Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

Ingen hunger
Hälsa och välbefinnande

Förhindra undernäring

Barn under fem år drabbas hårdast av undernäring. Det är ett livshotande tillstånd som kan påverka hjärnas utveckling. Små barn är särskilt sårbara. Barn i riskzoner för undernäring fångas upp av tillväxtkontroller och kontakter med hälsovården. Vi arbetar också för att förhindra undernäring genom att utbilda föräldrar i hur de kan påverka sin familjs hälsa.

Pris:
 kr