Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

Ingen hunger
Hälsa och välbefinnande

Förhindra undernäring

Barn under fem år är de som drabbas hårdast av undernäring. Det är ett livshotande och allvarligt tillstånd som även kan påverka hjärnans utveckling negativt. Din gåva bidrar till att förebygga och förhindra undernäring för barn i riskzonen genom regelbundna tillväxtkontroller i hälsovården. Föräldrar får även utbildning i hur de kan påverka sin familjs hälsa med hjälp av hygien, näringsrik mat och rent vatten så att fler barn kan hålla sig friska på lång sikt.

Ange valfritt belopp

 kr