Stöd Barnfondens akutinsatser

Vi räddar liv och skapar trygghet när katastrofen slår till

Barnfonden är snabbt på plats när katastrofen slår till.  Ditt stöd ger oss möjlighet att ge fler barn och familjer vatten, mat, medicin, värme och trygghet i en svår situation. Ditt stöd används också till att förebygga katastrofer och göra samhällen mer motståndskraftiga mot exempelvis torka, epidemier och översvämningar. Insatserna sker i samarbete med vårt globala nätverk ChildFund Alliance.

Akutinsatser just nu

Tyfonen Rai i Filippinerna

Strax innan jul drabbades Filippinerna återigen av en supertyfon med stor förödelse som följd. Tyfonen Rai drog in över landet den 14 december och vind, enorma skyfall och översvämningar raserade många hus och byggnader. 8 miljoner människor har påverkats direkt av tyfonen. Barnfonden stödjer nu insatsen som vår samarbetspartner på plats genomför i Bacolod City och i San Joaquin-området. Målet är att familjerna där ska kunna återgå till en normal tillvaro så snart som möjligt och insatsen handlar bland annat om att ge familjerna och barnen kontantstöd, psykosocialt stöd, ersätta förstörda skolböcker och skolmaterial samt olika typer av stöd för att trygga familjernas inkomster efter den första akuta insatsfasen.

En allmän akutgåva

Du kan också skänka en allmän gåva till våra akutinsatser. En gåva som kommer användas där den behövs just nu eller framöver.

Så här arbetar vi med akutinsatser

Hjälp vid katastrofer

Barnfonden arbetar med långsiktig hjälp vid katastrofer och strävar efter att skapa mer motståndskraftiga samhällen efter katastrofen. Vår första prioritering vid en humanitär insats är alltid det omedelbara behovet hos den drabbade befolkningen men även då utförs insatserna alltid med ett långsiktigt perspektiv.

Vid en katastrof gör vi tillsammans med våra lokala partners en snabb utvärdering av situationen, med särskilt fokus på barnens behov. Denna typ av utvärdering koordineras alltid med andra humanitära aktörer på plats. Utvärderingarna fokuserar på kritiska punkter som är viktiga för att se till att barn garanteras trygghet och skydd även i en miljö som drabbats av en katastrof.

Tidigare akutinsatser

Brand i Cox's Bazar

Måndag den 22 mars 2021 utbröt en brand i världens största flyktingläger i Cox’s Bazar, Bangladesh.  Drygt 50 000 människor förlorade tak över huvudet och många av sina personliga tillhörigheter. Infrastruktur och inrättningar relaterade till hälsa, utbildning och trygghet för barn förstördes. Barnfonden och ChildFund Alliance gjorde en akutinsats för att hjälpa barn och familjer i lägret tillbaka till trygghet och säkerhet så snabbt som möjligt. Det handlade om allt från att ge familjer tillgång till rent vatten och tak över huvudet till psykosocialt stöd till de barn som befann sig i en mycket traumatisk situation.

Översvämningar Kambodja och Etiopien

Oromia i Etiopien och Battambang i Kambodja drabbades under 2020 av stora regnmängder och översvämningar vilket tvingade många familjer att tillfälligt lämna sin hem. Den redan ansträngda situationen gällande rent vatten och näringsrik mat försämrades ytterligare, och läget försvårades av den samtidigt pågående covid-pandemin. Barnfonden gjorde akutinsatser och bistod med bland annat livsmedel och näringstillskott, hygienartiklar, täcken, filtar, liggunderlag och ansiktsmasker.

Gräshoppsinvasion Östafrika

Under 2020 invaderades delar av Östafrika, framförallt Kenya och Uganda, av enorma gräshoppssvärmar. Svärmarna om upp till 40 miljoner gräshoppor förstörde skördar i samhällen där familjer är helt beroende av jordbruket för både inkomster och mat. Barnfonden gjorde en akutinsats för att trygga familjers ekonomi och livsmedelsförsörjning samt för att ge barn trygghet i en svår och otrygg situation.

Insats mot covid-19

Spridningen av coronaviruset och covid-19 kommer att få stora hälsomässiga och ekonomiska konsekvenser, inte minst i fattiga länder i Afrika, Latinamerika och Asien. Barnfonden verkar i några av världens mest utsatta områden där barn och familjer lever i stor ekonomisk fattigdom med bristande tillgång till rent vatten, mat, stabila inkomster och sjukvård. Här innebär en okontrollerad spridning av coronaviruset ett existentiellt hot mot hela samhället. Tillsammans med systerorganisationer i ChildFund Alliance har Barnfonden under 2020 – 2021 arbetat för att minska risken för smittspridning och mildra konsekvenserna av en spridning i våra programområden.

Cyklonen Fani i Indien

Tusentals barn i den indiska delstaten Odisha var i akut behov av stöd efter cyklonen Fani 2019. Cyklonen översvämmade minst 36 byar och förstörde över 2 000 hus. Med stöd från våra givare kunde vi nå över 6 000 barn med nödhjälpsstöd i form av bland annat hygienartiklar, presenningar, hushållsartiklar, myggnät, utbildningssatser för barn och vattenrening.

Många tidigare insatser

Under tidigare år har vi gjort många olika typer av akutinsatser, exempelvis:

Tsunami i Indonesien 2018

Rohingyer på flykt från Burma 2017

Torka och hunger i Östafrika 2015 – 2016

Flyktingkatastrofen 2015

Tyfonerna Haiyan 2013, Nock-Ten 2016 och Mangkut 2018 i Filippinerna

Ebolautbrott i Västafrika 2014

Om Barnfonden