Musikhjälpen 2022: ”En tryggare barndom på flykt från krig”

Årets Musikhjälpen pågår mellan den 12-18 december och sänds från Göteborg. Temat för Musikhjälpen 2022 är ”En tryggare barndom på flykt från krig”.

Ofattbara 43 miljoner barn befinner sig just nu på flykt från krig och konflikter runt om i världen. Barn är de som är mest utsatta och sårbara när familjer tvingas fly. Rättigheter som att gå i skolan, äta sig mätt och få sjukvård inskränks. Många utsätts för våld och övergrepp.

Martina Hibell från Barnfonden besöker Musikhjälpen

Den 14 december besöker Barnfondens generalsekreterare Martina buren för att prata om vårt arbete för barn på flykt och hur vi jobbar för att stärka deras rättigheter och trygghet. Mer specifikt kommer hon att prata om den pågående konflikten i norra Etiopien och om barn som lever i världens största flyktingläger, Cox’s Bazar i Bangladesh.

Förra året medverkade Martina i buren och pratade om vårt projekt mot barnarbete i Etiopien

Oscar Zia, Tina Mehrafzoon och Klas Eriksson är programledare för Musikhjälpen 2022.

Barnfonden har fått stöd från Musikhjälpen

Barnfonden har flera gånger fått stöd genom Musikhjälpen. Just nu genomför vi till exempel ett stort projekt i världens största flyktingläger, Cox’s Bazar i Bangladesh. Syftet är att öka tryggheten för barn som lever i lägret och minska risken för att barnen som lever där ska utsättas för olika typer av våld.

Läs mer

Radiohjälpen om Musikhjälpen

Sveriges Radio om Musikhjälpen

Schemat för Musikhjälpen 2022

Auktioner på Tradera till förmån för Musikhjälpen

Om Barnfonden och ChildFund Alliance

Barnfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som med barnet i fokus adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet. Tillsammans med våra givare – privatpersoner, företag, institutioner, stiftelser – samt barn, familjer och personal i våra programområden arbetar vi varje dag för att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Barnfonden ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance vars 11 medlemmar stödjer över 23 miljoner barn i 70 länder. Vi arbetar långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov. Vi kämpar för att förbättra barns och familjers villkor genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Vi arbetar dessutom för att förebygga katastrofer och öka beredskapen i områden som drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter.