Vårt arbete för barn som påverkas av kriget i Ukraina

Det är nu tio månader sedan Ryssland, den 24 februari 2022, inledde en fullskalig militär attack mot Ukraina. Nästan 18 miljoner människor har sedan invasionens början lämnats med ett behov av humanitärt bistånd och skydd.

Tillsammans har medlemmarna i ChildFund Alliance, där Barnfonden ingår, hittills kunnat stödja 75 000 personer (barn, kvinnor, internflyktingar, återvändande) genom att bland annat:

  • Förse barn och deras familjer med mat, medicin och hygienkit.
  • Skapa barnvänliga och trygga utrymmen i skyddsrum och boenden.
  • Ge utbildning och psykosocialt stöd till barn genom formella och informella utbildningstjänster, stödprogram och återhämtningsläger.
  • Evakuera barn och familjer som befinner sig i svåra områden som den Ukrainska regeringen inte kan stödja.
  • Kontanthjälp till människor i nöd; internflyktingar, återvändande och familjer i ockuperade städer.
  • Genomförande av ett program för lärare om hur man hanterar traumatiserade barn och föräldrar.
  • Kontinuerlig opinionsbildning och lobbying genom olika politiska kanaler på hög nivå både globalt och nationellt.

Under vintern kommer antalet människor i behov av humanitärt stöd att öka. De ryska attackerna har under hösten riktat in sig på Ukrainas energiförsörjning och många hushåll och företag står till och från utan el, samtidigt som vintertemperaturerna förväntas sjunka till under minus 20 grader.

Vår partnerorganisation WeWorld, medlem i ChildFund Alliance, kommer att dela ut vinterpaket med värmefiltar och spisar till totalt 2400 personer, inklusive 900 barn, i lokalbefolkningen.

ChildFund Alliance räknar med att åtminstone ytterligare 2 miljoner USD kommer att behövas samlas in fram till slutet av februari för att vi ska ha möjlighet att svara på de akuta behoven inför vintern i de områden som nyligen befriats, till exempel Charkiv.

Läs mer

Läs mer om vilka insatser vi gjort och kommer att göra: ChildFund Regional Response Plan.

Barnfondens akutinsats i Ukraina

Skänk en gåva till våra akutinsatser

Om Barnfonden och ChildFund Alliance

Barnfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som med barnet i fokus adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet. Tillsammans med våra givare – privatpersoner, företag, institutioner, stiftelser – samt barn, familjer och personal i våra programområden arbetar vi varje dag för att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Barnfonden ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance vars 11 medlemmar stödjer över 23 miljoner barn i 70 länder. Vi arbetar långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov. Vi kämpar för att förbättra barns och familjers villkor genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Vi arbetar dessutom för att förebygga katastrofer och öka beredskapen i områden som drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter.