Barnfondens styrelse

Barnfonden leds av en oavlönad styrelse som högsta styrande organ.

Ledningsgrupp och arbetsordning

Arbetet på kontoret leds av generalsekreteraren som har en ledningsgrupp till stöd. Insamlings-, program-, och ekonomichef ingår i ledningsgruppen. Barnfonden har en arbetsordning för styrelsen och en instruktion för generalsekreteraren, som beskriver arbetsfördelning dem emellan. Styrelsen beslutar om generalsekreterarens befogenheter genom bland annat fastställande av budget för kommande verksamhetsår och fastställande av instruktion för generalsekreteraren. Styrelsen sammanträder minst tre gånger om året.

Val av ledamöter utifrån erfarenhet och kompetens

Ledamöterna väljs utifrån den erfarenhet och kompetens de kan tillföra arbetet i styrelsen. Nuvarande styrelse består av ledamöter med erfarenhet och kompetens inom ekonomi, juridik, marknadsföring och kommunikation samt utvecklingsarbete. I samband med val till styrelsen utses en valberedning som ansvarar för rekryteringen. Valbar är den som är fadder i Barnfonden och faddrar är välkomna att nominera nya ledamöter till valberedningen.

Väljs på fyra år

Ledamöter väljs för en fyraårsperiod och kan väljas om för ytterligare fyra år. I särskilda fall kan mandatperioden, för att ta tillvara på en styrelseledamots kompetens och erfarenhet av styrelsearbete i Barnfonden, förlängas med max två år. Beslut om nya ledamöter fattas av styrelsen

Nuvarande styrelse

Yasemin Arhan Modéer – Ordförande

Grundare och VD, Altitude Meetings

Yasemin har tidigare arbetat med stora evenemang runt om i Skåne för Anagram Live och Media Evolution. Idag driver hon ett eget bolag som arrangerar möten och konferenser. Hon har engagemang i flera andra styrelser med bas i Malmö och Skåne. Yasemin har en masterutbildning i statsvetenskap från Lunds Universitet och har även studerat journalistik vid Poppius Journalistskola i Stockholm.

Yasemin är fadder till Bridget i Uganda och Netik i Indien. 

Läs om Yasemins besök med Barnfonden i Indien 

Karin Grauers – Vice ordförande

Advokatfirman Vinge AB

Karin Grauers är delägare i Advokatfirman Vinge. Hon är främst verksam inom IT-rätt och därutöver även inom bolagsrätt, bolagsförvärv och immaterialrätt. Karin har bred internationell erfarenhet och var mellan 2006 och 2010 ansvarig för Advokatfirman Vinges verksamhet i Kina.

Karin är fadder till Legaciny i Indien.

Petra Bergarp – Vice ordförande

Petra har lång erfarenhet av strategisk affärsutveckling för stora svenska företag och myndigheter. Hon har tidigare arbetat på Tele2 och Telia som försäljningsdirektör. Petra har en utbildning i företagsekonomi och management och och läser just nu en Executive MBA vid University of Oregon.

Petra är fadder till Eldora i Kenya och Usc i Kambodja.

Maria Thomelius

Sakkunnig/utredare, Österåkers kommun

Tidigare generalsekreterare på Barnfonden. Utbildad inom statsvetenskap och nationalekonomi. Idag jobbar Maria som utredare med särskilt fokus på kvalitetsutveckling inom individ- och familjeomsorgen på Österåkers kommun.

Maria är fadder till Rajesh i Indien.

Johanna von Bahr

Barnrättsforskare

Johanna von Bahr är expert på barnrättsfrågor och i sin forskning rannsakar hon organisationer som FN och EU ur ett perspektiv som ofta glöms bort – barnens. Johanna forskar om barns rättigheter i internationella relationer och vad som görs för att förstärka dessa. Hon skriver sin avhandling vid Stockholms universitet och undervisar även vid Enskilda Högskolan i Stockholm och vid Lunds universitet där hon är medlem i Child Rights Institute. Johannas perspektiv är alltid globalt och har bland annat tagit henne till Harvard University i USA, där hon gästforskat.

Edvard Hall

Jurist och entreprenör

Edvard Hall är jurist och entreprenör med fokus på utvecklingsfrågor och hållbar utveckling. Edvard har utöver sin juristexamen från Lunds Universitet, även en master från London School of Economics i Internationell utveckling och har inom ramen för FN arbetat i länder som Rwanda, Indien och Libyen. Edvard är entreprenör och investerare i sociala företag som bidrar till hållbar utveckling, såsom grön teknik och medicinteknik.

Lena Svensson

Lena är fd. auktoriserad revisor och partner på PwC. Lena har mångårig erfarenhet som revisor och rådgivare inom ideell sektor och har bland annat arbetat med insamlingsorganisationer och organisationer verksamma inom internationellt utvecklingsarbete. Idag är Lena engagerad i flera styrelser samt bedriver rådgivningsverksamhet inriktad mot föreningar och stiftelser.

Lena är fadder till Kheav Sara i Kambodja.

Valberedningen

Lennart Wiklund 

Senior Advisor

Ordförande i Barnfondens valberedning och Barnfondens styrelserepresentant i ChildFund Alliance.

Lennart Wiklund är verksam inom media och har bland annat arbetat som journalist och i ledningen för Expressen, som VD för AB Svensk Filmindustri och som vice VD i Bonnier-koncernen. Lennart driver nu eget bolag och är engagerad i flera styrelser och valberedningar, däribland Svenska Bio (ordf), Svenskt Näringsliv (valberedning)  och Almega (ordf valberedning). Lennart är också volontär för Min Stora Dag.

Mejladress: lennart@famwik.se

Lennart är fadder till Victor i Uganda, Ung i Kambodja och Paula i Guatemala.

Karin Grauers

Karin Grauers är delägare i Advokatfirman Vinge. Hon är främst verksam inom IT-rätt och därutöver även inom bolagsrätt, bolagsförvärv och immaterialrätt. Karin har bred internationell erfarenhet och var mellan 2006 och 2010 ansvarig för Advokatfirman Vinges verksamhet i Kina.

Karin är fadder till Legaciny i Indien.

Thomas Rebermark

Thomas Rebermark har erfarenhet från affärs- och varumärkesutveckling, kommunikation och försäljning.  Han är utbildad på RMI Berghs School of Communication, IFL och KTH och har tidigare arbetat med bolag som Telia, Assemblin, Thalamus, Berling Media och Vectura Consulting. Thomas arbetar på WaterAid.

Utöver sitt engagemang i Barnfonden är Thomas anlitad som gästföreläsare i varumärkesutveckling vid KTH Executive School.

Thomas är fadder till Kamla i Indien, Regina i Kenya och Felmeta i Etiopien.

Barnfondens ledningsgrupp

Martina Hibell

Generalsekreterare 

Martina har lång erfarenhet av Barnfonden och ChildFund Alliance och har drivit organisatoriska förändringar för ett starkare och bättre programarbete. Hon har jobbat med internationellt barnfokuserat utvecklingsarbete på olika svenska organisationer sedan 2007 och drivs av att det är möjligt att förändra även i miljöer där det kan verka omöjligt. Utveckling är i ständig rörelse och Martina har en pragmatisk syn på hur Barnfonden ska arbeta för att varje barn ska få bästa möjliga förutsättningar att utveckla sin fulla potential.

Mikael Hellman

Insamlings- och marknadschef

Mikael har lång erfarenhet av att stärka varumärken och skapa affärsresultat genom prisbelönt kommunikation. Han drivs av att genom ett målstyrt och modernt marknadsarbete skapa tillväxt på effektivast möjliga sätt. Det som i grunden alltid har motiverat Mikael är lagarbetet. På Barnfonden har han en viktig roll i att leda organisationsutvecklingen och att verka för Barnfondens vision där alla barn ska ha chans till en bättre framtid.

Staffan Rosenblad

Tillförordnad ekonomichef