Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

Bekämpa klimat­förändringarna

Akutstöd vid katastrof

Barnfonden arbetar i områden som ständigt drabbas av katastrofer till följd av klimatförändringar. Vi ser att situationen för barn, som redan lever under utsatta förhållanden, förvärras och risken för olika former av våld ökar. Din gåva bidrar till att vi snabbt kan agera så att fler barn kan känna sig trygga, ha möjlighet att fortsätta skolan och få omsorg. Du stöttar vårt arbete mot barnäktenskap, barnarbete, svält och sjukdomar i katastrofens spår.

Pris:
 kr