Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

Ingen hunger
God utbildning för alla
Bekämpa klimat­förändringarna
Ekosystem och biologisk mångfald

Trädgårdsodlingar

Genom att anpassa skolgårdar och stödja hushåll med klimatsmarta verktyg och jordbruksmetoder blir samhällen bättre skyddade mot översvämningar och torka. Skolträdgårdar ger elever kunskap i hållbart jordbruk och tillgång till näringsrik mat under skoltid. Familjer får frön, groddar, verktyg och utbildning i hållbart jordbruk för att skapa motståndskraft – kunskap som ger dem bättre förutsättningar att hantera klimatförändringar och skydda sig från dess konsekvenser. Din gåva skapar ett tryggare samhälle för barn här och nu och i framtiden.

Läs mer om vårt arbete med trädgårdsodlingar

Ange valfritt belopp

 kr