Hörapparaten förändrade livet för Soben

Soben, en tolvårig pojke i Battambang, föddes utan öppningar i öronen och har därför haft stora problem med hörseln under hela sin uppväxt. Tack vare Barnfondens projekt har han nu fått hjälp med hörapparat vilket skapat en helt ny tillvaro för honom och hans familj.

Soben är 12 år och bor tillsammans med sina föräldrar och fyra syskon på landsbygden i Battambang, Kambodja. Familjen lever under svåra omständigheter med osäkra och låga inkomster. De har ingen säker tillgång till rent vatten och har långt till både vårdcentral och skola. Tre av familjens barn har gått bort på grund av sjukdomar de inte haft råd att söka vård för.

Kallades för ”No ear boy”

När Soben föddes saknade han öppningar i sina öron. Han har därför haft stora problem med hörseln under hela sin uppväxt. Förutom nedsatt hörsel har han på grund av sin funktionsnedsättning, och sitt delvis annorlunda utseende, också känt sig utanför och till och med blivit retad av andra barn som kallar honom ”No ear boy”. Hans utanförskap har stärkts av att familjen bor avlägset. Under regnperioderna har Soben ofta inte kunnat ta sig till skolan.

Sobens föräldrar har varken haft resurser eller kunskap kring hans funktionsnedsättning. Därför har de talat till honom genom att använda en hög röst och prata nära hans öra. Även hans lärare har till och från använt en högre röst i klassrummet vilket gjort att övriga elever känt sig obekväma.

Fick hjälp med sin hörsel

Tack vare Barnfondens insats för barn med funktionsnedsättning har Soben nu fått hjälp med sin hörsel. Efter screening beslutades att han skulle ha stor nytta av en hörapparat, och den 17 december 2021 – en dag han länge kommer att minnas – fick han sitt första hörapparatkit, något som gjort att han nu har betydligt lättar för att kommunicera med både vänner och familj.

Soben och hans kompis tränar läsning i skolan.

Sobens yngre syster som studerar i samma klass och klarar sig bra i skolan berättar att hon alltid hjälper till med att lära Soben olika saker hemma innan läggdags och på fritiden.

– Jag är väldigt glad över att min bror har en bättre hörsel nu. Det är lättare att kommunicera med honom och jag behöver inte längre använda så många gester eller höja rösten för att han ska förstå och höra, säger hon.

Soben kan nu delta mer aktivt i lektionerna.

Lärare och annan skolpersonal i Sobens skola har idag mer kunskap om funktionsnedsättningar och hur man ska bemöta de barn som har olika utmaningar. Soben har lättare för inlärningen och framför allt i matte har han tagit ett stort kliv framåt. Allt detta tillsammans med att man också jobbat med att öka klasskamraternas kunskap om funktionsnedsättningar och inkludering har gjort Soben till en pojke med bättre självförtroende och starkare självkänsla. Hans tillvaro är betydligt bättre än innan vår insats startade och framtiden ter sig nu lite ljusare för honom.

Läs mer

Läs mer om projektet

Mey Mey fick nytt mod och ökat självförtroende

Tolvårige Thon fick möjlighet att börja skolan

Om Barnfonden och ChildFund Alliance

Barnfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som med barnet i fokus adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet. Tillsammans med våra givare – privatpersoner, företag, institutioner, stiftelser – samt barn, familjer och personal i våra programområden arbetar vi varje dag för att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Barnfonden ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance vars 11 medlemmar stödjer över 23 miljoner barn i 70 länder. Vi arbetar långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov. Vi kämpar för att förbättra barns och familjers villkor genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Vi arbetar dessutom för att förebygga katastrofer och öka beredskapen i områden som drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter.