsättningar men med liknande önskningar och förhoppningar. När jag som student blev fadder var det för att jag ville vara med och bidra till en bättre värld. Numera är jag också fadder för mina barns skull. Jag vill att de ska känna att det är möjligt att göra skillnad och att vi som kan, har ett ansvar att göra det.

Maria är fadder till Rajesh i Indien.

Johanna von Bahr

Barnrättsforskare

Johanna von Bahr är expert på barnrättsfrågor och i sin forskning rannsakar hon organisationer som FN och EU ur ett perspektiv som ofta glöms bort – barnens. Johanna forskar om barns rättigheter i internationella relationer och vad som görs för att förstärka dessa. Hon skriver sin avhandling vid Stockholms universitet och undervisar även vid Enskilda Högskolan i Stockholm och vid Lunds universitet där hon är medlem i Child Rights Institute. Johannas perspektiv är alltid globalt och har bland annat tagit henne till Harvard University i USA, där hon gästforskat.

– Barnfonden har ett tydligt fokus – barn, och en effektiv organisation som bygger på lokala samarbeten. I enskilda länder och som del av en internationell allians gör Barnfonden skillnad för barn. 

Edvard Hall

Jurist och entreprenör

Edvard Hall är jurist och entreprenör med fokus på utvecklingsfrågor och hållbar utveckling. Edvard har utöver sin juristexamen från Lunds Universitet, även en master från London School of Economics i Internationell utveckling och har inom ramen för FN arbetat i länder som Rwanda, Indien och Libyen. Edvard är entreprenör och investerare i sociala företag som bidrar till hållbar utveckling, såsom grön teknik och medicinteknik.

– Jag har varit involverad i internationella utvecklingsfrågor ur många olika perspektiv, men alltid kommit tillbaka till att det är insatser för barns rättigheter som har de viktigaste långsiktiga effekterna. Det är bara genom att låta barn nå sin fulla potential välfungerande samhällen kan byggas. Trots detta hörs barns röster alltför sällan, vilken leder till att deras behov ofta åsidosätts. Att försöka förbättra världen utan att fokusera på barnen är som att renovera ett hus men ignorera den mögliga grunden. Men inte bara det. Barns välmående har också ett egenvärde för mig. Ett skrattande barn är en bra sak, oberoende av dess effekter för det bredare samhället.  

Lena Svensson

Lena är fd. auktoriserad revisor och partner på PwC. Lena har mångårig erfarenhet som revisor och rådgivare inom ideell sektor och har bland annat arbetat med insamlingsorganisationer och organisationer verksamma inom internationellt utvecklingsarbete. Idag är Lena engagerad i flera styrelser samt bedriver rådgivningsverksamhet inriktad mot föreningar och stiftelser.

– Barn, och alla frågor som rör deras välbefinnande och utveckling, är så viktiga. Min drivkraft är att få möjlighet att bidra till att stärka barn och deras möjlighet att få utvecklas och växa upp till friska och starka individer som kan driva sina respektive samhällen vidare.

Lena är fadder till Som Vutha i Kambodja.

Anders Henriksson

HR-specialist

Anders driver konsultverksamhet inom HR-området. Han har arbetat med HR-frågor i drygt 30 år och har erfarenhet av arbete inom både privat och offentlig verksamhet. Anders utbildade sig vid Lunds universitet på Linjen för personal- och arbetslivsfrågor. Han har arbetat ideellt med barn och ungdomar under många år. Tillsammans med sin fru är de familjehem för två pojkar från Afghanistan.

Maya Mbog Rosén

Maya studerar på kandidatprogrammet Mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Just nu gör hon inom ramen för studierna praktik på Malmö Stad där hon arbetar tillsammans med deras barnrättsstrateger. Hon jobbar också på TIF Malmö som har fokus på att främja barns rättigheter, och sitter sedan februari 2020 med i Skåne för Barnets rättigheters styrgrupp. Maya har varit engagerad i demokratifrågor sedan hon var 14 år. Hon har bland annat suttit med i svenska FN-förbundets Referensgrupp och deltagit i Europakommissionens RANNetwork med fokus på att förhindra och motverka våldsam, politisk extremism.

Läs en intervju med Maya

Valberedningen

Lennart Wiklund 

Senior Advisor

Ordförande i Barnfondens valberedning och Barnfondens styrelserepresentant i ChildFund Alliance.

Lennart Wiklund är verksam inom media och har bland annat arbetat som journalist och i ledningen för Expressen, som VD för AB Svensk Filmindustri och som vice VD i Bonnier-koncernen. Lennart driver nu eget bolag och är engagerad i flera styrelser och valberedningar, däribland Svenska Bio (ordf), Svenskt Näringsliv (valberedning)  och Almega (ordf valberedning). Lennart är också volontär för Min Stora Dag.

Mejladress: lennart@famwik.se

Lennart är fadder till Victor i Uganda, Ung i Kambodja och Paula i Guatemala.

Karin Grauers

Karin Grauers är delägare i Advokatfirman Vinge. Hon är främst verksam inom IT-rätt och därutöver även inom bolagsrätt, bolagsförvärv och immaterialrätt. Karin har bred internationell erfarenhet och var mellan 2006 och 2010 ansvarig för Advokatfirman Vinges verksamhet i Kina.

Karin är fadder till Legaciny i Indien.

Thomas Rebermark

Thomas Rebermark har erfarenhet från affärs- och varumärkesutveckling, kommunikation och försäljning.  Han är utbildad på RMI Berghs School of Communication, IFL och KTH och har tidigare arbetat med bolag som Telia, Assemblin, Thalamus, Berling Media och Vectura Consulting. Thomas arbetar på WaterAid.

Utöver sitt engagemang i Barnfonden är Thomas anlitad som gästföreläsare i varumärkesutveckling vid KTH Executive School.

Thomas är fadder till Kamla i Indien, Regina i Kenya och Felmeta i Etiopien.

Barnfondens ledningsgrupp

Martina Hibell

Generalsekreterare 

Martina har lång erfarenhet av Barnfonden och ChildFund Alliance och har drivit organisatoriska förändringar för ett starkare och bättre programarbete. Hon har jobbat med internationellt barnfokuserat utvecklingsarbete på olika svenska organisationer sedan 2007 och drivs av att det är möjligt att förändra även i miljöer där det kan verka omöjligt. Utveckling är i ständig rörelse och Martina har en pragmatisk syn på hur Barnfonden ska arbeta för att varje barn ska få bästa möjliga förutsättningar att utveckla sin fulla potential.

Mikael Hellman

Insamlings- och marknadschef

Mikael har lång erfarenhet av att stärka varumärken och skapa affärsresultat genom prisbelönt kommunikation. Han drivs av att genom ett målstyrt och modernt marknadsarbete skapa tillväxt på effektivast möjliga sätt. Det som i grunden alltid har motiverat Mikael är lagarbetet. På Barnfonden har han en viktig roll i att leda organisationsutvecklingen och att verka för Barnfondens vision där alla barn ska ha chans till en bättre framtid.

Shona Jennings

Programchef

Veronica Frobell

Ekonomi- och administrativ chef