Vår organisation

Barnfondens huvudkontor finns i Malmö. Vi följer Ideas kollektivavtal och personalen arbetar bland annat med att ge service och information till givare, värva nya givare samt att planera och kontrollerna insatser i fält.

Tillsammans i ett globalt nätverk

Barnfonden ingår i det internationella nätverket ChildFund Alliance. Formellt bildades alliansen 2002 och består av elva barnfokuserade biståndsorganisationer från lika många länder. Den första ChildFund-organisationen grundades 1938 i USA.

Medlemmarna i alliansen är alla självständiga organisationer men har ett tätt samarbete och gemensamma riktlinjer för bland annat fadderverksamhet, insamling och ekonomi.

För Barnfonden är respekt – både för den enskilda människan och för lokalsamhällets kultur och värderingar – grundläggande och något vi har med oss i allt vårt arbete. FN:s konvention om barnets rättigheter är vägledande och vi stödjer barn och familjer oavsett tro, ursprung eller politisk övertygelse.

90-konto

Barnfonden har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Barnfonden är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII, samt Concord Sverige.

Svensk Insamlingskontrolls webbplats

FRII:s webbplats

Concord Sveriges webbplats

 

Styrande dokument