Klimatförändringarna drabbar barnen värst

Barnfonden arbetar för att ge barn i utsatta områden trygghet och en bättre framtid

Läget är akut i många delar av världen. Fattigdom och hunger ökar på grund av klimatförändringar, pandemin och kriget i Ukraina. Det är barnen som drabbas hårdast. Till exempel i Östafrika där den pågående torkan påverkar allt fler. Du kan vara med och göra skillnad för de mest utsatta.

Bli fadder eller månadsgivare idag. Tillsammans räddar vi liv.

Barnfonden är en barnrättsorganisation som fokuserar på hur klimatförändringarna påverkar barns trygghet och livsvillkor. Vi arbetar i utsatta områden i framför allt Afrika, Asien och Latinamerika. Med ditt stöd kan vi bidra till att fler barn får utbildning, god hälsa och en trygg uppväxt. Tillsammans bygger vi motståndskraft och en bättre framtid.

Vår vision är en hållbar värld där barn blir lyssnade på, tas om hand och respekteras.

En värld där alla barn kan säga…

Så här kan du stödja oss

Aktuellt

Läs Barnfondens strategi för 2021 – 2025: Keeping Children Safe in a Changing Climate

Genom ett stöd på 3,9 miljoner kronor från Musikhjälpen genomför vi en insats för att motverka olika typer av övergrepp i världens största flyktingläger i Cox’s Bazar i Bangladesh. Läs mer om insatsen.

Vi arbetar på olika sätt för att värva nya givare som kan bidra till att ge fler barn i världen en trygg uppväxt. Bland annat så har vi värvarteam som knackar dörr i olika delar av landet. Läs mer om hur vi värvar.

Vårt arbete

Barns rätt till trygghet i ett klimat som förändras

I Barnfondens arbete står barnen och barns rätt till en trygg uppväxt i fokus.

Genom att arbeta i samma område under en längre tid bidrar vi till långsiktig och hållbar förändring av samhället. Tillsammans med våra samarbetspartners och med stöd från våra givare förbättrar vi barns och familjers villkor både här och nu och i framtiden. Vi gör det genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Samt på klimatförändringarna – vår tids största utmaning – eftersom de utgör ett särskilt stort hot mot barnen.

Det är vi tillsammans – personal, givare, barn och familjer – som åstadkommer hållbar förändring.

Barnfondens arbete utgår från FN:s barnkonvention.

I våra Effektrapporter kan du läsa mer om vilka insatser vi gjort tidigare och hur de gett fler barn i världen en tryggare uppväxt och en bättre framtid.

Om Barnfonden

Barnfonden är en barnrättsorganisation som grundades 1991.

Vi är en del av det internationella nätverket ChildFund Alliance och tillsammans stödjer vi cirka 23 miljoner barn och familjer i fler än 70 länder världen över.

Barnfonden stöds av över 20 000 barnfaddrar och andra månadsgivare.

Barnfondens kontor finns i Malmö.

Barnfondens arbete leds av en oavlönad styrelse.

Barnfondens arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Barnfonden har 90-konto och är medlem i branschorganisationen Giva Sverige samt Concord Sverige.

Aktuellt om vårt arbete

Situationen i Östafrika akut – värsta torkan på fyra decennier

Läget på Afrikas horn är akut. Prognoser visar att den kommande regnsäsongen i oktober-december riskerar att bli den femte misslyckade i följd sedan 2020. Tusentals barn löper nu risk att dö av svält och sjukdomar relaterade till torkans förödande konsekvenser.

Eniros VD Hosni Teque-Omeirat: "Det var en självklarhet att agera på det sätt vi kan."

Den 6 februari 2023 vaknade vi till nyheten att Turkiet och Syrien drabbats av en förödande jordbävning. Kommande dagar följde tusentals efterskalv och det rapporterade dödsantalet steg. För Hosni Teque-Omeirat, VD för Eniro, var det en självklarhet att agera. Läs intervju med Hosni.

Annika vill göra fler medvetna i stan

Hulda har tillsammans med sin klass 6 på Montessori Mondial på Kungsholmen i Stockholm samlat in pengar till klasskassan genom Barnfondens klassförsäljning. Huldas mamma är hållbarhetsprofilen och influencern Annika Sundin, som drivet Instagram-kontot Medveten i stan.

Följ och gilla oss gärna på Facebook. Är du fadder kan du gå med i vår Facebook-grupp för faddrar.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev 

Samarbetspartners