Trygghet för barn i kris

I spåren av pandemin ser vi hur situationen för världens barn har förvärrats. I kristider ökar bortgifte, tidiga giftermål, barnarbete och många barn, speciellt flickor, riskerar att aldrig återvända till skolan. Med hjälp av din gåva kan vi arbeta för att sätta barns rätt till trygghet i främsta rummet. Med informationsspridning växer kunskapen om vilka risker som barnarbete och tidiga giftermål för med sig. Med en möjlighet till bättre försörjning har familjen råd att skicka barnen till skolan.

Pris:
 kr