Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

Trygghet för barn i kris

Skolor över hela världen hålls stängda till följd av coronakrisen. Och vi vet att många barn aldrig återvänder till skolan när de så småningom öppnar igen. En av orsakerna är att barn istället tvingas arbeta när familjer förlorar sina inkomster till följd av pandemin. Vi ser också hur antalet flickor som gifts bort ökar när familjers ekonomi och livssituation försämras.

Barnfonden arbetar med att sätta barns rätt till trygghet i främsta rummet. Därför sprider vi information och höjer kunskapen om riskerna som barnarbete och barnäktenskap för med sig. Vi kämpar också för att ge föräldrar bättre möjligheter att försörja sina familjer. På så sätt kommer fler barn tillbaka till skolan när de öppnar igen. Detta är några av många exempel på hur vi ser till att barn är trygga och säkra – även under en kris.

Pris:
 kr