God hälsa är grunden för allt

Minskad fattigdom och förbättrad hälsa går hand i hand. Så för att vi ska kunna arbeta för en utveckling som är både långsiktig och hållbar måste vi sätta hälsan i främsta rummet. Det är också därför hälsa är en grundpelare i all vår verksamhet och vi arbetar både förebyggande och med stöd till de som redan drabbats.

Så här förebygger vi sjukdomar

Att det finns många olika faktorer som påverkar ett barns hälsa vet vi. Därför arbetar vi med många olika områden som har betydelse för hur barn utvecklas och mår: Vi ser till att det finns rent vatten och toaletter. Vi delar ut myggnät för att minska spridningen av malaria och andra sjukdomar. Vi bygger och rustar upp hälsokliniker och mödravårdscentraler. Vi delar ut kosttillskott, vaccin, ger kostrådgivning och informerar om hiv, sexuell och reproduktiv hälsa.

Här undersöks Dany, fem år, på en hälsoklinik i Zambia. Undernäring har gjort att hans tillväxt har hämmats.

Två effektiva sätt att minska malaria

Malaria är en av världens dödligaste sjukdomar. Undernäring gör små barn särskilt sårbara och försvagar immunförsvaret.

– Malaria orsakar diarré och är du redan svag blir undernäring en ännu större risk. De är beroende av varandra och därför arbetar vi parallellt med näring och med att förebygga sjukdomar som malaria, berättar Martina Hibell, generalsekreterare på Barnfonden.

Att sova under myggnät och se till att inte ha en hemmiljö där myggor trivs är två effektiva sätt att motverka spridning av malaria. En annan viktig del är att känna till symptomen så att behandling kan sättas igång tidigt.

Attityderna är centrala

Vi arbetar också med att förändra attityder och lokala strukturer, bland annat för att färre flickor ska könsstympas eller bli gravida innan de vuxit färdigt. Attityder tar tid att förändra men vi ser att det går. Vi arbetar aktivt med att informera om riskerna kring kvinnlig könsstympning och andra skadliga traditionella sedvänjor. Vårt mål är att skapa hälsosamma och trygga miljöer för barn i hemmet, skolan och samhället i stort.

En annan attitydfråga vi arbetar med är den till sjukvården. Många vårdas och föder hellre hemma för att det inte finns en och tradition att vända sig till sjukvården.

Rent vatten på nytt sätt

Brist på rent vatten drabbar barnen värst. Även om många barn klarar sig med livet i behåll får sjukdomarna allvarliga konsekvenser. De många sjukdagarna gör nämligen att barnen missar viktig tid i skolan, och i förlängningen leder det till att många barn väljer att hoppa av skolan eller går ut med stora kunskapsluckor.

Vi arbetar på olika sätt för att förbättra tillgången till rent vatten. På landsbygden byggs ofta brunnar medan vi i storstädernas slumområden kan hitta lösningar för att på olika sätt rena det vatten som redan finns tillgängligt. På skolor i Kampala i Uganda har vi arbetat med en ny teknik för att rena vatten; Ultraviolet purifie water system. Det innebär att man i stora vattenbehållare filtrerar vattnet genom en låg mängd elektricitet. På så sätt renas vattnet och dödar alla bakterier och parasiter.

– Anledningen till att vi valt att använda oss av elektricitet är för att det redan finns i området. I våra projekt försöker vi alltid att hitta en situationsanpassad lösning. I det här fallet sparar vi både pengar, tid och utsläpp. Vi jobbar för en långsiktig lösning på problemet, berättar Martina Hibell.

Viktigt att nå föräldrarna

En viktig del i vårt arbete med hälsa är att utbilda föräldrar om hur sjukdomar kan förebyggas, om näringslära och om vikten av professionell vård. När föräldrar har mer kunskap om symptom på olika sjukdomar vet de när de måste söka sig till hälsokliniken för att få vård och mediciner och när det räcker med vård hemma.

Vanliga sjukdomar i de länder vi stödjer är bland annat:
• Luftvägsinfektioner
• Diarrésjukdomar
• Denguefeber
• Malaria
• Hiv/aids
• Tuberkulos
• Afrikansk sömnsjuka (Trypanosomiasis)

Stöd till de som redan drabbats

För de som redan drabbats av sjukdomar ser vi till att tillhandahålla mediciner och erbjuder stödsamtal om till exempel ett av familjens barn testats positivt för hiv. Vi följer upp barn som blivit sjuka och håller koll på att de får rätt vård.

Vi arbetar också med att erbjuda vägar tillbaka in i samhället för de som stigmatiserats av till exempel hiv genom vad vi kallar inkomstgenererande aktiviteter.

Läs mer

Rent vatten – En mänsklig rättighet

Toaletter – En hälso- och jämställdhetsfråga