Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

Ingen hunger
God utbildning för alla
Bekämpa klimat­förändringarna
Ekosystem och biologisk mångfald

Trädgårdsodling

Den här gåvan bidrar till att anpassa skolgårdar och stödja hushåll så att de blir bättre skyddade mot översvämningar och torka.  Barn, ungdomar och vuxna får utsäde, verktyg och utbildning i hållbart jordbruk . Kunskapen de får ger dem möjlighet att att hantera klimatförändringar och att skydda sig från dess effekter. En kunskap som ger trygghet.

Läs mer om vårt arbete med trädgårdsodlingar.

 

Pris: 300 kr
Antal: