Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

Ingen fattigdom
Hälsa och välbefinnande
Rent vatten och sanitet
Fredliga och inkluderande samhällen

Trygghet för barn i kris

Många barn i världen lever i ständig otrygghet. En otrygghet som ökat efter de senaste årens pandemi, flera konfliktområden i vår omvärld och inte minst pågående klimatförändringar. Med den här gåvan bidrar du till att ge fler barn i världen trygghet – en absolut rättighet enligt barnkonventionen. För att säkra trygghet krävs att fler barn får tillgång till rent vatten, vaccinationer, medicin, näringsrik kost, skolböcker och barnvänliga skolor.

Pris:
 kr