Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

Ingen fattigdom
Hälsa och välbefinnande
Rent vatten och sanitet
Fredliga och inkluderande samhällen

Trygghet för barn i kris

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt utan våld. Barn som lever i fattigdom, och i områden som är hårt drabbade av klimatförändringar, är särskilt utsatta och riskerar att drabbas av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Din gåva bidrar till att vi tillsammans med barn, föräldrar, omgivande samhälle och myndigheter kan skapa strukturer som effektivt skyddar barn mot barnarbete, trafficking, könsstympning, barnprostitution och barnäktenskap.

 

 

Ange valfritt belopp

 kr