Stöd Barnfondens akutinsatser

Vi räddar liv och skapar trygghet när katastrofen slår till

Barnfonden är snabbt på plats när katastrofen slår till.  Ditt stöd ger oss möjlighet att ge fler barn och familjer vatten, mat, medicin, värme och trygghet i en svår situation. Ditt stöd används också till att förebygga katastrofer och göra samhällen mer motståndskraftiga mot exempelvis torka, epidemier och översvämningar. Insatserna sker i samarbete med vårt globala nätverk ChildFund Alliance.

 

Akutinsatser just nu

Jordbävning och översvämning i Marocko och Libyen

Tiotusentals döda, saknade och skadade är följden av de nyligen inträffade katastroferna i Marocko och Libyen. Hittills har jordbävningen i Marocko krävt 3 000 människoliv och uppemot 6 000 människor saknas. 5 000 är bekräftade döda och 10 000 saknas efter översvämningen i Libyen. Antalet döda väntas i båda fallen stiga kraftigt. Barnfonden gör en akutinsats genom vår systerorganisation WeWorld som är på plats i både Marocko och Libyen. Överlevande ges akutstöd i form av exempelvis rent vatten, hygienkit, mediciner, filtar, täcken, madrasser, kläder, ficklampor och matlagningsutrustning. Som barnrättsorganisation har vi extra mycket fokus på barnen. När naturkatastrofer inträffar är det oerhört viktigt att så snart som möjligt ge barn i katastrofområdet psykosocialt stöd.

Jordbävning i Turkiet och Syrien

Över 50 000 människor har bekräftats döda efter jordbävningen som drabbade Turkiet och Syrien den 6 februari.

Vår systerorganisation inom ChildFund Alliance, WeWorld, är på plats i Syrien sedan 2011 och gör nu en akutinsats för att hjälpa de drabbade.

Nordvästra Syrien, där WeWorld arbetar, och som nu drabbats hårt av jordbävningen, är en region där 4,1 miljoner människor sedan tidigare är beroende av humanitärt bistånd. Majoriteten av de behövande är kvinnor och barn.

Torka och hunger i Östafrika

På grund av långvarig torka i stora delar av Östafrika är situationen nu akut för miljontals människor i bland annat Kenya och Etiopien. Det råder brist på mat och rent vatten och många barn är i stort behov av behandling för undernäring. Även familjernas inkomster – som redan tidigare var små och osäkra – sinar när boskapen dör av vatten och näringsbrist.  Tillsammans med våra samarbetspartners på plats gör vi nu en akutinsats. Vi behöver ditt stöd!

Stöd till barnen i krigets Ukraina

Kriget i Ukraina är en katastrof för alla, inte minst för barnen. De upplever nu saker som inga barn någonsin ska behöva uppleva. Genom vår tyska systerorganisation ChildFund Deutschland, som varit på plats i Ukraina under många år, ger vi stöd till barn som redan innan kriget började levde i en mycket utsatt tillvaro.  Vår insats riktar sig särskilt till familjer med många barn, barn från barnhem och internflyktingar.

Konflikten i Etiopien

Konflikten i Etiopien mellan rebellerna i Tigray-regionen och regeringstyrkorna har pågått under relativt lång tid. Barnfonden ger stöd till utsatta barn och familjer i Amhara-regionen som tvingats lämna sina hem och som saknar förnödenheter såsom mat, vatten, tak över huvudet och vård. Vi hjälper också barn med psykosocialt stöd och ser till att de kan få en så normal vardag som möjligt med skolgång och lek, trots omständigheterna. Allt stöd vi kan få gör skillnad i detta arbete.

Så här arbetar vi med akutinsatser

Hjälp vid katastrofer

Barnfonden arbetar med långsiktig hjälp vid katastrofer och strävar efter att skapa mer motståndskraftiga samhällen efter katastrofen. Vår första prioritering vid en humanitär insats är alltid det omedelbara behovet hos den drabbade befolkningen men även då utförs insatserna alltid med ett långsiktigt perspektiv.

Vid en katastrof gör vi tillsammans med våra lokala partners en snabb utvärdering av situationen, med särskilt fokus på barnens behov. Denna typ av utvärdering koordineras alltid med andra humanitära aktörer på plats. Utvärderingarna fokuserar på kritiska punkter som är viktiga för att se till att barn garanteras trygghet och skydd även i en miljö som drabbats av en katastrof.

Tidigare akutinsatser

Stöd till ensamstående mödrar i Afghanistan

Det är en mycket svår situation för människor i Afghanistan, och i synnerhet för kvinnor och flickor. Ensamstående mödrar är kanske de som har det allra tuffast på grund av den utsatthet de befinner sig i till följd av talibanernas maktövertagande. Barnfonden har stöttat vår systerorganisation WeWorlds humanitära insats i landet. Insatsen har handlat om att ge stöd till hushåll med ensamstående mammor, som inte har möjlighet att försörja sina barn, så att barnens grundläggande matbehov kan tillgodoses.

Tyfonen Rai i Filippinerna

Strax innan jul 2021 drabbades Filippinerna återigen av en supertyfon med stor förödelse som följd. Tyfonen Rai drog in över landet och vind, enorma skyfall och översvämningar raserade många hus och byggnader. 8 miljoner människor påverkades direkt av tyfonen. Insatsen som gjordes av vår samarbetspartner på plats i Bacolod City och i San Joaquin-området handlade bland annat om att ge familjerna och barnen kontantstöd, psykosocialt stöd, ersätta förstörda skolböcker och skolmaterial samt olika typer av stöd för att trygga familjernas inkomster efter den första akuta insatsfasen.

Brand i Cox's Bazar

Måndag den 22 mars 2021 utbröt en brand i världens största flyktingläger i Cox’s Bazar, Bangladesh.  Drygt 50 000 människor förlorade tak över huvudet och många av sina personliga tillhörigheter. Infrastruktur och inrättningar relaterade till hälsa, utbildning och trygghet för barn förstördes. Barnfonden och ChildFund Alliance gjorde en akutinsats för att hjälpa barn och familjer i lägret tillbaka till trygghet och säkerhet så snabbt som möjligt. Det handlade om allt från att ge familjer tillgång till rent vatten och tak över huvudet till psykosocialt stöd till de barn som befann sig i en mycket traumatisk situation.

Översvämningar Kambodja och Etiopien

Oromia i Etiopien och Battambang i Kambodja drabbades under 2020 av stora regnmängder och översvämningar vilket tvingade många familjer att tillfälligt lämna sin hem. Den redan ansträngda situationen gällande rent vatten och näringsrik mat försämrades ytterligare, och läget försvårades av den samtidigt pågående covid-pandemin. Barnfonden gjorde akutinsatser och bistod med bland annat livsmedel och näringstillskott, hygienartiklar, täcken, filtar, liggunderlag och ansiktsmasker.

Gräshoppsinvasion Östafrika

Under 2020 invaderades delar av Östafrika, framförallt Kenya och Uganda, av enorma gräshoppssvärmar. Svärmarna om upp till 40 miljoner gräshoppor förstörde skördar i samhällen där familjer är helt beroende av jordbruket för både inkomster och mat. Barnfonden gjorde en akutinsats för att trygga familjers ekonomi och livsmedelsförsörjning samt för att ge barn trygghet i en svår och otrygg situation.

Insats mot covid-19

Spridningen av coronaviruset och covid-19 kommer att få stora hälsomässiga och ekonomiska konsekvenser, inte minst i fattiga länder i Afrika, Latinamerika och Asien. Barnfonden verkar i några av världens mest utsatta områden där barn och familjer lever i stor ekonomisk fattigdom med bristande tillgång till rent vatten, mat, stabila inkomster och sjukvård. Här innebär en okontrollerad spridning av coronaviruset ett existentiellt hot mot hela samhället. Tillsammans med systerorganisationer i ChildFund Alliance har Barnfonden under 2020 – 2021 arbetat för att minska risken för smittspridning och mildra konsekvenserna av en spridning i våra programområden.

Cyklonen Fani i Indien

Tusentals barn i den indiska delstaten Odisha var i akut behov av stöd efter cyklonen Fani 2019. Cyklonen översvämmade minst 36 byar och förstörde över 2 000 hus. Med stöd från våra givare kunde vi nå över 6 000 barn med nödhjälpsstöd i form av bland annat hygienartiklar, presenningar, hushållsartiklar, myggnät, utbildningssatser för barn och vattenrening.

Många tidigare insatser

Under tidigare år har vi gjort många olika typer av akutinsatser, exempelvis:

Tsunami i Indonesien 2018

Rohingyer på flykt från Burma 2017

Torka och hunger i Östafrika 2015 – 2016

Flyktingkatastrofen 2015

Tyfonerna Haiyan 2013, Nock-Ten 2016 och Mangkut 2018 i Filippinerna

Ebolautbrott i Västafrika 2014

Om Barnfonden