Stöd Barnfondens akutinsatser

Vi räddar liv och skapar trygghet när katastrofen slår till

Foto: Saeed Jaras APAimages

Barnfonden är snabbt på plats när katastrofen slår till.  Ditt stöd ger oss möjlighet att ge fler barn och familjer vatten, mat, medicin, värme och trygghet i en svår situation. Ditt stöd används också till att förebygga katastrofer och göra samhällen mer motståndskraftiga mot exempelvis torka, epidemier och översvämningar. Insatserna sker i samarbete med vårt globala nätverk ChildFund Alliance.

Akutinsatser just nu

Krig i Gaza

Över 35 000 människor, många av dem barn, har dödats och nästan 80 000 skadats efter Israels svar på Hamas terrorattack den 7 oktober. 1,7 miljoner är på flykt. Barnfondens partnerorganisation är på plats i Palestina och Gaza sedan över 30 år tillbaka och gör nu en akutinsats i Gaza. Man fokuserar på att se till att barn och familjer har tillgång till rent vatten, mat, hälsokit, psykosocialt stöd, kontantstöd – och när läget tillåter, att barn så snart som möjligt kan fortsätta sin utbildning och skolgång.

Läs mer om insatsen.

Foto: Naaman Omar APAimages

Så här arbetar vi med akutinsatser

Hjälp vid katastrofer

Barnfonden arbetar med långsiktig hjälp vid katastrofer och strävar efter att skapa mer motståndskraftiga samhällen efter katastrofen. Vår första prioritering vid en humanitär insats är alltid det omedelbara behovet hos den drabbade befolkningen men även då utförs insatserna alltid med ett långsiktigt perspektiv.

Vid en katastrof gör vi tillsammans med våra lokala partners en snabb utvärdering av situationen, med särskilt fokus på barnens behov. Denna typ av utvärdering koordineras alltid med andra humanitära aktörer på plats. Utvärderingarna fokuserar på kritiska punkter som är viktiga för att se till att barn garanteras trygghet och skydd även i en miljö som drabbats av en katastrof.

Tidigare akutinsatser

Jordbävning och översvämning i Marocko och Libyen

Tiotusentals döda blev följden av inträffade jordbävningen i Marocko och översvämningarna i Libyen hösten 2023. Barnfonden gjorde en akutinsats genom vår systerorganisation WeWorld som är på plats i både Marocko och Libyen. Överlevande har fått akutstöd i form av exempelvis rent vatten, hygienkit, mediciner, filtar, täcken, madrasser, kläder, ficklampor och matlagningsutrustning. Som barnrättsorganisation har vi extra mycket fokus på barnen. När naturkatastrofer inträffar är det oerhört viktigt att så snart som möjligt ge barn i katastrofområdet psykosocialt stöd.

Jordbävning i Afghanistan

Den 7 oktober 2023 drabbades Afghanistan av en kraftig jordbävning med flertalet efterskalv. Barnfonden har personal på plats i Afghanistan genom samarbetspartners inom ChildFund Alliance.  Vi har bistått med tält, filtar, kläder, köksutrustning, hygienkit, latriner, bärbara vattendunkar, mat och skydd för de som drabbats.

Runt 1 500 människor dog och 2 100 skadades. 4 600 bostäder förstördes  och 114 000 människor behövde någon form av akut stöd.

Foto: Jailan Rahgozar

Jordbävning i Turkiet och Syrien

Över 60 000 människor dog efter jordbävningen som drabbade Turkiet och Syrien den 6 februari 2023.

Vår systerorganisation inom ChildFund Alliance, WeWorld, är på plats i Syrien sedan 2011 och har gjort en akutinsats för att hjälpa de drabbade.

Nordvästra Syrien, där WeWorld arbetar, och som drabbats hårt av jordbävningen, är en region där 4,1 miljoner människor sedan tidigare är beroende av humanitärt bistånd. Majoriteten av de behövande är kvinnor och barn.

Stöd till barnen i krigets Ukraina

Kriget i Ukraina är en katastrof för alla, inte minst för barnen. De upplever nu saker som inga barn någonsin ska behöva uppleva. Genom samarbetspartners inom ChildFund Alliance, som varit på plats i Ukraina under många år, har vi gett stöd till barn och familjer som redan innan kriget började levde i en mycket utsatt tillvaro.  Vår insats har särskilt fokuserat på familjer med många barn, barn från barnhem och internflyktingar.

Torka och hunger i Östafrika

På grund av långvarig torka i stora delar av Östafrika har situationen varit akut för miljontals människor i bland annat Kenya och Etiopien. Det råder brist på mat och rent vatten och många barn är i stort behov av behandling för undernäring. Även familjernas inkomster – som redan tidigare var små och osäkra – sinar när boskapen dör av vatten och näringsbrist.  Tillsammans med våra samarbetspartners på plats har vi vid sidan av våra långsiktiga insatser i dessa länder även gjort en akutinsats under 2023.

Konflikten i Etiopien

Konflikten i Etiopien mellan rebellerna i Tigray-regionen och regeringstyrkorna har pågått under relativt lång tid. Barnfonden har gett stöd till utsatta barn och familjer i Amhara-regionen som tvingats lämna sina hem och som saknar förnödenheter såsom mat, vatten, tak över huvudet och vård. Vi har också hjälpt barn med psykosocialt stöd och sett till att de kan få en så normal vardag som möjligt med skolgång och lek, trots omständigheterna.

Stöd till ensamstående mödrar i Afghanistan

Det är en mycket svår situation för människor i Afghanistan, och i synnerhet för kvinnor och flickor. Ensamstående mödrar är kanske de som har det allra tuffast på grund av den utsatthet de befinner sig i till följd av talibanernas maktövertagande. Barnfonden har stöttat vår systerorganisation WeWorlds humanitära insats i landet. Insatsen har handlat om att ge stöd till hushåll med ensamstående mammor, som inte har möjlighet att försörja sina barn, så att barnens grundläggande matbehov kan tillgodoses.

Tyfonen Rai i Filippinerna

Strax innan jul 2021 drabbades Filippinerna återigen av en supertyfon med stor förödelse som följd. Tyfonen Rai drog in över landet och vind, enorma skyfall och översvämningar raserade många hus och byggnader. 8 miljoner människor påverkades direkt av tyfonen. Insatsen som gjordes av vår samarbetspartner på plats i Bacolod City och i San Joaquin-området handlade bland annat om att ge familjerna och barnen kontantstöd, psykosocialt stöd, ersätta förstörda skolböcker och skolmaterial samt olika typer av stöd för att trygga familjernas inkomster efter den första akuta insatsfasen.

Brand i Cox's Bazar

Måndag den 22 mars 2021 utbröt en brand i världens största flyktingläger i Cox’s Bazar, Bangladesh.  Drygt 50 000 människor förlorade tak över huvudet och många av sina personliga tillhörigheter. Infrastruktur och inrättningar relaterade till hälsa, utbildning och trygghet för barn förstördes. Barnfonden och ChildFund Alliance gjorde en akutinsats för att hjälpa barn och familjer i lägret tillbaka till trygghet och säkerhet så snabbt som möjligt. Det handlade om allt från att ge familjer tillgång till rent vatten och tak över huvudet till psykosocialt stöd till de barn som befann sig i en mycket traumatisk situation.

Översvämningar Kambodja och Etiopien

Oromia i Etiopien och Battambang i Kambodja drabbades under 2020 av stora regnmängder och översvämningar vilket tvingade många familjer att tillfälligt lämna sin hem. Den redan ansträngda situationen gällande rent vatten och näringsrik mat försämrades ytterligare, och läget försvårades av den samtidigt pågående covid-pandemin. Barnfonden gjorde akutinsatser och bistod med bland annat livsmedel och näringstillskott, hygienartiklar, täcken, filtar, liggunderlag och ansiktsmasker.

Gräshoppsinvasion Östafrika

Under 2020 invaderades delar av Östafrika, framförallt Kenya och Uganda, av enorma gräshoppssvärmar. Svärmarna om upp till 40 miljoner gräshoppor förstörde skördar i samhällen där familjer är helt beroende av jordbruket för både inkomster och mat. Barnfonden gjorde en akutinsats för att trygga familjers ekonomi och livsmedelsförsörjning samt för att ge barn trygghet i en svår och otrygg situation.

Insats mot covid-19

Spridningen av coronaviruset och covid-19 kommer att få stora hälsomässiga och ekonomiska konsekvenser, inte minst i fattiga länder i Afrika, Latinamerika och Asien. Barnfonden verkar i några av världens mest utsatta områden där barn och familjer lever i stor ekonomisk fattigdom med bristande tillgång till rent vatten, mat, stabila inkomster och sjukvård. Här innebär en okontrollerad spridning av coronaviruset ett existentiellt hot mot hela samhället. Tillsammans med systerorganisationer i ChildFund Alliance har Barnfonden under 2020 – 2021 arbetat för att minska risken för smittspridning och mildra konsekvenserna av en spridning i våra programområden.

Cyklonen Fani i Indien

Tusentals barn i den indiska delstaten Odisha var i akut behov av stöd efter cyklonen Fani 2019. Cyklonen översvämmade minst 36 byar och förstörde över 2 000 hus. Med stöd från våra givare kunde vi nå över 6 000 barn med nödhjälpsstöd i form av bland annat hygienartiklar, presenningar, hushållsartiklar, myggnät, utbildningssatser för barn och vattenrening.

Många tidigare insatser

Under tidigare år har vi gjort många olika typer av akutinsatser, exempelvis:

Tsunami i Indonesien 2018

Rohingyer på flykt från Burma 2017

Torka och hunger i Östafrika 2015 – 2016

Flyktingkatastrofen 2015

Tyfonerna Haiyan 2013, Nock-Ten 2016 och Mangkut 2018 i Filippinerna

Ebolautbrott i Västafrika 2014

Om Barnfonden