NYHETER OCH AKTUELLT

”Du ska inte gå till skolan idag för kriget har kommit”

Den 24 februari klockan fyra på morgonen kommer Oleksandrs mamma in i hans rum och säger: – Du ska inte gå till skolan idag för kriget har kommit. 13-åriga Oleksandr tvingas därefter, som så många andra barn i Ukraina, att på nära håll uppleva krigets trauman.

Vårt arbete för barn som påverkas av kriget i Ukraina

Det är nu tio månader sedan Ryssland, den 24 februari 2022, inledde en fullskalig militär attack mot Ukraina. Nästan 18 miljoner människor har sedan invasionens början lämnats med ett behov av humanitärt bistånd och skydd. Tillsammans har medlemmarna i ChildFund Alliance, där Barnfonden ingår, hittills kunnat stödja 75 000 personer (barn, kvinnor, internflyktingar, återvändande) genom…

Barnfonden gästade Musikhjälpen 2022 – För en tryggare barndom på flykt från krig 

I buren pratade vår generalsekreterare Martina om hur vi på Barnfonden arbetar för att förbättra livet för barn som är på flykt i olika delar av världen. Bland annat berättade hon om de pågående konflikterna i Etiopien som tvingat nästan tre miljoner barn att blir internflyktingar. Många barn har bevittnat och varit med om fruktansvärda…

Barnfondens styrelseordförande har utsetts till hedersdoktor vid LTH

Yasemin Arhan Modéer är grundare och VD på Altitude Meetings. Hon har sedan 2015 varit medlem i Barnfondens styrelse och valdes 2020 till styrelseordförande. Yasemin har nu utsetts till hedersdoktor av styrelsen för Lunds tekniska högskola, LTH, och promoveras vid Doktorspromotionen 2023.  Här kan du läsa mer om Yasemin och Barnfondens styrelse.  Följande kan läsas…

Musikhjälpen 2022: ”En tryggare barndom på flykt från krig”

Årets Musikhjälpen pågår mellan den 12-18 december och sänds från Göteborg. Temat för Musikhjälpen 2022 är ”En tryggare barndom på flykt från krig”. Ofattbara 43 miljoner barn befinner sig just nu på flykt från krig och konflikter runt om i världen. Barn är de som är mest utsatta och sårbara när familjer tvingas fly. Rättigheter…

Barn med funktionsnedsättning extra sårbara för klimatförändringarnas effekter  

Barnfondens projekt DEEP i Kambodja fokuserar på att skapa miljöer för barn med funktionsnedsättning där de kan växa, utvecklas och ta del av sina grundläggande rättigheter. Projektet har också ett särskilt fokus på hur klimatförändringarnas effekter drabbar dessa barn extra hårt och hur det kan förebyggas.   Personer med olika funktionsnedsättningar inkluderas sällan i krisplaner för…

Tolvårige Thon fick möjlighet att börja skolan genom Barnfondens projekt 

Thon är en tolvårig pojke som bor med sin mamma och pappa i Battambang i Kambodja. När vi träffade Thon första gången hösten 2019 kunde han inte gå, han hade svårt att kommunicera med omgivningen, gick inte i skolan och kunde varken läsa, skriva eller räkna. Hans föräldrar visste inte att han hade rätt till…

Hörapparaten förändrade livet för Soben

Soben, en tolvårig pojke i Battambang, föddes utan öppningar i öronen och har därför haft stora problem med hörseln under hela sin uppväxt. Tack vare Barnfondens projekt har han nu fått hjälp med hörapparat vilket skapat en helt ny tillvaro för honom och hans familj. Soben är 12 år och bor tillsammans med sina föräldrar…

Mey Mey fick nytt mod och ökat självförtroende genom Barnfondens projekt

Mey Mey är en elvaårig flicka som går i tredje klass i Battambang, Kambodja. På grund av att hon är döv, och även har andra fysiska funktionsnedsättningar, har hon svårt att kommunicera med andra. Mey Mey är mycket blyg med dåligt självförtroende och har därför nästan inga vänner. Genom Barnfondens projekt har hon och hennes…

Makthavare och unga i samtal om klimatförändringarna

På många håll i världen börjar klimatförändringarna bli alltmer kännbara och uppmärksamhet riktas nu även mot de sociala, ekonomiska och mänskliga effekterna. En sådan effekt är ökat våld mot barn. I oktober lät Barnfonden tio ungdomar lyfta frågan i samtal med sex svenska makthavare inom klimat-, barnrätts- och människorättsfrågor.