Barnfondens gåvoshop

Gåvorna går till familjer i utsatta områden där behovet är som störst.

Här kan du läsa mer om hur vår gåvoshop fungerar.