Makthavare och unga i samtal om klimatförändringarna

Länge talade man om klimatförändringarna som ett isolerat problem med isolerade konsekvenser. På många håll i världen börjar dock klimatförändringarna bli alltmer kännbara och uppmärksamhet riktas nu även mot de sociala, ekonomiska och mänskliga effekterna. En sådan effekt är ökat våld mot barn.  

Att klimatförändringarnas effekter ökar våld mot barn måste hamna högre på den politiska agendan. I oktober lät Barnfonden tio ungdomar lyfta frågan i samtal med sex svenska makthavare inom klimat-, barnrätts- och människorättsfrågor.

Vi har sammanställt samtalens alla kloka frågor och intressanta svar i en folder.  På sidan där du laddar ned foldern läser du även mer om kopplingen mellan klimatförändringarna och våld mot barn.

Läs mer

Om Barnfonden och ChildFund Alliance

Barnfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som med barnet i fokus adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet. Tillsammans med våra givare – privatpersoner, företag, institutioner, stiftelser – samt barn, familjer och personal i våra programområden arbetar vi varje dag för att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Barnfonden ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance vars 11 medlemmar stödjer över 23 miljoner barn i 70 länder. Vi arbetar långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov. Vi kämpar för att förbättra barns och familjers villkor genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Vi arbetar dessutom för att förebygga katastrofer och öka beredskapen i områden som drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter.