En gåva från dig till framtiden

Testamentera kostnadsfritt och enkelt online

Barnfonden samarbetar med juristbyrån Lawly. Med deras digitala verktyg är det enkelt och kostnadsfritt för Barnfondens givare att testamentera till välgörenhet (ordinarie pris 1 795 kronor). Lawly erbjuder dessutom säker förvaring, för att du ska kunna vara helt säker på att ditt testamente kommer att finnas till hands för dina efterlevande. Ordinarie pris för detta är 1 999 kronor men just nu erbjuder vi tjänsten gratis till de första som registrerar sig.

Du kan vara med och göra skillnad för barn även i framtiden

När du testamenterar till Barnfonden bidrar du till att ge fler barn i världen möjlighet till en trygg uppväxt – även i framtiden. Du bestämmer själv vad du vill testamentera – ingen gåva är för stor eller för liten. Hela eller en del av dina tillgångar, lösöre, värdepapper eller fastighet. Vid försäljning av exempelvis lösöre eller en fastighet använder vi extern hjälp för värdering och försäljning på en öppen marknad.

En generös handling som gör stor skillnad

Ett testamente är ett sätt att berätta för dina efterlevande vad du vill ska hända med ditt arv och är en garanti för att din vilja ska respekteras och förverkligas. Många väljer att testamentera en del av sina tillgångar till en organisation de tycker gör ett viktigt arbete. Det är en generös handling som du kan känna dig säker på bidrar till att göra skillnad på riktigt.

Dina pengar används där de behövs som allra mest

Du kan känna dig trygg med att vi använder varje krona av ditt arv på bästa möjliga sätt. Barnfonden betalar ingen vinst- eller gåvoskatt vilket gör att pengarna vi får från våra givare kommer till användning där de behövs som allra mest. Vi är med i Giva Sveriges Tryggt Givande, Radiohjälpen Världens Barn och vi har 90-konto.

Vi vill gärna säga tack!

Berätta gärna för oss om du har skrivit in Barnfonden i ditt testamente. Vi är glada om vi får en möjlighet att säga tack!

Frågor och svar om testamente

Om testamente generellt

 • För att du ska vara säker på att få det precis som du vill. Många av oss lever idag som sambos, med särkullbarn, ensamma, i kollektiv – den traditionella familjen är inte en självklarhet. Flera av oss har även engagemang i livet som vi brinner eller känner speciellt för. Det kan därför kännas viktigt att ha möjlighet att göra skillnad även i framtiden och en testamentsgåva är ett sätt att göra det på.

  Enligt svensk lag så ärver i första hand maka/make, barn, barnbarn och så vidare i rakt nedstigande led.  I andra hand ärver föräldrar, syskon och syskonbarn, därefter mor- och farföräldrar samt föräldrars syskon. Finns inget av ovanstående så går arvet till Allmänna arvsfonden.

 • Skriv det nu! Många börjar fundera på testamente först när något hänt i livet. Det kan vara när någon i ens närhet gått bort eller när en sjukdom drabbas oss själva eller en närstående. För att avdramatisera proceduren med att skriva ett testamente och för att kunna göra det i lugn och ro är det lika bra att skriva det nu. Låt det sedan vara ett levande dokument som du kan se över då och då.

 • Att skriva testamente behöver inte vara svårt. Det finns riktlinjer och regler som hjälper dig:

  • Testamentet ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av dig samt två vittnen.
  • Vittnen ska närvara samtidig, vara över 15 år och ska inte vara arvsberättigade. Vittnen behöver inte känna till innehållet i testamentet.
  • Arvtagare ska identifieras med namn, adress och helst personnummer. Väljer du att ha med Barnfonden i ditt testamente ska vårt organisationsnummer finnas med: 846003-9020
  • Ett testamente kan alltid ändras. Antingen skriver du ett nytt och kastar det gamla eller så gör du ett tilläggstestamente. Dessa måste också bevittnas och gäller före det tidigare daterade testamentet.
  • Ett testamente är ett juridiskt papper och det är klokt att rådfråga advokat eller jurist. Du kan få juridisk hjälp genom juristbyrån Lawly som Barnfonden samarbetar med.
  • Förvara ditt testamente på ett säkert ställe. Gör kopior och ge till vänner eller anhöriga.
   På detta kan du skriva vart ditt original finns. Berätta för din omgivning att du har ett testamente
 • Då gäller den arvsordning som följer av lagen. I lagen delas arvingar in i olika grupper, så kallade arvsklasser. En arvsklass måste vara helt tom, innan arvet går vidare till någon i efterföljande arvsklass.

  Bröstarvingar, den avlidnes barn och barnbarn, ärver i första hand och tillhör den första arvsklassen. Är man gift och endast har gemensamma barn ärver dock den efterlevande maken före gemensamma barn. Likaså ärver efterlevande make om man är gift och inte har några barn. Har man särkullbarn (barn från tidigare förhållande) får de ut sitt arv direkt vid en förälders bortgång.

  Finns det inga bröstarvingar och ingen make går man vidare till nästa arvsklass. Den andra arvsklassen utgörs av föräldrar till den avlidne eller, om föräldrarna inte längre lever, syskon.

  I den tredje arvsklassen finns far- och morföräldrar. Om någon av dessa är avliden ärver dennes barn, det vill säga den avlidnes moster, morbror, faster eller farbror, sin avlidne förälders del. Kusiner ärver däremot inte, och inte heller andra släktingar.

  I samtliga arvsklasser gäller att barn träder i avliden förälders ställe. Tex delar två barn till ett arvsberättigats syskon på syskonets arvslott, om han eller hon inte är i livet när arvet ska delas ut.

  Genom att upprätta ett testamente kan man sätta den arvsordning som gäller enligt lag, helt eller delvis, ur spel.

 • Arvslotten är den andel av kvarlåtenskapen efter en person som en arvinge har rätt till. En arvinge är person som har rätt att ärva enligt lagen.

  Laglotten är hälften av ett barns arvslott. Den del av arvet som utgör ett barns laglott har han eller hon alltid rätt att få. Laglotten kan inte testamenteras bort.

 • Sambor ärver inte varandra, om det inte står i ett testamente. Om vill du att din sambo ska ärva dig vid din bortgång krävs det därför att du skriver det i ett testamente. Det spelar ingen roll hur länge ni har bott tillsammans eller om ni har gemensamma barn, din sambo kommer inte att få någon del av arvet efter dig om det inte står i ditt testamente.

Om att testamentera till Barnfonden

 • Du kan vara med att göra skillnad för barn även långt fram i tiden. Barnfondens arbete är möjligt tack vare gåvor som till största del kommer från privatpersoner. Vår drivkraft är att stärka barns rättigheter. Genom vårt långsiktiga arbete vill vi skapa möjligheter till en bättre framtid för barn som lever under mycket fattiga förhållanden. Du kan känna dig trygg över att vi förvaltar din gåva på bästa sätt. Barnfonden betalar ingen vinst- eller gåvoskatt och det gör att pengarna vi får från våra givare kommer till del där de behövs som allra mest. En testamenterad gåva gör stor skillnad för många barn och skapar nya möjligheter till en bättre framtid.

 • Du bestämmer själv vad du vill testamentera – ingen gåva är för stor eller för liten. Hela eller en del av dina tillgångar, lösöre, värdepapper eller fastighet.  Vid försäljning av exempelvis lösöre eller en fastighet använder vi extern hjälp för värdering och försäljning på en öppen marknad.

 • ​​Om du inte har några barn så kan du i princip testamentera bort hela arvet efter dig till den/de du själv vill. Om du har barn har de alltid rätt till att få sin laglott. Laglotten är i regel hälften av allt du äger.

 • Du behöver inte berätta för oss om du skrivit in Barnfonden i ditt testamente. Vill du meddela oss får du gärna göra det. Vi vill inte ha testamentet eller veta summan, men vi är glada om vi får en chans att säga tack.

Om testamente via Lawly

 • Testamentet är en viktig handling som behöver visas upp i original för att gälla. Det är därför viktigt att det förvaras tryggt och säkert så att det inte glöms eller tappas bort och så att det hamnar i rätta händer den dag det behövs. Vill du ha hjälp med förvaringen så hjälper Lawly mer än gärna till med det. Läs mer här: https://lawly.app/dokumentforvaring.

 • Ja, du behöver skriva ut testamentet. Testamentet ska finnas i ett fysiskt exemplar som är korrekt undertecknat och bevittnat för att vara giltigt. Om du inte har en skrivare hjälper vi dig att skriva ut testamentet och postar det till dig. Läs mer här: https://lawly.app/hemleverans

 • Självklart! När du upprättat ett testamente hos oss finns det möjlighet att gå igenom ditt testamente tillsammans med en jurist. Under mötet får du ställa dina frågor rörande innehållet, och skulle behov av ändringar uppstå, hjälper vi dig med dem.

 • Så fort du har besvarat alla frågor och betalat skickas ditt testamente till din e-postadress.

 • Nej, det är viktigt att testamentet också skrivs ut, undertecknas och bevittnas på rätt sätt. Vi kommer att ge dig enkla instruktioner som du ska följa för att se till att testamentet blir giltigt. Instruktionerna får du till din e-postadress i samband med att du får ditt testamente.

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor kring att testamentera till Barnfonden, kontakta Karin Bergqvist som är ansvarig för givarrelationer på Barnfonden.

 • Karin Bergqvist
 • Ansvarig givarrelationer
 • 040 – 12 18 85
 • karin.bergqvist@barnfonden.se