Barnfondens styrelse

Barnfonden leds av en oavlönad styrelse som högsta styrande organ.

Ledningsgrupp och arbetsordning

Arbetet på kontoret leds av generalsekreteraren som har en ledningsgrupp till stöd. Ledningsgruppen består av Programchef, Ekonomichef och chef för Finansiering och Engagemang. Barnfonden har en arbetsordning för styrelsen och en instruktion för generalsekreteraren, som beskriver arbetsfördelning dem emellan. Styrelsen beslutar om generalsekreterarens befogenheter genom bland annat fastställande av budget för kommande verksamhetsår och fastställande av instruktion för generalsekreteraren. Styrelsen sammanträder minst tre gånger om året.

Val av ledamöter utifrån erfarenhet och kompetens

Ledamöterna väljs utifrån den erfarenhet och kompetens de kan tillföra arbetet i styrelsen. Nuvarande styrelse består av ledamöter med erfarenhet och kompetens inom ekonomi, juridik, HR, marknadsföring och kommunikation samt utvecklingsarbete. I samband med val till styrelsen utses en valberedning som ansvarar för rekryteringen. Valbar är den som är fadder i Barnfonden och faddrar är välkomna att nominera nya ledamöter till valberedningen.

Väljs på två år

Ledamöter väljs för två år och kan väljas om max fem gånger. Beslut om nya ledamöter fattas av styrelsen.

Nuvarande styrelse

Yasemin Arhan Modéer – Ordförande

Grundare och VD, Altitude Meetings

Yasemin har tidigare arbetat med stora evenemang runt om i Skåne för Anagram Live och Media Evolution. Idag driver hon ett eget bolag som arrangerar möten och konferenser. Hon har engagemang i flera andra styrelser med bas i Malmö och Skåne. Yasemin har en masterutbildning i statsvetenskap från Lunds Universitet och har även studerat journalistik vid Poppius Journalistskola i Stockholm.

– Jag är övertygad om att om vi designar världen utifrån alla barns välbefinnande och trygghet så skulle vi ha en väldigt mycket bättre och mer rättvis värld. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt och få de bästa förutsättningarna för att kunna utvecklas, utbilda sig och leva ett bra liv. Barnfonden är en bidragande organisation för att skapa just dessa förutsättningar och jag hoppas att vi långsiktigt inte ska behövas. Det ska vara självklart att alla barn har rätt till bästa möjliga liv och framtid.

Yasemin är fadder till Bridget i Uganda och Netik i Indien.

Läs om Yasemins besök med Barnfonden i Indien 

Lena Svensson – Vice ordförande

Lena är fd. auktoriserad revisor och partner på PwC. Lena har mångårig erfarenhet som revisor och rådgivare inom ideell sektor och har bland annat arbetat med insamlingsorganisationer och organisationer verksamma inom internationellt utvecklingsarbete. Idag är Lena engagerad i flera styrelser samt bedriver rådgivningsverksamhet inriktad mot föreningar och stiftelser.

– Barn, och alla frågor som rör deras välbefinnande och utveckling, är så viktiga. Min drivkraft är att få möjlighet att bidra till att stärka barn och deras möjlighet att få utvecklas och växa upp till friska och starka individer som kan driva sina respektive samhällen vidare.

Lena är fadder till Som Vutha i Kambodja.

Maya Mbog Rosén – Vice ordförande

Maya studerar på kandidatprogrammet Mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Just nu gör hon inom ramen för studierna praktik på Malmö Stad där hon arbetar tillsammans med deras barnrättsstrateger. Hon jobbar också på TIF Malmö som har fokus på att främja barns rättigheter, och sitter sedan februari 2020 med i Skåne för Barnets rättigheters styrgrupp. Maya har varit engagerad i demokratifrågor sedan hon var 14 år. Hon har bland annat suttit med i svenska FN-förbundets Referensgrupp och deltagit i Europakommissionens RANNetwork med fokus på att förhindra och motverka våldsam, politisk extremism.

Läs en intervju med Maya

Anders Henriksson

HR-specialist

Anders arbetar som HR-chef på Folktandvården Skåne. Han är utbildad vid Lunds universitet på Linjen för personal- och arbetslivsfrågor. Han har arbetat ideellt med barn och ungdomar under många år. Är engagerad i arbetet med att stötta ensamkommande ungdomar från Afghanistan. Fadder till Homla från Indien.

David Klose

Helena Bruzaeus Graffner – Suppleant

Helena har stor erfarenhet inom kommunikation och har i över 20 år arbetet med digital marknadsföring och kommunikation i flera olika roller både på IKEA, globalt och lokalt, men också i Malmö och Stockholms byråvärld. Hon är utbildad pedagog och har arbetat ideellt med ungdomar och ledarskap sen hon själv var 15 år. Idag brinner hon för social hållbarhet och leder IKEAs community arbete i Malmö. Fritiden spenderas med familjen, i stallet, eller helst med en stickning i handen. Helena är fadder till en pojke i Uganda.

Ann Svensén – Suppleant

Ann har många års erfarenhet av ledarskap inom strategisk- och operativ kommunikation, policy & påverkan, resursmobilisering, affärs- varumärkes- och organisationsutveckling. Hon har bred kunskap inom området global hållbar utveckling, med huvudsaklig inriktning på sexuell och reproduktiv hälsa samt barns, ungas och kvinnors livsvillkor och mänskliga rättigheter.

Ann är Alzheimer Sveriges verksamhetschef sedan april 2023. Innan dess arbetade hon som rådgivare och konsult inom områdena Policy, Påverkan, Ledarskap och Hållbarhet. 2013 – 2018 var hon IM:s (Individuell Människohjälp) generalsekreterare.

Hon har stor erfarenhet av styrelsearbete och just nu sitter hon även med i Pathfinder Internationals styrelse.

Hon har studerat kommunikation och statsvetenskap vid Uppsala och Stockholms universitet samt journalistik vid Poppius journalistskola.

Valberedningen

Lennart Wiklund

Senior Advisor

Ordförande i Barnfondens valberedning och Barnfondens styrelserepresentant i ChildFund Alliance.

Lennart Wiklund är verksam inom media och har bland annat arbetat som journalist och i ledningen för Expressen, som VD för AB Svensk Filmindustri och som vice VD i Bonnier-koncernen.

Mejladress: lennart@famwik.se

Lennart är fadder till Victor i Uganda, Ung i Kambodja och Paula i Guatemala.

Karin Grauers

Karin Grauers har varit verksam inom IT-rätt och därutöver även inom bolagsrätt, bolagsförvärv och immaterialrätt. Karin har bred internationell erfarenhet och var mellan 2006 och 2010 ansvarig för Advokatfirman Vinges verksamhet i Kina.

Karin är fadder till Legaciny i Indien.

Petra Bergarp

Petra arbetar som Country Manager för Apple. Hon har lång erfarenhet av strategisk affärsutveckling för stora svenska företag och myndigheter. Hon har tidigare arbetat på Tele2 och Telia som försäljningsdirektör. Petra har en utbildning i företagsekonomi och management.

Petra är fadder till Eldora i Kenya och Naphat i Kambodja.

Barnfondens ledningsgrupp

Martina Hibell

Generalsekreterare 

Martina har lång erfarenhet av Barnfonden och ChildFund Alliance och har drivit organisatoriska förändringar för ett starkare och bättre programarbete. Hon har jobbat med internationellt barnfokuserat utvecklingsarbete på olika svenska organisationer sedan 2007 och drivs av att det är möjligt att förändra även i miljöer där det kan verka omöjligt. Utveckling är i ständig rörelse och Martina har en pragmatisk syn på hur Barnfonden ska arbeta för att varje barn ska få bästa möjliga förutsättningar att utveckla sin fulla potential.

Shona Jennings

Programchef

Veronica Frobell

Ekonomi- och administrativ chef

Johan Brattström

Chef Finansiering & Engagemang