Mey Mey fick nytt mod och ökat självförtroende genom Barnfondens projekt

Mey Mey är en elvaårig flicka som går i tredje klass i Battambang, Kambodja. På grund av att hon är döv, och även har andra fysiska funktionsnedsättningar, har hon svårt att kommunicera med andra. Mey Mey är mycket blyg med dåligt självförtroende och har därför nästan inga vänner. Genom Barnfondens projekt har hon och hennes familj nu fått hjälp och stöd.

I juni 2020 besökte projektpersonal från Barnfonden Mey Mey för en screening av funktionsnedsättningar. Det identifierades då att Mey Mey hade stora problem med att gå. Hon kunde bara gå korta sträckor, sedan måste hon stanna. Ibland ramlade hon på rund av bristande balans. Hon kunde inte heller prata och kommunicerade med andra enbart genom att använda gester. Mey Mey skrevs in i projektet och man la upp ett schema för att regelbundet träffa henne och familjen.

Använder sin egen erfarenhet för att hjälpa andra

Det har nu gått över två år sedan dagen i juni och Mey Meys situation har förbättrats till stor del.
 I takt med att jag lärt sig mer om funktionsnedsättningar har jag kunnat bli ett bättre stöd för min dotter, inte minst gällande skolgång och läxor. Jag ser också att Mey Mey har blivit mycket bättre på att kommunicera med sin omgivning, berättar Srey Sor, Mey Meys mamma.

Mey Mey visar stolt upp sin mattebok.

Familjen är mycket engagerade i projektaktiviteterna. Srey Sor har varit drivande och är ofta den som sammankallar till och leder föräldramöten och utbildningar om funktionsnedsättningar. Hon bidrar till att andra familjer får rådgivning i hemmet och träning i olika typer av livsfärdigheter.

Jag använder min erfarenhet för att hjälpa andra föräldrar i hur de kan utmana och stödja sina barn. Jag berättar hur ett positivt föräldraskap kan bidra till en bättre utveckling för barn med funktionsnedsättning, berättar hon.

Bättre självförtroende och lättare i skolan

Lärarna och kompisarna i skolan stöttar och motiverar också Mey Mey. Nu har hon lättare för att studera och hennes relation till klasskompisar och skolpersonal är bättre än förut. Hon har fått större självförtroende och är nu modigare i sin kommunikation. Hon berättar att hon gillar att gå i skolan och träffa sina vänner, lära sig saker och leka.

Mey Mey gosar med familjens kaniner.

Det finns dock fortfarande utmaningar för Mey Mey eftersom lärarna på landsbygden ofta inte har rätt kompetens för att undervisa döva barn. Hennes sociala situation är mycket bättre än förut men hennes inlärning sackar efter.

Tillsammans med organisationen All Ear Cambodia har man genomfört hörseltest. Vissa barn har blivit hjälpta av hörapparater men Mey Meys hörselproblem går inte att göra något åt. Rekommendationen från läkaren är att låta Mey Mey studera på specialskolan i Battambang City där det finns skickliga lärare för döva och blinda barn.

Vi blev ledsna när vi förstod att vår dotters problem inte kan behandlas. Vi och Mey Mey funderar nu på om vi ska välja specialskolan eller inte. Om vi gör det måste Mey Mey bo där under veckorna, säger Srey Sor.

Läs mer

Läs mer om projektet

Hörapparaten förändrade livet för Soben

Tolvårige Thon fick möjlighet att börja skolan

Om Barnfonden och ChildFund Alliance

Barnfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som med barnet i fokus adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet. Tillsammans med våra givare – privatpersoner, företag, institutioner, stiftelser – samt barn, familjer och personal i våra programområden arbetar vi varje dag för att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Barnfonden ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance vars 11 medlemmar stödjer över 23 miljoner barn i 70 länder. Vi arbetar långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov. Vi kämpar för att förbättra barns och familjers villkor genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Vi arbetar dessutom för att förebygga katastrofer och öka beredskapen i områden som drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter.