Tolvårige Thon fick möjlighet att börja skolan genom Barnfondens projekt 

När vi träffade Thon första gången kunde han varken gå eller kommunicera med omgivningen. Han gick inte i skolan och levde till stor del isolerad i hemmet. Tack vare insatser genom Barnfondens projekt har han nu lärt sig att gå på egen hand, kan sköta sina egna basbehov och får gå i skolan.

Thon är en tolvårig pojke som bor med sin mamma och pappa i Battambang i Kambodja. När vi träffade Thon första gången hösten 2019 kunde han inte gå, han hade svårt att kommunicera med omgivningen, gick inte i skolan och kunde varken läsa, skriva eller räkna. Hans föräldrar visste inte att han hade rätt till utbildning och hade svårt att tro att han över huvud taget kunde ta till sig någon information.

Thon och hans familj upplevde mycket stigma och fördomar kring hans funktionsnedsättningar. Det finns bland annat gamla traditionella föreställningar i samhället om att funktionsnedsättningar beror på onda andar och dålig karma. Föräldrarna var till en början väldigt tveksamma till att delta i projektet. De trodde inte att Thon skulle klara av att gå i skolan och var även oroliga för hans säkerhet. Efter mycket information och en del övertalning gick familjen till slut med på att låta Thon delta.

Fick hjälp att lära sig gå

Genom Barnfondens projekt har Thons föräldrar nu fått kunskap och information om vilka rättigheter och möjligheter deras son har. De har via sjukvården och kommunen fått tillgång till olika träningsredskap för att träna upp Thons muskler, och han har nu lärt sig att gå. Föräldrarna får även stöd i hur de kan hjälpa Thon i undervisningen. De kör honom till och från skolan, använder särskilda hemundervisningskit, har hemundervisning tillsammans med projektets volontärer och tränar med honom för att förbättra hans mobilitet.

Thon får delvis hemundervisning av volontärer och sina föräldrar.

Thon har utvecklats enormt sedan vi träffade honom senast, något hans föräldrar aldrig trodde skulle vara möjligt. Förutom att han nu kan gå, kan han också sköta sina egna basbehov, som att äta själv och duscha. Thons föräldrar har gått från att känna hopplöshet, och en skepsis till projektet, till att idag vara mycket stolta över sin son och hans framsteg.

Egen vilja och större självförtroende

När vi träffar familjen i september 2022 sitter Thon och ritar. Han kommunicerar till sin mamma att han vill ha en penna varpå hon ger honom en. Men Thon är inte nöjd, det var inte den pennan han menade, han vill ha en annan färg! Att Thon nu tydligt kan uttrycka sin egen vilja är ett stort framsteg. Han kan ta egna beslut i sitt liv, och hans självförtroende är så mycket större än senast vi sågs.

I skolan hjälper och stöttar klasskompisarna Thon.

Thon berättar för oss att han tycker om att gå i skolan och säger att han vill jobba för att andra barn ska få samma stöd och möjligheter som han själv har fått när han blir stor. Han har gått från att vara knappt kontaktbar och isolerad i hemmet, till en glad och lekfull pojke som går i skolan och har vänner.

Läs mer

Läs mer om projektet

Hörapparaten förändrade livet för Soben

Mey Mey fick nytt mod och ökat självförtroende

Om Barnfonden och ChildFund Alliance

Barnfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som med barnet i fokus adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet. Tillsammans med våra givare – privatpersoner, företag, institutioner, stiftelser – samt barn, familjer och personal i våra programområden arbetar vi varje dag för att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Barnfonden ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance vars 11 medlemmar stödjer över 23 miljoner barn i 70 länder. Vi arbetar långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov. Vi kämpar för att förbättra barns och familjers villkor genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Vi arbetar dessutom för att förebygga katastrofer och öka beredskapen i områden som drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter.