Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

Ingen hunger
Hälsa och välbefinnande
Rent vatten och sanitet
Bekämpa klimat­förändringarna

Akutstöd vid katastrof

Barn som redan lever under utsatta förhållanden hamnar i en ännu mer utsatt position när katastrofer inträffar. Genom akutinsatser ser vi till att tillgången till vatten, mat, medicin och psykosocialt stöd snabbt kommer på plats för att stötta de barn och familjer som drabbas. Akutstödet bidrar även till återuppbyggnad av områden som förstörts på grund av naturkatastrofer. Din gåva bidrar till vårt arbete mot barnäktenskap, barnarbete, svält och sjukdomar i katastrofens spår.

Ange valfritt belopp

 kr