Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

Ingen fattigdom
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Fredliga och inkluderande samhällen

Lära för livet

Alla barn har rätt till utbildning. Där en vanlig skola inte finns, till exempel i ett område där det bara finns lågstadieskola, är det viktigt att se till att de lite äldre barnen ändå har möjlighet att utvecklas och utbilda sig. Livskunskap, ledarskap, ekonomi och kunskaper inom ett yrke stärker de unga och ger dem verktyg att skapa sig försörjning och en tryggare framtid.

Pris:
 kr