Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

Ingen fattigdom
Hälsa och välbefinnande
Rent vatten och sanitet
Fredliga och inkluderande samhällen

Trygghet för barn i kris

Många barn i världen lever i ständig otrygghet. En otrygghet som just nu är extra stor på grund av pandemi och pågående klimatförändringar. Med den här gåvan bidrar du till att ge fler barn i världen trygghet – en absolut rättighet enligt barnkonventionen. Gåvan används till att ge fler barn tillgång till rent vatten, vaccinationer, medicin, näringsrik kost, skolböcker och barnvänliga skolor.

Pris:
 kr