Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

Ingen fattigdom
God utbildning för alla
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Fredliga och inkluderande samhällen

Lära för arbetslivet

I utsatta områden är tillgången till utbildning för barn och unga begränsad. Ibland finns det bara en lågstadieskola och därför är det viktigt att se till att ungdomar som inte fått chansen att gå i skolan, ändå har möjlighet att utvecklas och utbilda sig. Utbildning inom boskapsuppfödning, hårstyling och klädsömnad skapar nya möjligheter för ungdomar. Kurser i ledarskap, ekonomi och arbetsrätt ger kunskap som stärker och ger dem verktyg att skapa sig försörjning och en tryggare framtid. Din gåva ger fler ungdomar chansen att ta sig ut i arbetslivet.

Ange valfritt belopp

 kr