Barnfondens integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss på Barnfonden. Här kan du läsa om dina rättigheter. Precis som vi är transparenta med hur vi arbetar, är vi också transparenta med hur vi använder din persondata och vilka rättigheter du har gällande din data. Vi har i samband med EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, anpassat våra rutiner i enlighet med den nya lagen och uppdaterat vår PUL-policy till en integritetspolicy.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in och använder dina personuppgifter för att kommunicera med dig som givare och för att kunna ge bästa möjliga service. Det kan till exempel vara när vi administrerar ett fadderskap eller en gåva och det kan även handla om att marknadsföra för att ge dig information och erbjudanden som är anpassade efter de uppgifter vi har om dig.

Vi använder också personuppgifter för att utveckla och förbättra våra erbjudanden, tjänster och kommunikation samt för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

Personuppgiftsansvar

Barnfonden Insamlingsstiftelse, organisationsnummer 846003-9020, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna som du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig. Vi ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med lagstiftningen. Tycker du att vi behandlat dina uppgifter felaktigt och du trots kommunikation och förbättringar från vår sida inte är nöjd, har du rätt att vända dig till Datainspektionen.

Vi samlar in personuppgifter när du:

 • blir månadsgivare, ger en gåva eller ingår samarbetsavtal med oss
 • gör intresseanmälan för exempelvis nyhetsbrev
 • startar en insamling eller deltar i ett event som anordnas av Barnfonden
 • engagerar dig i frivilligaktiviteter/grupper
 • har skrivit in Barnfonden i ditt testamente och detta meddelats oss eller har visat
  intresse för att göra det
 • som kontaktperson för ett företag ger en gåva eller är samarbetspartner med Barnfonden 

Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och kontonummer när du betalar med autogiro är exempel på personuppgifter vi samlar in. 

IP-adress och personuppgifter via webb

När du anmäler dig som ny fadder, månadsgivare eller handlar i gåvoshopen sparar vi, förutom de uppgifter du själv registrerar, din IP-adress.

Användning av cookies

För att ge dig som besökare bästa möjliga upplevelse av vår webbplats använder vi cookies eller kakor. Cookies är en liten textfil som sparas av din webbläsare och lagras på din dator. Cookien innehåller information om ditt besök och används av tekniska skäl för att förbättra webbplatsen för dig som användare. Vi använder också cookies för att anpassa annonser. Läs vår cookiepolicy  för mer information.

Vem lämnar vi ut uppgifter till?

I de fall det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med företag som är underleverantörer till oss. Dessa underleverantörer kallas för personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner. När vi gör postala utskick, e-postutskick, SMS-utskick, analyser, telemarketingkampanjer och utskick av undersökningar använder vi oss av underleverantörer. Dessa uppdrag regleras genom personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörerna. 

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för de ändamål vi har angivit. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier för säkerhet och sekretess för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden där de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav som gäller internationell överföring av personuppgifter. 

Som personlig fadder till ett barn lämnas ditt namn, din adress och ditt givarnummer vidare till våra samarbetspartners. Beroende på vilket land ditt fadderbarn bor i kan det vara ChildFund International i USA eller ChildFund Australia. Dina uppgifter lämnas även till landkontoret i det land där ditt fadderbarn bor. Dessa uppgifter hanteras med en lämplig skyddsnivå. Överföringen är en förutsättning för att vi ska kunna fullgöra det som vi avtalat om med dig som fadder, exempelvis att ha möjlighet till brevkommunikation mellan dig och ditt fadderbarn.

När du ger oss tillgång till ditt mobiltelefonnummer, exempelvis genom att swisha eller sms:a en gåva, kan vi komma att använda det för att få andra personuppgifter som ditt namn och din adress via de företag som tillhandahåller tjänsten eller externa adressleverantörer.

Dina personuppgifter delar vi även med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

 • Statliga myndigheter (Skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag
 • Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer). När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering

För att hålla dina uppgifter uppdaterade använder vi oss av externa register, såsom folkbokföringsregistret. Vi förmedlar aldrig dina personuppgifter till någon annan tredje part.

Hur vi lagrar personuppgifter

Fadder och andra givare

Så länge du är aktiv som fadder eller givare lagrar vi dina personuppgifter. Tre år efter din senaste gåva, kontakt eller att ditt fadderskap avslutats raderas eller anonymiseras dina personuppgifter. Vissa uppgifter kan komma att sparas längre beroende på överordnande lagstiftning såsom bokföringslagen.

Vid intresseanmälan

När du har samtyckt att vi får behandla dina personuppgifter via en intresseanmälan, till exempel nyhetsbrev, och lämnat ditt medgivande till behandlingen så behåller vi dem tills du avregistrerar dig.

Säker behandling av personuppgifter

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Barnfonden. Därför har vi gjort de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Våra databaser är skyddade genom behörighetsstyrning, anti-virusskydd och brandvägg.

Med vilket rättsligt stöd behandlar vi personuppgifter?

För all behandling av personuppgifter ska det finnas en rättslig grund. Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra avtalet med dig som fadder och givare – för att kunna kommunicera med dig om ditt fadderskap eller din gåva, administrera ditt fadderskap eller din gåva och för att ge dig service.

För givarservice, uppdatering och marknadsföring använder vi oss av de rättsliga grunderna uppfyllande av avtal, berättigat intresse samt rättslig förpliktelse. Detta gäller till exempel behandlingen vi gör för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra fadderskap eller gåvor. Vi gör det även för att kunna skicka relevant information för dig och har du gjort en intresseanmälan kommunicerar vi med dig baserat på ett berättigat intresse från dig.

Har du skrivit upp dig till vårt nyhetsbrev utan att vara fadder eller givare baserar vi behandlingen av dina personuppgifter på ett samtycke. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke och det gör du genom att avregistrera dig från vårt nyhetsbrev eller ta kontakt med oss.

Profileringsinformation

För att ge dig som fadder, givare eller intressent relevant kommunikation och erbjudanden kan vi behandla dina uppgifter för att få mer kunskap om dig. Leverantörer kan i dessa fall förse oss med profileringsinformation eller uppskattad information om din demografiska profil.

Dina rättigheter som registrerad hos oss

Du har rätt att kostnadsfritt få ett registerutdrag över de personuppgifter som Barnfonden har sparade om dig. Om du vill ha ett registerutdrag kan du kontakta oss:

info@barnfonden.se
040-12 18 85

Barnfonden Insamlingsstiftelse
GDPR-ansvarig
Box 4100
203 12 Malmö

Du kan när du vill:

 • Begära att få dina uppgifter rättade i Barnfondens register genom att kontakta oss.
 • Be om att bli borttagen ur Barnfondens register genom att kontakta oss. Väljer du att bli borttagen ur registret innebär det att vi inte sparar någon kontaktinformation till dig. Men det kan ändå innebära att du blir kontaktad av Barnfonden i framtiden om vi av en extern part köper adresser. Meddelar du oss att du inte vill ha några utskick eller bli kontaktad på något annat sätt så skriver vi upp dig på en speciell lista för att säkerställa detta.
 • Begära att vi inte skickar dig viss direkt marknadsföring.

Du kontaktar oss via mejl info@barnfonden.se eller via telefon 040 – 12 18 85.

Även om du begärt att vi tar bort dina uppgifter kan det finnas lagkrav som kräver att vi behåller dem. Då får uppgifterna endast behandlas i det syfte som anges i den lag som förhindrar borttagandet.

Länkar till externa webbplatser

Den här integritetspolicyn avser endast barnfonden.se och tillhörande undersidor. Barnfonden ansvarar inte för andra webbplatser, som länkar till barnfonden.se. När du länkas till annan webbplats rekommenderar vi att du läser integritetspolicyn som gäller för den sidan.

Ändringar i vår integritetspolicy

Vi uppdaterar vår integritetspolicy efter behov. Vid förändringar kommer vi att informera dig som är berörd om vilka förändringar som gjorts i policyn. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på barnfonden.se.