Barnfondens styrelseordförande har utsetts till hedersdoktor vid LTH

Yasemin Arhan Modéer är grundare och VD på Altitude Meetings. Hon har sedan 2015 varit medlem i Barnfondens styrelse och valdes 2020 till styrelseordförande. Yasemin har nu utsetts till hedersdoktor av styrelsen för Lunds tekniska högskola, LTH, och promoveras vid Doktorspromotionen 2023.  Här kan du läsa mer om Yasemin och Barnfondens styrelse. 

Följande kan läsas på LTH:s hemsida:
”Yasemin Arhan Modéer är VD för Altitude Meetings och även bland annat styrelseordförande i Barnfonden. Hon har ett starkt engagemang för att koppla samhällsbehov till kompetens inom akademin och brinner för hållbarhet och för att olika aktörer ska mötas och samverka för att lösa klimat- och hälsoproblem. Hon jobbar också nära MAX IV och ESS och bidrar till utvecklingen av Science Village genom The Loop. I motiveringen står det också att hon kan bidra till att lyfta LTH:s arbete med hållbarhet och klimatfrågor samt dialogen med industrin.”