Försörjning skapar långsiktighet

Att många barn i världen far illa beror ofta på familjens begränsade ekonomi. Barn tvingas arbeta för att bidra till hushållsekonomin istället för att gå i skolan. På Barnfonden stödjer vi familjer för att de i sin tur ska kunna skaffa sig inkomster och en försörjning. Vi ser hur det ger ringar på vattnet både för barnens situation och för den hållbara utvecklingen i stort.

Effektiva och klimatsmarta arbetsmetoder

Genom att skapa lokala arbetstillfällen, stimulera företagande och hjälpa såväl unga som äldre att hitta en väg in på arbetsmarknaden utvecklas ekonomin i hela det samhället vi arbetar. Vi arbetar också med att effektivisera arbetsmetoder. Det gör vi bland annat inom jordbruk och här kan kunskap om vilka grödor som växer bra tillsammans, vilka som är vattenresistenta och vilka som tål torr mark förbättra och öka skördarna.

Yrkesutbildningar och företagande

På Barnfonden ordnar vi, i samarbete med våra lokala partners, yrkesutbildningar i mekanik eller sömnad, kombinerat med kurser i enklare bokföring, sparande och affärsutveckling för framtida egenföretagande.

Den typen av stöd och utbildning har till exempel gett kvinnokooperativ möjlighet att installera bevattningssystem vid sitt jordbruk och det har ökat produktionen med upp till tusen procent. Stödet har gett en annan kvinnogrupp möjlighet att köpa in en kvarn för att kunna ta tillvara lokalt växande nötter för att förädla dem och sälja.

Startar redan i skolåldern

Arbetet med försörjningsfrågor startar tidigt. Vi kan redan i skolåldern stimulera barns självförtroende och kreativitet för att de senare i livet ska våga vara nytänkande och tro på sin egen kapacitet.