Bolivia

Bolivia är ett till ytan stort land med en svindlade natur. Det finns både berg och regnskog och klimatet varierar stort i olika delar av landet.  Men Bolivia är också ett av de fattigaste länderna i Latinamerika. Många barn lever i stor utsatthet och behovet av stöd utifrån är stort.

Vi är på plats och arbetar för att fler barn ska kunna växa upp i trygghet till en bättre framtid.

Här arbetar vi i Bolivia

Våra fokusområden ligger i närheten av Oruro, ca 3 000 meter över havet. Klimatet är övervägande kallt.

Familjerna tjänar runt 125 USD per månad och de arbetar med jordbruk, hantverk, snickeri, hemhjälp eller som daglönare.

Husen är enkla och många saknar tillgång till el, rinnande vatten och avloppssystem. De flesta äger inte sina hem utan hyr.

Maten utgörs av majs, bröd, ris, quinoa, morötter, lök, spenat, kål, potatis, broccoli. Ibland äter man kyckling, nötkött, lamm eller fisk. Vanliga frukter är banan, äpple, persika, apelsiner och grapefrukt.

Stora utmaningar i Bolivia

Bolivia är ett av de fattigaste länderna i Latinamerika och korrelationen mellan fattigdom och etnicitet är stark. Ursprungsbefolkningen är ofta marginaliserad och tillgången till utbildning samt hälso- och sjukvård är begränsad på grund av en kombination av geografiska, kulturella, språkliga och ekonomiska barriärer.

Eftersatt hälso- och sjukvård

Många barn under fem år löper risk för undernäring och andra livshotande sjukdomar. Spädbarns- och barnadödligheten är relativt hög, likaså mödradödligheten. På grund av dålig kosthållning är även övervikt ett stort problem hos delar av befolkningen.

Ett samhälle präglat av våld

Bolivia präglas av en machokultur där kvinnors och flickors rättigheter inte tas tillvara och där olika former av våld är vanligt förekommande både i skola och i hemmen. Drogmissbruket är utbrett, i synnerhet inom redan utsatta grupper.

Brist på rent och rinnande vatten

Tillgången till rinnande vatten och sanitära faciliteter är dålig, speciellt på landsbygden och i de marginaliserade grupperna. Detta har dessutom förvärrats på grund av klimatförändringar och perioder av torka under senare år. Utan tillgång till vatten är det svårt att odla grödor vilket innebär att ännu fler människor migrerar till större städer. Städer som i och med detta sätts under ännu större press när allt fler ska leva på samma yta.

Det här gör vi i Bolivia

Våra insatser syftar till att göra programområdena mindre beroende av stöd utifrån samt långsiktigt socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara.

Vi arbetar med helheten eftersom vi ser hur insatserna inom utbildning, hälsa, försörjning och barns trygghet påverkar förutsätter och påverkar varandra. Är barnens hälsa dålig så försämras skolresultaten. Saknar familjen stabil försörjning har de inte råd att låta barnen gå i skolan. Är barnen otrygga och utsatta för våld minskar deras kapacitet att lära sig.

Utbildning

Vi har ett stort fokus på att få fler barn att gå i förskola och skola, och på att öka möjligheterna för utsatta barn att tillgodogöra sig utbildningen.  I förskolan arbetar vi med att stimulera utveckling av motorik, språk och annan kommunikation, samspel, lek och kreativitet. Detta lägger grunden för en lyckad skolgång i grundskolan.

Inom grundskolan arbetar vi med skolmaterial, läxhjälp och extra fokus på matteundervisning vid sidan av skolan för att fadderbarnen så bra möjligheter som möjligt att klara av skolan bra.

På barn- och ungdomsklubbar tränas läs- och skrivfärdigheter. Man driver även många små projekt som utöver att ge barnen nya färdigheter också bidrar till att förbättra det omgivande samhället. Här utgår vi mycket från barnens egna idéer och initiativ.

Stöd vårt arbete i Bolivia

Bli fadder till ett barn i Bolivia eller bli månadsgivare.

Det här får du genom fadderskapet

  • Du får ett foto på ditt fadderbarn samt information om familjen, området och arbetet som görs på plats.
  • En gång om året får du en rapport som berättar hur ditt fadderbarn har det, om projektets arbete och om de förändringar som skett i området.
  • Du får Barnfondens faddertidning och vårt nyhetsbrev via e-post.
  • Du kan  brevväxla med ditt fadderbarn och även hälsa på om du vill och har möjlighet.

Fakta om Bolivia

Korta fakta om Bolivia

Yta: 1 083 300 km² km²(Sverige: 450 295 km²)
Antal invånare: 11,6 miljoner (2020)
Befolkningstillväxt: 1,39% (2020)
Befolkningstäthet: 11/km² (Sverige: 25/km²)
Andel som bor i städer: 69%
Medellivslängd: 72 år (2020)
Statsskick: Republik
Huvudstad: Sucre och La Paz
Språk: Spanska + 36 ursprungsfolkspråk
Valuta: Boliviano

Historia

Redan för 3 000 år sedan beräknas områdena som idag utgör västra Bolivia ha varit bebodda. På 1400-talet ingick landområdena i det stora Inkariket och på 1530-talet koloniserade spanjorerna landet.

Århundradena under spanjorerna präglades av uppror. Men det var först efter den Sydamerikanska generalen och frihetskämpen Simón Bolívars militära segrar mot spanjorerna vid 1800-talets början som landet befriades. Landet fick formellt sin frihet 1825 och tog namn efter Bolívar.

Efter självständigheten var politisk instabilitet och statskupper länge utmärkande för Bolivia, men sedan 1980-talet genomförs demokratiska val i landet.

Geografi och klimat

Bolivia är ett stort land, till ytan mer än dubbelt så stort som Sverige. I väster domineras landskapet av bergskedjan Anderna, i öst breder regnskogen ut sig. Landet saknar helt havskust.

På grund av de stora höjdskillnaderna varierar klimatet i Bolivia mycket. I väster är det kallt och torrt medan klimatet i norr och öster är tropiskt.

Mer information om Bolivia