Barnfonden gästade Musikhjälpen 2022 – För en tryggare barndom på flykt från krig 

I buren pratade vår generalsekreterare Martina om hur vi på Barnfonden arbetar för att förbättra livet för barn som är på flykt i olika delar av världen. Bland annat berättade hon om de pågående konflikterna i Etiopien som tvingat nästan tre miljoner barn att blir internflyktingar. Många barn har bevittnat och varit med om fruktansvärda upplevelser vilket skapat trauman som resulterat i att de förlorar talförmågan, slutar att gå eller börjar kissa på sig.  

– Vi måste hjälpa barn att överleva, men vi måste också hjälpa dem att leva. Vi vill försöka skapa en normalitet i en situation som är allt annat än normal, berättar Martina. 

Viktigt att skapa normalitet

Att skapa trygga platser där barn för en stund kan få vara barn, få utbildning och psykosocialt stöd är ett exempel på den verksamhet som vi och våra partnerorganisationer bedriver i landet. Målet är att skapa en slags normalitet i en annars turbulent vardag. 

Med sig till buren hade Martina också tre dockor, dockor som barn i världens största flyktingläger i Cox’s Bazar i Bangladesh, tillverkat av strumpor. I flyktinglägret, som är inhägnat med taggtråd och i princip omöjligt att ta sig ut från, trängs nästan en miljon människor på en yta lika stor som Lund. Många är Rohingyer som flytt från ohyggliga övergrepp i Myanmar.  

Dockor som ska ut och se världen

I slutet av sin medverkan i programmet överräckte Martina dockorna till programledarna Oscar Zia och Tina Mehrafzoon. Med dockorna skickade nämligen barnen en önskan och en uppmaning om att dockorna skulle få komma ut ur flyktinglägret och se världen, eftersom barnen själva inte kan det. Programledarna tog emot dockorna, märkbart berörda.  

– Det här är typ den finaste presenten jag fått i mitt liv, menade Oscar Zia, som sedan började räkna upp vilka ställen hans docka skulle få följa med till.  

Läs mer

Radiohjälpen om Musikhjälpen

Sveriges Radio om Musikhjälpen

Schemat för Musikhjälpen 2022

Auktioner på Tradera till förmån för Musikhjälpen

Om Barnfonden och ChildFund Alliance

Barnfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som med barnet i fokus adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet. Tillsammans med våra givare – privatpersoner, företag, institutioner, stiftelser – samt barn, familjer och personal i våra programområden arbetar vi varje dag för att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Barnfonden ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance vars 11 medlemmar stödjer över 23 miljoner barn i 70 länder. Vi arbetar långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov. Vi kämpar för att förbättra barns och familjers villkor genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Vi arbetar dessutom för att förebygga katastrofer och öka beredskapen i områden som drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter.